17 Adar II 5784 | 26 februari 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Verdiende en onverdiende Olam Haba
Publicatiedatum: zondag 22 januari 2017 Auteur: de redactie | 3.381 keer gelezen
Engelen en demonen, Rav Kanievsky, Mosjiach [Messias], Wetenschap, Leven, dood en Opstanding der doden , Einde der Tijden, Media_Halacha en Ethiek, Moessar [ethiek], Leer van de Chofets Chaim, Hasjkove volgens de RaMCHaL , Leer van Rav Eliyahu Dessler, TorahCode »

Verdiende en onverdiende Olam Haba Mensen zullen in Olam haba zullen dus niet gelijk zijn. In die Tijd van Beloning zal iedereen - die Olam Haba verdiend hebben – een verschillend 'beginpunt' krijgen. Dit beginpunt is gebaseerd op de avodah en inzet in onze levens in Olam Hazeh. Van daaruit zal iedereen zich blijven door ontwikkelen en doorgroeien tot in het oneindige [leer hier meer over in DEZE sjioer van Rabbi Kessin]. Het wordt dus bepaalt hoeveel een ziel door zijn inzet en avodah in Olam Hazeh – kan stralen en dus zuiveren en het verlichten van het lichaam zodat zij beiden perfectie en verhoging kunnen krijgen. Dit zal de waardigheid van iemand om zo dicht mogelijk bij Hasjem, Zijn Licht en Zijn ware goedheid te kunnen koesteren begrenzen. We gaan dit toelichten.

Wij zeiden dat we ons individualiteit in Olam Haba zullen behouden. We hebben het dus concreet over onze bewustzijnde. Maar wat betekent dit? Wat is een 'bewustzijn'?

Je hebt twee vormen waardoor wij ons van onszelf bewust zijn en dat zijn:
1. Ego- bewustzijn. Ik besta. Dit is het bewustzijn van het 'zijn'.
2. Maar je hebt ook een bewustzijn naar de relaties die de ego heeft met de buitenwereld en wel:
  a: je bewust zijn van hetgeen je te kort komt [zowel fysiek als mentaal],
  b: bewust zijn van een drang om die behoeften te vervullen en
  c: bewust zijn met de werkelijke vervulling van je behoeften. De bewustzijn van de relaties die de ego met de wereld met de buitenwereld     heeft is het bewustzijn van het 'bezitten'.

In dit leven is er sprake van een wisselwerking tussen deze twee punten, het 'zijn' en het 'hebben'.

Hoe leg je een sterke basis voor Olam Haba? Mitswot lisjmah [mitswot doen omwille van Hasjem]. Je doet het zonder je bij jezelf afvraagt of je ervoor wel of niet beloond wordt en wat de beloning wellicht zou kunnen zijn. Verder voel je ook helemaal geen trots wanneer jouw mitswa op wat voor manier dan ook wordt opgemerkt door anderen. Integendeel. Zo'n waarneming van een mitswa wordt als een defect gezien, omdat je geen kavod – eer – voor wilt krijgen. Ieder onderdeel van iemands Tora [door het lernen en vervolgens toe te passen, wordt de Tora een integraal onderdeel van je] en mitswot, maar ook ieder punt van zelfoverwinning alleen maar voor Hasjem [lisjmah] in iemands opwaartse vooruitgang in Olam Hazeh, vormen allemaal een aparte wortel waaruit een voor eeuwige [dus oneindige] vooruitgang zal ontstaan waarin je zal [door]groeien in Olam Haba. Met deze daden vorm je dus een startpunt in Olam Haba om daar verder door te groeien.

Het niveau van lisjmah en het niveau van het verkrijgen worden 'Olam Haba' genoemd, omdat zij representatief staan voor het [Bewustzijn] 'zijn'. Iemand die dus een mitswa lisjmah doet, is al in Olam Haba zonder dat hij het in feite weet. Later, wanneer hij zijn lichaam verlaat, zal dit voor hem glashelder zijn. Hierdoor is de persoon niet alleen in Olam Haba, maar zit Olam Haba in de persoon zelf.

