15 Siewan 5784 | 21 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Tesjoeva doen voordat de Great Reset plaatsvindt
Publicatiedatum: woensdag 09 november 2022 Auteur: de redactie | 1.293 keer gelezen
Redactie, Mosjiach [Messias], Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen], Einde der Tijden, Tesjoeva [Inkeer], Moessar [ethiek], Hasjkove volgens de RaMCHaL , Corona »
“Geen complottheorie is zo hardnekkig als die over de Great Reset. Al anderhalf jaar bijten complotdenkers zich vast in de gedachte dat de 'mondiale elite' corona aangrijpt om de democratie de nek om te draaien, een radicaal linkse agenda door te voeren en kritische burgers monddood te maken.”
Bron

Sinds 9-11 in 2001 kan niemand er meer omheen dat de wereld zoals wij het gekend hebben aan het veranderen is. Het tweede moment na deze ramp waarmee we met onze neuzen op de feiten werden gedrukt dat de wereld niet meer zal zijn zoals we het dachten te kennen, was de aanstelling van president Trump in 2017, die met behulp en adviezen van Benjamin Netanyahu, onder andere Messiaanse stappen heeft gemaakt door vrede te stichten tussen Israël en haar omringende landen. Daarentegen werd het wereldwijd sociaal maatschappelijk onrustiger, dit tot op de dag van vandaag.
De derde definitieve stap is Corona en Klimaatcrisis.

Deze drie grote gebeurtenissen worden door Hasjem’ gebruikt om zowel Joden als niet Joden voor de ware Great Reset voor te bereiden.

De ware Great Reset
"Een persoon zal niet weten hoe het zal zijn totdat het zover is” (RaMBaM Hilchot Melachim 12:2).

We zullen niet weten hoe het zal gebeuren totdat het daadwerkelijk gebeurt…

De Great Reset is op handen.
Klaus Schwab, oprichter van WEF (Wereld Economisch Forum) en de bedenker van de Great Reset, Build Back Better, heeft groteske plannen om de wereld te reorganiseren naar een globalistisch systeem waar Corona en Klimaatcontrole de laatste springplanken zijn om dit voor 2030 - naar hun zeggen - afgerond te hebben.
Of je nu wel of niet in “complottheorieën” (de vraag kan gesteld worden wat er nu een complot aan dit proces is, omdat je hun plannen zeer gemakkelijk kunt nalezen) gelooft, de Great Reset is op handen en wel inderdaad binnen nu en 7 jaar.

In 2021 is ook een officiële resolutie aangenomen door de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) waarin staat beschreven dat mondgezondheid een geïntegreerd onderdeel van de Gezondheidsagenda zou moeten zijn. Als streefdatum voor de implementatie is wederom 2030 genoemd.
(Bron)

2030 is de streefdatum voor de Great Reset. Maar dit is niet zoals of omdat Klaus Schwab of de WHO dit zeggen of besloten hebben, maar omdat Hasjem het zegt.

Het concept Great Reset kent het Jodendom ook en deze is niet door Klaus Schwab bedacht, maar het is Hasjem’s manier om Joden en niet Joden de Messiaanse Tijd (de aanvang van het proces van deze wereld naar Olam Haba) te laten inluiden, zodat de wereld klaar is om het Messiaans gezag te accepteren die de boel aanstuurt en wel door Mosjiach ben Dawied met als Onderkoning de Mosjiach ben Joseef.
Om de wereld, Joden en met name de niet Joden, daar op voor te bereiden, is onder andere de reden waarom onder andere Corona G’ds hand is en niet de mens.

We leerden van de RaMCHaL dat de Toekomstige Wereld, Olam Haba, voor altijd zal bestaan, echter Olam Haba zal pas over 4217 jaar beginnen. Dit is vanuit het huidige Joodse jaar 5783 (2022/2023) gerekend. Om tot dat punt te komen van Olam Haba, hebben we eerst een tussenperiode nodig, de Messiaanse Tijd die 210 of 214 jaar zal duren. Om vanuit deze maatschappelijk sociale situatie te komen en zo in deze Messiaanse Tijd te komen waar in principe de wereld door één koning in Naam van Hasjem geregeerd zal worden, hebben wij inderdaad een Great Reset nodig.

