Artikelen/ Talmoed Tora Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Preventief medicijn tegen onheil
dinsdag 14 november 2017
Talmoed Tora, Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen], Halacha » 155 keer gelezen
In de gemara wordt in Sjabbat 32a de volgende statement gemaakt. Een persoon moet altijd om genade vragen aan Hasjem, zodat hij niet ziek wordt. Want als hij ziek wordt, dan zal het Hemels Bejt Din  [Hemels Gerechtshof] zeggen: " Geef ons een zchoet [voorrecht] en je zal vrij zijn. " Zolang iemand gezond is, heeft hij overigens geen speciale zchoet nodig om überhaupt gezond te blijven. Echter wanneer hij ziek wordt, zal hij pas weer gezond worden wanneer hij overtuigende basis heeft voor eventuele verbeteringen van zijn middot [karaktertrekken]. Zodra er sprake is van...
De Geloofspunten voor Joden en Bnej Noach [niet-Joden]
woensdag 20 januari 2016
Dromen en profetie, Talmoed Tora, Zeven Noachitische Regels » 384 keer gelezen
Niet-Joden hebben van Hasjem ook een doel en dat is nauwkeurige naleving van de Zeven Noachitische Wetten. Deze Wetten worden ook wel de Universele Wetten genoemd. De Zeven Universele Wetten zijn: 1. Birkat Hasjem [Hasjems Naam heiligen]: Verbod op blasfemie [ Bereesjiet /Gen. 3:1 ] 2. Avodah Zarah : Verbod op het aanbidden van afgoden [ Bereesjiet /Gen. 3:5 ] 3. Giloej arajot : Verbod op immorele seksuele daden [ Bereesjiet /Gen. 6:1-4 ] 4. Sjefichoet damiem : Verbod op moord [ Bereesjiet /Gen. 4:8 ] 5. Gezel : Verbod op stelen [ Bereesjiet /Gen. 3:6 ] 6. Ever Min Ha'chai:...
Poort van Boosheid
maandag 02 november 2015
Redactie, Boosheid, Moessar [ethiek] » 252 keer gelezen
Scene uit de tekenfilm Inside Out We hebben vaker over de ernst boosheid geschreven. Maar net als middot [karaktereigenschappen] – zoals lasjon hara [kwaadspreken] – heb je deze weerzinwekkende middah moeilijk in de hand. Daarnaast is boosheid in de ogen van Hasjem één van de slechtste eigenschappen. Middot zoals boosheid, arrogantie , etc. dienen we – eveneens onderwerpen zoals tesjoeva ' [tot inkeer komen] en lasjon hara – te herhalen. Desnoods tot in eeuwigheid. Orchot Hatzaddikim – De Wegen van de Rechtvaardigen...
Hoe moeten wij als Joden reageren op de bloedmaan?
dinsdag 29 september 2015
Redactie, Mosjiach [Messias], Talmoed Tora » 392 keer gelezen
"Ik zal wonderen geven in de hemelen en op aarde: bloed en vuur en zuilen van rook; de zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, vóór de komst van de grote en Ontzagwekkende Dag van G'd ” [ Jo'el 3:3 ]. Vroeg in de morgen op de eerste dag van Soekkot [28 sep.2015], vond er een fenomeen plaats. Zowel in Europa als in Israël was er een totale maansverduistering en wel van die orde, dat de maan in een roodachtige kleur is verschenen. Door de schaduw van de aarde en door de 'rode' stralen van zon, was het resultaat dat er een bloedmaan te zien was....
Alles wat je doet heeft invloed op je omgeving
maandag 08 juni 2015
Redactie, Moessar [ethiek], Talmoed Tora » 254 keer gelezen
©Afbeelding: Independent Chesed betekent voor alle schepsels: mensen, dieren en planten. Ook dieren kunnen ingezet worden voor chesed. “Oemah ha'artes hasjmenah hiw' 'iem raza hasjesj bah ets iem 'ajin... en hoe is het land – is het vruchtbaar of is het mager – en zijn daar bomen in of niet?” [ Barmidbar/Num. 13:20 ]. Volgens de Gemara refereert Mosje met de vraag of er bomen in Erts Jisrael staan naar Ijov [Job]. Hij wist immers heus wel dat er bomen in het land staan. Een boom is namelijk een toespeling naar een tsaddiek ĝamoer – een...