In Olam Haba neem je als het ware de pracht van de Sjechinah waar. Je bent 'daar' en als het ware wordt een gordijn stukje opzij geschoven zodat je van een glimp van de Sjechinah kan genieten. Dat genieten is geen onderdeel van jou zoals het bewustzijn van het zijn, maar het iets iets wat je hebt. Je hebt genot, plezier. Dit valt onder de drie punten van het bewustzijn van de relaties die de ego heeft met de buitenwereld, dus het bewustzijn van het bezitten! Dan zul je ook gelijk begrijpen waarom wij onze hele wereld nisajon – testen – hebben ondergaan vanuit de jetser hara [slechte neiging] uit *de realiteit van de sitra achra [kwade kant]. In deze hoedanigheid zal de ziel alle begrip hebben waarom hij alles heeft moeten doorstaan wat hij heeft doorstaan in al zijn gilgoeliem.

Olam Haba is dus helemaal geen statische hoedanigheid. De ziel ondergaat zo'n onbeschrijfelijke dankbaarheid naar Hasjem, omdat de ziel bewust is van zijn nietigheid. Hij begrijpt hoe enorm groot zijn beloning is waar hij voor in Olam Hazeh gewerkt heeft. De ziel wordt overspoeld met dankbaarheid. Hoe meer de ziel dankbaar voelt voor de gunsten die hij in het verleden heeft ontvangen, hoe meer hij zichzelf 'verlaat', waardoor hij meer kan geven. Die zelfverlating herken je wanneer je hier en nu een mitswa lisjmah doet! Bijgevolg is dat Hasjem Zijn Sjechinah weer meer aan jou onthult. Derhalve de ziel wordt wederom verheugt met een toenemende ervaring van de pracht van de Sjechinah. Dit leidt tot een nóg grotere dankbaarheid en de zelfverlating neemt ook weer toe en dat leidt weer tot meer verrukking, enzovoorts. Rav Dessler noemt dit de pulserende ritme, wat het leven is van Olam Haba. Zoals dat plezier een onderdeel is van het hebben [je hebt plezier], is dankbaarheid en zelfverlating een onderdeel van het 'zijn' [je bent dankbaar]. Net als in dit leven bestaat tussen deze twee vormen van bewustzijn ook in Olam Haba een wisselwerking en wel tussen het 'zijn' en het 'hebben'. Deze wisselwerking, deze pulserende ritme is een oneindig proces in Olam Haba! Dit proces is ware deveikoet, vastklinken, aan Hasjem [Dwariem 13:5]. En dat kan alleen door zelfverlating. Dit betekent dat wij in Olam Hazeh - en als je het nog niet doet, begin NU - Hasjem's wegen moeten nastreven uit liefde voor Hem - omdat dat deze Zijn Wegen zijn!

Toch bestaat er een situatie wanneer je wel degelijk een statische situatie hebt in Olam Haba. Dat zijn de Joden die hun Olam Haba hebben verloren [Sanhedrin 10:1] doordat zij hun avodah in deze wereld hebben verzaakt. Toch hebben alle Joden toch een deel in “het Huis van gratis geschenken” [Midrash Talpiot, cheleq nr.8]. Waarom zij dit hebben zullen we in de toekomst in een ander artikel uitgebreid bestuderen.
Dit gratis geschenk is het heilige punt van het wezenlijke die vanaf iemands geboorte aanwezig is. Dit is het punt van het 'zijn', onze eerste punt van onze omschrijving van het bewustzijn. Maar omdat deze betreffende ziel niet veel of niets met deze ontwikkeling - groei – aan de gang is gegaan in dit leven, zal hij ook geen capaciteit hebben om in Olam Haba te groeien. De verdiende Olam Haba leidt dus tot een oneindige uitbreiding van bewustzijn in een ondenkbare, onvoorstelbare toekomst. De onverdiende Olam Haba blijft dus een statische, onveranderde situatie.

Inzet van het doen van mitswot lisjmah is dus de sleutel.

Moge het zo zijn dat de Mosjiach snel aan ons openbaart zal worden en dat de dertien jaar die wij nog in deze wereld zoals wij die in de laatste 5777 hebben gekend voor ons toch relatief gemakkelijk zal verlopen, omdat wij als volk die zchoet zullen verdienen.

* Footnote: Hasjem is realiteit en wij hebben realiteit. Er zijn door Hasjem vier realiteiten geschapen. 1. De spirituele wereld, 2. de fysieke wereld, 3. de wereld van de sitra achra waar Satan domineert en 4. Olam Haba.

Pagina index:
Copyright © 2017 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.