9 Niesan 5784 | 17 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Deze wereld [Olam Hazeh] omzetten in de Toekomstige [beter gezegd ‘oorspronkelijke’] Wereld [Olam Haba]
Publicatiedatum: zondag 22 januari 2017 Auteur: de redactie | 3.449 keer gelezen
Engelen en demonen, Rav Kanievsky, Mosjiach [Messias], Wetenschap, Leven, dood en Opstanding der doden , Einde der Tijden, Media_Halacha en Ethiek, Moessar [ethiek], Leer van de Chofets Chaim, Hasjkove volgens de RaMCHaL , Leer van Rav Eliyahu Dessler, TorahCode »

Aan het Einde der Tijden zal de fysieke universum geleidelijk veranderd worden in een spirituele universum. Het fysieke zal verdwijnen. Dit zal op een subtiele wijze gebeuren. Je kunt eerder stellen dat er sprake zal zijn van een herverbinding met de bron en op zodanige wijze dat het nagenoeg niet merkbaar zal zijn. We zullen op een directe wijze omgaan met het spirituele zoals wij nu juist doen met het fysieke. Om dit minder abstract te doen lijken: neem een tafel. De tafel is hard. Duidelijk fysiek. In het proces van Olam Hazeh naar Olam Haba zal de tafel langzaam veranderen in een spiritueel object. Hoe? Het systeem van de mitswot door de gehele geschiedenis heen zal een gedragsmatige overeenstemming naar het spirituele doen bereiken.

Wanneer een Jood een mitswa doet [wat alleen in Olam Hazeh kan], brengt hij in feite het fysieke [Olam Hazeh] terug naar het spirituele [Olam Haba]. Dus in de periode na Techiat Hametiem zullen de Joden door middel van het doen van mitswot Olam Hazeh omzetten in Olam Haba. Dit proces heeft alleen de Jood invloed op. Niet-Joden kunnen door het doen van mitswot alleen invloed uitoefenen op Olam Hazeh, terwijl de Jood door het doen van mitswot invloed kan uitoefenen op Olam Haba. Dat is ook een reden waarom wij zeshonderd en dertien mitswot hebben en de niet-Joden slechts zeven [eigenlijk bijna veertig wanneer je deze gedetailleerd uitvoert]. Ondertussen kan een niet-Jood alleen een plek in Olam Haba krijgen door Joden in hun avodah – werk [in dit geval het tikkoensproces] – te ondersteunen. Zij kunnen niet volledig beloond worden voor hun avodah, omdat – zoals gezegd – hun avodah geen invloed heeft op het tikoensproces. Hierdoor is hun Olam Haba anders [maar wel volmaakt, omdat Hasjem volmaakt is!].

Alle mitswot door de gehele geschiedenis heen genereren een energie dat ‘ergens’ wordt opgeslagen totdat het werk klaar is. Zodra de tijd komt dat deze energie vrij. Dan zal de werkelijke verandering plaats vinden. Tot dan wordt de energie van alle mitswot van alle Joden verzameld en opgeslagen, terwijl het proces van rectificatie plaatsvindt. Het proces van Olam Hazeh naar Olam Haba zal vierduizend jaar duren en dit proces zal nogmaals volledig in handen zijn van het Joodse volk.

We hebben door de Tora een aantal aanwijzingen gekregen over het Messiaanse Tijdperk, maar over het algemeen het Messiaanse tijdperk is gehuld in mysterie. Details zijn niet duidelijk totdat het gebeurt en we het werkelijk gaan ervaren. Het gaat dan niet meer over het kennen, maar het zal dan gaat over het zijn – waardoor een andere staat van zijn zal worden ervaren.

Echter in Olam Haba – waar geen ruimte is voor het fysieke zoals wij dat nu kennen – zullen wij [zoals vóór de Schepping] G’d en Zijn Eenheid ervaren en wel op dat niveau wat oneindig is en dus veel groter. Het verschil van voor en na de Schepping zit hem in het feit dat de zielen het nu door middel van het doen van mitswot [niet-Joden door de zeven en wij door de zeshonderd en dertien] deze eeuwigdurende, zonder einde, van genot ook werkelijk verdienen. We hebben er wat voor gewerkt [Avodah Hasjem]. Olam Haba zal het beoogde Messiaanse Tijdperk – waar wij nu al zo naar verlangen – doen verbleken. Olam Haba is echt niet te bevatten.

Wat gaat er na het zesde millennium, dus in het zevende millennium – wanneer het proces van Olam Hazeh naar Olam Haba- gebeuren? Iedereen zal als het ware van de aarde ‘getild’ worden waardoor het lichaam en ziel gelijk zullen worden. Het lichaam zal niet meer de boventoon voeren door zijn driften en genoegens.

