15 Niesan 5784 | 23 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
100 keer Dank Je Wel voor Hasjem
Publicatiedatum: zondag 25 januari 2015 Auteur: Redactie | 2.467 keer gelezen
Redactie, Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen], Minhagiem [Gewoonten en Gebruiken], Moessar [ethiek], Leer van Rav Avigdor Miller »
In de Gemara [Mechanot 43b] leren wij dat wij verplicht zijn om 100 brachot, zegeningen, per dag [ook op Sjabbat!] te maken [zie ook Shulchan Aruch, Orach Chaim 46:4, 284:4, 290:1]. Dit omdat er in Dwariem/Deut. 10:12 staat geschreven: “we'attah jisra'el mah hasjem 'eloqecha sjo'el me'imach... Nu, Israël, wat [mah] vraagt Hasjem Jouw Gd van je?” Het woordje “mah” wordt gelezen alsof er “me'ah”– 100 – wordt uitgesproken. Waarom is 100 zo'n belangrijk getal?

Tur leert dat Davied Hamelech deze eis van 100 brachot zeggen per dag heeft ingesteld. Tijdens zijn bewind heeft er een plaag plaats gevonden. Iedere dag gingen er 100 mensen dood en niemand kon de oorzaak van de plaag vinden. Via de “Roeach Hakodesj” – de G'ddelijke Inspiratie” werd aan Dawied Hamelech kenbaar gemaakt dat de Joden gebrekkig waren in hun zegeningen. Toen Dawied Hamelech de verplichtte 100 brachot invoerde, stopte de plaag.

Het verband tussen de epidemie en de brachot is niet geheel duidelijk, behalve dan het getal van 100. Rabbi Avigdor Miller leert wel dat we hieruit kunnen opmaken dat wanneer er sprake is van dood en vernietiging, dat dit gebeurt omdat Hasjem's Naam wordt vergeten. In Sjmot/Ex. 20:21 staat namelijk geschreven: “Bekol hamaqom 'asjer 'azkier 'et sjmie 'avo' 'elecha oeverachtiecha... wanneer jij Mijn Naam noemt, zal Ik komen en jou zegenen...”. Dit geldt natuurlijk alleen wanneer het met kavanah – goede intentie – uitgesproken wordt in plaats van een gewoonte die snel afgeraffeld wordt, waardoor je vaak niet meer weet of je je bracha – zegen – hebt uitgesproken.

Wanneer je dus 100 brachot maakt per dag, verbind je je 100 keer aan Hasjem en vraagt Hasjem 100 keer voor Zijn overvloedige brachot. Je ontvang, als het ware, 100 injecties 'Ontzag voor Hasjem' [Imrei Emet]. Wanneer een bracha dat met kavanah wordt uitgesproken, geconcentreerd op Hasjem's Naam, zal ontzag voor Hasjem bij iemand inboezemen. Dus op een eenvoudige wijze kunnen we leren werkelijke ontzag voor de Kadosj Baroech in ons te brengen. Dit alles – je verbinden aan Hasjem, vragen voor Zijn overvloedige brachot en het inboezemen van ontzag voor de Allerhoogste - spaart je voor enig kwaad.

Joden zijn het bovenstaande verplicht.

Rabbi Lazer Brody heeft op zijn site een 100 Keer Dank Je Wel-lijst opgemaakt waar je een dagelijkse lijst kan maken met 100 dingen waarvoor je - als Jood maar ook als niet-Jood - Hasjem kan danken. Hoewel Joden verplicht zijn om 100 brachot te zeggen per dag, betekent niet dat je daarnaast niet kan stil staan waarvoor je allemaal nog meer dankbaar voor moet zijn.

1. Hasjem heeft alleen de 'verplichting' ons te voorzien van 1 paar kleding en net genoeg voedsel om te kunnen overleven [1 brood per week!].
2. moet je geen 'Dank Je Wel' zeggen omdat ieder hartslag en ademhaling een grenzeloze dankbaarheid verdient? Sta er eens bij stil wat je allemaal aan extra's van Hasjem dagelijks krijgt!

Aangezien de meeste Joden, maar ook niet-Joden, ontelbaar veel meer hebben en krijgen dan 1 paar kleding, 1 brood per week, hun hartslag en ademhaling het doet, zouden ook niet-Joden ook Hasjem dagelijks [100 keer] moeten danken voor alles wat Hij ons extra geeft.

Je kunt de lijst ook op onze site downloaden. Er wordt gezegd dat mensen die dit doen, wonderen in hun leven ervaren!

Tot slot voor de Joodse dames onder ons. Je kan de minhag op je nemen om iedere dag tijdens Sjachriet – Ochtendgebed – het gebed “Nisjmat Kol Chai” op te zeggen. Het is een gebed die wij tijdens Sjabbat, Jamiem Toviem en ter afsluiting van de Seder opzeggen.
Sommige Joodse vrouwen echter, nemen de minhag – gewoonte – op om iedere dag het gebed op te zeggen. Mening Joodse vrouw die dit dagelijks doet, ziet enorme veranderingen in haar leven.

Voor meer informatie over dankbaarheid naar Hasjem, leren we in de overdenking van Tehilliem 9.

Bron: Limud Yomi Kleinman Edities I en Lazer Beams.

©Jodendom-online 2014

Copyright © 2015 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.