17 Niesan 5784 | 25 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Heilige Rebellie
Publicatiedatum: woensdag 17 juni 2020 Auteur: Rabbi Sprecher; vertaald door Jessica van Wijncoop | 1.640 keer gelezen
Rabbi Sprecher, Maatschappij, rellen, Moessar [ethiek] »
G´d zei tegen Mosje dat hij een test uit moest voeren om de fout van Korach en zijn mede opstandelingen tegen Mosje aan te tonen. Het offeren van wierook was een onderdeel van de Misjkan dienst wat alleen toegestaan was voor de Kohaniem om uit te voeren en alleen op specifieke momenten.

Het Joodse Volk had gezien hoe Aharon’s zoons Nadav en Avihoe doodgingen, omdat zij een niet-toegestane wierookoffer hadden geofferd. G’d zei tegen Mosje dat hij Korach en zijn opstandelingen de opdracht moet geven om wierook te offeren zoals Aharon dat zou doen. Van wie de wierook door G’d niet geaccepteerd zou worden, zal onmiddellijk sterven. Zoals de Torah stelt: “Laat iedere man zijn wierookvat pakken en het wierook daarin plaatsen, en laat iedere man zijn wierookvat voor G’d presenteren.” [Bamidbar/Num. 16]

Hoewel Korach en zijn muitelingen wisten dat onbevoegd gebruik van wierook tot de dood zou leiden, gingen ze toch de uitdaging aan. Zij wilden heel graag de verheffende en extatische dienstverrichting van de Kohen Gadol te ervaren, al zou het zelfs hun leven kosten. In die zin was hun motivatie heilig. We kunnen van hun voorbeeld leren, door de meest geestverheffende spirituele ervaring na te streven om dichterbij G’d te komen.

Daarom vraag de Lubavitcher Rebbe: “Wat was dan de zonde van Korach en zijn volgelingen?” De Rebbe antwoordt dat de zonde de absurditeit en het paradoxale was om tegen G’ds wil ingaan om dan juist nog dichterbij Hem te komen!

De boodschap voor ons is dat in het Jodendom - zelfs al zijn je motieven heilig – je niet je eigen regels mag opstellen. Je moet alleen de Torah volgen.

Dus zou je eigenlijk kunnen zeggen dat Korach en zijn volgelingen eerste waren die een poging deden om het Jodendom te vormen naar hun overtuigingen, in plaats van naar G’ds geboden.

Copyright © 2020 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.