Zoals wij allen moeten sterven om ons van de zoehama te ontdoen, zo zal na het zesduizendste jaar – in de tijd van het Duizendjarige Sjabbat – tot het zevenduizendste jaar het hele fysieke universum vernietigd worden. Ook het universum moet zich namelijk van de zoehama ontdoen. Het hele universum, dus ook de wereld, moet net als wij met Techiat Hametiem worden omgezet worden naar een perfecte staat. “Zesduizend jaar zal de wereld bestaan en voor duizend jaar zal het verlaten zijn. Aan het einde van deze duizend jaar zal Hasjem Zijn wereld vernieuwen” [Sanhedrin 97a, Ra'avad op Yad, Teshuvah 8:8; Zohar 1:50b, 1:128a, 2:20b; Zohar Chadash 16b]. Dit is de start van een vierduizend jarig proces om Gan Eden wederom [Mosjiach ben Dawied zette het proces voor Gan Eden voor mens dus op gang met de Techiat Hametiem waardoor we voor jaar zesduizend ook in een Gan Eden status zaten] terug te brengen en deze uiteindelijk om te zetten naar Olam Haba. Na dit jaar zesduizend zullen alle zielen tevens de Grote Din, de Grote Rechtspraak, doorgaan. Deze *Din gaat over al jouw gilgoeliem, reïncarnaties.

We kunnen intellectueel dit concept wel begrijpen, maar stel je nu eens voor: een lichaam zonder zoehama. Dat is nu niet voor te stellen. Het zal niet alleen zo’n enorme verandering in het mens-zijn zijn, maar ook in de natuur zelf. In deze duizend jaar zal lichaam en ziel zijn zoals Mosje Rabbenoe basjamajiem – in de Hemel – toen hij de loechot – de stenen tafelen – ontving.

In de achtste millennium zal het lichaam inert [bewegingloos] worden. Hiermee wordt bedoeld dat het lichaam niet alleen geen boventoon zal voeren zoals nog in het zevende millennium [denk aan het voorbeeld van de tafel], nee, het zal totaal geen invloed meer op de ziel hebben. Hierdoor zal de ziel instaat zijn om een verblindend licht in Eenheid van G’d koesteren. De ziel is dan in staat de werkelijk realiteit [!] te ervaren. Zoals de speelfilm The Matrix terecht uitwijst, leven wij in deze fysieke wereld niet in de realiteit. Hasjem Alleen is realiteit. Dit uit zich in “ejn ‘od milvado – er is [bestaat] niets naast Hem”- Dwariem 4:35. En enkel en alleen dankzij Hem wij hebben realiteit [niet 'zijn realiteit]. Met andere woorden, onze realiteit is slechts een geschapen realiteit zoals in The Matrix.

Millennium na millennium zal het lichaam dus steeds verder veranderen in een totaal doorzichtige cover rond de ziel. Het zal altijd in enige mate blijven bestaan, maar het zal totaal onbelangrijk zijn. De ziel zal het lichaam voeden.

In het jaar 9001 [de tiende millennium] zal Olam Haba eindelijk aanvangen. Dit zal voor eeuwig zijn. Tijd zal niet meer bestaan. Echter blijft iedereen wel een individu en zal al het moois individueel ervaren, precies naar zijn of haar inzet en avodah die hij of zij tot in het jaar zesduizend heeft uitgevoerd. Slechts een minuscule minderheid van de Joden zullen volledig vernietigd worden. De ziel zal teruggaan naar Hasjem waardoor hij of zij zijn of haar autonome bewustzijn zal verliezen.

De ware tijd en plaats van beloning zal dus na de Techiat Hametiem in de Toekomstige Wereld plaats vinden. De mensen zullen dan van hun beloning genieten met zowel lichaam [zij in ander hoedanigheid] en ziel. De reden wat wij ons lichaam behouden in Olam Haba voor eeuwig is omdat Hasjem ook het lichaam – die onderdeel is geweest van het tikkoenproces – wilt belonen. Het lichaam zal tegen die tijd door ziel volledig gereinigd [in de jaren zevenduizend tot achtduizend] en zal daarom de kedoesja van dit goed op de juiste wijze kunnen genieten.

*Footnote: wij kennen drie Dins – rechtspraken. Jaarlijks tijdens Rosj Hasjana over de parnasa – inkomen – gezondheid en leven of dood in het komende jaar. Dan heb je een Din na je dood en wordt je beoordeeld hoe je nu geleefd hebt en in het jaar zesduizend worden al jouw levens beoordeeld. Ook zullen alle gevolgen van jouw daden nauwkeurig onder de loep worden genomen. Een daad kan namelijk gevolgen hebben op generaties!

Pagina index:
Copyright © 2017 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.