17 Ijar 5784 | 25 mei 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Tesjoeva [inkeer] voor Chilloel Hasjem [G'dslastering]
Publicatiedatum: dinsdag 24 december 2013 Auteur: Redactie | 1.598 keer gelezen
Redactie, Talmoed Tora, Tesjoeva [Inkeer], Moessar [ethiek], Chilloel Hasjem, onteren van Hasjem's Naam »
In de 10e principe van de 20 principes van tesjoeva [inkeer] van Rabbenoe Yonah, zegt hij: “Beter is om dezelfde daad waarmee je zondigde, te gebruiken voor kiddoesj Hasjem [heiligen van Hsjems Naam] [Shaarei Teshuva].Wat bedoelde hij daarmee?

Als jij je mond hebt misbruikt voor lasjon hara, dan moet je je mond gebruiken voor woorden van Tora. Als jij je ogen hebt gebruikt om naar onjuiste dingen te kijken, dan moet je jezelf aanleren om naar beneden te kijken. Zoals de Chazal zegt: “Rechtvaardige mensen gebruiken juist de dingen die mensen aanzetten om te zondigen, om Hasjem te dienen.”
[Hier meer over tesjoeve voor lasjon hara en immoreel gedrag]

In de Misdrasj Sjmot gaat het een stap verder. Niet alleen werd de mond, die eerst klaagde, gebruikt om lofprijzingen te uiten, maar zelfs hetzelfde woordje waarmee Mosje Hasjem beklaagde, prees hij later Hasjem. Hoe?

In Sjmot 5:23 staat 'oeme'az ba'tie 'el-par'o ledaber besjmecha hera' la'am hazeh wehatsel lo;-hitsalta 'et-'amecha... En aangezien ik kwam om tegen paro in Jouw Naam te te spreken, deed hij dit volk kwaad, maar Jij redde Jouw volk niet.”
Oeme'az … en aangezien.. als het ware een aankondiging was van een klaagzang, was de aankondiging van het lied van Mosje en Bnej Jisrael – 'az – als lofprijzing voor Hasjem aan de kant van de Jam Soef. 'Az jasjier Mosje oevnej Jisrael'. De Brisker Rav leert: Mosje zei: “Ik zondigde met 'az door te klagen over de lasten en nu prijs ik Hasjem met 'az, want zelfs al dat het lijden was onze lof waard. Dit omdat het een rol gespeeld heeft in de verheerlijking van Hasjems Naam.”

Deze manier van tesjoeve doen heeft een buitengewone werking op gebieden waar andere vormen van tesjoeve geen effect hebben. Echter met betrekking tot chilloel Hasjem [onteren van Hasjems Naam], kan de zondaar niet helemaal verzoening krijgen dan pas wanneer hij komt te overlijden.

Hoewel de gewone weg tot tesjoeve niet effectief is voor chilloel Hasjem, bestaat er wel een kuur voor deze vorm van averah, zonde. Rabbeinoe Yonah leert in hoofdstukken 4-5 dat wanneer iemand kiddoesj Hasjem te doet, de Tora heiligt en deze heiliging ook nog eens mensen te weten inspireren om Hasjem hoge prioriteit te geven, dan zal zijn vlek door chilloel Hasjem worden verwijderd. Dit omdat hij precies het tegenovergestelde doet waarmee hij zondigde. Door Kiddoesj Hasjem, het verspreiden van het licht van Hasjems heilige Naam, zal hij de negatieve impact van zijn daden opheffen en krijgt daardoor verzoening voor zijn grote zonde.

Rabenoe Yonah baseert dit principe op de Gemara Bava Basra 4a. Herodus doodde alle Torageleerden in die tijd, behalve Bava ben Buta. Later had hij oprechte spijt van zijn grote misdaad en vroeg aan Bava ben Buta wat hij kon doen om verzoening te kunnen krijgen voor zijn afschuwelijke zonde. Bava ben Buta antwoordde: “Je doofde het licht van de wereld [deze Torageleerden], ga en steek opnieuw het licht van de wereld aan en herbouw [renoveer] de Bejt Hamiqdasj [de Tempel].' De Gemara onthult bij deze dat de omkerend instrument voor zulk zonde [chilloel Hasjem] werkt en effectief is bij zonde waar geen gewone tesjoeve werkt.

Bron: Limud Yomi Kleinman Edities II

 

©Jodendom-online 2013

 

Copyright © 2013 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.