Wat is de Ajin Hara - Het Boze Oog
dinsdag 19 mei 2015
Talmoed Tora, Media_Halacha en Ethiek, Moessar [ethiek] » 397 keer gelezen
Afbeelding: Visual Torah Ajin Hara ' – het Boze Oog - is de veroorzaker van ziekten [ Rav ], armoede, ruzies en zelfs de dood. 99% van de sterftegevallen wereldwijd worden veroorzaakt door de Ajin Hara' [ Bava Metzia 107b ]! Slechts 1% van de mensen sterven aan een natuurlijke dood. Wat is dat toch die Ajin Hara? Het Boze Oog is een kracht dat realiteit is en geen bijgeloof. Het wordt verschillende keren in de Talmoed [zoals Berachot 20a; 55b ], Moessar - en Kabbalistische werken genoemd. Ook in de Tora zijn er verwijzingen naar Ajin Hara. Zo 'gaf' Sarah Hagar een...
Het versoberen van de minhag van kitnijot? Pas op met je beslissing!
donderdag 02 april 2015
Redactie, Talmoed Tora, Pesach » 198 keer gelezen
Omdat Sefardische Joden wel peulvruchten en rijst eten tijdens Pesach maar dit voor de Asjkenazische Joden niet is toegstaan, bestaat er tegenwoordig veel verwarring over de zwaarte van het verbod van het eten van rijst en peulvruchten onder de Asjkenaziem tijdens Pesach. Dit omdat we hier spreken over een minhag - gewoonte - en niet over een Toraverbod zoals het verbod op het eten en bezitten van Chameets tijdens Pesach dat voor álle Joden geldt. Lange tijd geleden heeft iemand meel in een zak rijst laten vallen, waardoor de zak rijst voor Pesach pasoel - ongeoorloofd...
Verhouding tussen Tora lernen en parnasah [werken voor inkomen]
donderdag 12 maart 2015
Mitswes [geboden] doen, Arbeidsethos, Commercie en Rijkdom , Talmoed Tora » 231 keer gelezen
“Beze'at 'apejcha to'chel lechem...” [ Bereesjiet/Gen. 3:19 ]. Hoe kunnen wij verplicht gesteld worden om het zweet van onze voorhoofd te werken om brood te kunnen eten, terwijl wij de verplichting hebben om dag en nacht te lernen? R'Lapides leert ons het volgende. R'Yehudah Hanasi zei: “Jesj qoneh 'olami besha'ah 'echat. .. sommige verdienen hun deel in Olam Haba in 1 moment”. 'Sja'ah' – moment – betekent letterlijk 'uur'. R'Yehuda vraagt dan: “hoe kunnen we een deel in Olam Haba verdienen in 1 uur?” Het antwoord is door dagelijks...
De dood is een goede zaak
maandag 16 februari 2015
Redactie, Leven, dood en Opstanding der doden , Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen] » 237 keer gelezen
In het artikel “ het essentieel verschil tussen een Ben Noach en een Jood ” leren we dat we met onze uitspraak “kol 'asjer diber Hasjem na'aseh wenisjma'... alles wat Hasjem heeft gezegd zullen wij doen en zullen wij horen...” [ Sjmot/Ex. 24:7 ] als het ware onszelf als slaven hebben aangeboden aan Hasjem, zodat wij voor Hem als Zijn geliefdste schat zijn onder alle mensen [ Sjmot/Ex. 19:5 ]. Met 'na'aseh wenisjma ' hebben wij onszelf niet alleen als slaven aan Hasjem aangeboden – wat overigens een paradoxaal is ten opzichte van het feit dat de 613 mitswes...
Onze persoonlijke Misjkan
woensdag 11 februari 2015
Huwelijk, Rabbi Sprecher, De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj » 218 keer gelezen
Hoe kunnen wij als mensen van vlees en bloed een fysieke omgeving voor G'ds G'ddelijke Aanwezigheid creëren die als een waardige woning beschouwd kan worden? Kan een gewone sterveling een fysieke plek in deze materiële wereld voor de oneindige Almachtige bouwen? Toch is dit precies wat G'd ons opdraagt in Sjmot/Ex. 25 : "En zij zullen Mij een heiligdom maken, en zo zal Ik in hun midden wonen." De Talmoed legt uit dat Bezalel, die de belangrijkste architect van de Misjkan was, wist hoe de geheimen van de Schepping en de mystieke combinaties van G'ds heilige Namen moest...
(pagina 1 / 8) 1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7      »      [8]
  Website
 
Inloggen
Zoeken
Contact
Links
Copyright © 2018 Jodendom Online, Alle rechten voorbehouden.