20 Sjewat 5782 | 22 januari 2022
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Deel 2 redenen van Corona: Drie kenmerken van Corona
Publicatiedatum: woensdag 01 april 2020 Auteur: de redactie | 1.340 keer gelezen
Redactie, Dieren en natuur, Einde der Tijden, Moessar [ethiek], Corona »
“Hineh eleh, merachoq javo'oe wehine elleh mitsfot oemijam, we'ellah me'erets siniem... zie, deze zullen van verre komen en zie deze komen van het noorden, en vanuit het zuiden en deze komen uit het land van de Chinezen…” Jesjajahoe 49:12.

Er bestaat een Midrasj op Sjier Hasjieriem, Hooglied, 2:13 waarin het volgende staat. “De groene vijgen vormen zich op de vijgenboom, de wijnstokken in bloei verspreiden geur. Sta op, Mijn liefste; Mijn mooie, laten we weggaan!”. De Midrasj verklaart dat Rabbi Chiya Bar Abba leerde dat kort voor de dagen van de Mosjiach een grote plaag over de wereld zou komen. Rabbi Chiya verklaarde dat de goddelozen in die plaag zullen omkomen.

Zoals eerder gezegd, Corona is een middel van G’d.

Toch is het doel van deze pandemie niet ‘dood’ per se. Als Hasjem wilde dat mensen zouden omkomen door Corona, dan zouden er veel meer sterven. Dan zou Corona even verwoestend moeten zijn zoals de zoals de builenpest of de Spaanse griep. We zien hier dus geen plaag die bedoeld zou zijn om tientallen miljoenen mensen uit te roeien. Corona zorgt voor lijden en ziekte. Maar zelfs dat is geen significant kenmerk in vergelijking met eerdere pandemieën.
Het lijden, zo leert Rav Kessin sjlita in zijn sjioer zit in deze plaag merendeels in de doodsangst [1]. Bijna iedereen is tegenwoordig bang en deze pandemie veroorzaakt een universele angst voor de dood. Dit is het eerste kenmerk van Corona.

Een tweede is het concept van quarantaine [2]. Het is niet alleen een kwestie van wat je in je mond doet [in geval van Corona, vlees eten van dieren die geleden hebben], maar ook wat uit je mond komt. Mensen van deze generatie, Jood en niet Jood, overtreden een van de meest erge verboden en dat is lasjon hara - kwaadsprekerij [ook al is het de waarheid]. Deze overtreding is zo zwaar, dat wij daar een speciaal dossier aan dit fenomeen hebben gewijd. De halachot, wetten, over het spreken an sich is erg veel en erg ingewikkeld. Dit neemt niet weg dat zowel Jood als niet Jood moet stoppen met lasjon hara in welk vorm dan ook. Zoals vroeger toen Internet nog niet zo lang bestond en mensen de andere onder een nickname beroddelden, hebben we nu de goetspa - brutaliteit- op het nu open te doen. In de tijd van de Bejt Hamiqdasj, Tempel, wanneer iemand lasjon hara gesproken had, kreeg hij of zij tsaraat [een huidaandoening] en werd de persoon in quarantaine gezet. Nu met Corona moeten mensen zichzelf isoleren in hun huizen.

Het derde belangrijke kenmerk is de economische ineenstorting van hele landen [3]. G’d riep een heel klein schepseltje op dat in staat is de hele beschaving over de hele wereld te bevriezen. Dit kleine schepsel heeft de hele mensheid op haar weg gestopt.
Pagina index:
Copyright © 2020 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.