Volgens veel rabbaniem (Rav Mendel Kessin, Rav Shimon Kessin, Rav Alon Anava, Rav Pinchas Winston, Rav Isser Weinberg, RaMCHaL, de Gaon van Wilco, Lashem - grootvader van Rav Elyashiv ztl, de Zohar, etc, etc) zal de Messiaanse tijd, dat dus 210-214 jaar zal duren, uiterlijk in 2030 beginnen. Dit komt precies overeen met de Great Reset van Klaus Schwab die in 2030 rond moet zijn (Rav Anava en Rav Weinberg denken dat Hasjem’s werkelijke Great Reset al in 2027 zal plaatsvinden).

Volgens het Joodse jaar begint de ware Toekomstige Wereld, Olam Haba, na het *9.000e (10e millennium) jaar volgens het Joodse jaar. Maar volgens het gewone jaar (2022) is dat pas in het jaar 5239 (bronnen zijn onder meer Rav Mendel Kessin sjlita, Rav Pinchas Winston en onze grote geleerden de RaMCHaL en de LaShem).

*Footnote: De Zohar is dé autoriteit bovenal en deze stelt iets anders [Midrash Ne'elam – Toldot 140a]. Maar ook de grootvader van Maran Posek Hador Hagaon Harav Elyashiv ZT"L - Leshem Shevo v'Achlamah [1841-1926, Shlomo Elyashiv] is in Drushei Olam HaTohu 2:412:9-12 van andere mening toegedaan. Zij leren dat het hele proces van Techiejat Hametiem maar liefst 210 of 214 duurt [dat vier jaar verschil is een discussie]. Hasjem heeft in Zijn Wijsheid besloten dat de wereld zoals wij die nu kennen niet langer dan 6000 jaar zal bestaan. We leven in 5783. Ook heeft Hij besloten dat het hele proces van 210/214 jaar van Techiat Hametiem (opstanding der doden) vóór het jaar 6000 moet zijn afgerond. Terugrekenend betekent dit 6000-210=5790; en dat is: 2030. Een 'rekenwonder' komt dus tot de conclusie dat wij nog maar zeven jaar te gaan hebben [we gaan uit van het langste scenario, want als het 214 jaar is, zal het al in 2026 aanvangen]! En voor de Techiat Hametiem moet Mosjiach ben Dawied zich hebben geopenbaard, dus moet het werk Mosjiach ben Joseef dan al zijn afgerond en zijn taken zijn: ‘Or Risjon nog meer naar beneden halen, alle Joden terugbrengen naar Erets Jisrael en de bouw van de Bejt Hamiqdasj. Ook wordt er vanuit gegaan dat de afronding van Gog Oemagog ook moet hebben plaatsgevonden. Dan pas kan de Mosjiach ben Dawied verschijnen en dan pas kan Techiat Hametiem aanvangen.

Tesjoeva vanuit de huidige noodtoestand doen
“Hasjem wacht op de Mosjiach en wij wachten ook op hem, dus wat houdt Hem tegen (red. hem nu te sturen, achisjena)? Het antwoord is dat Middat Hadin (red. Hasjem’s eigenschap van Oordeel) niet toestaat (bij wijze van spreken) de Mosjiach te laten komen”.
Chazal in Gemara Sanhedrin 97b.

Maar heeft Middat Rachamiem - Hasjem’s eigenschap van Genade - niets te zeggen? Je zeker.

Omdat we op iedere Jom Kippoer tesjoeva (tot inkeer komen, vergeving vragen en beloven de zonden niet meer te doen), vergeten wij onze goede voornemens als sneeuw voor de zon zodra we de sjoel uitlopen na een dag vasten en met bloed, zweet en tranen te dawnen. Dit komt omdat onze jetser hara, onze slechte neiging, zeker in deze generatie en tijd, te sterk voor ons is. Daarbij zorgt de galoet, balling tussen de volkeren, dat wij haast niet in staat zijn onze belofte na te komen die wij tijdens Jom Kippoer in sjoel doen. Dus wij zijn verwijtbaar (Middat Din), maar het is begrijpelijk dat we het niet kunnen (Middat Rachamiem).

De waarheid is dat wij diep van binnen absoluut menen wat wij zeggen tijdens Jom Kippoer, daarom wordt het ons ook op dat moment direct vergeven. Maar omdat we snel weer de fout in gaan, zitten wij alweer snel in dezelfde problemen als voor Jom Kippoer. Dit jaar in en jaar uit. Dat is onze grote obstakel in Avodah Hasjem, waardoor de geoela en komst van Mosjiach weer uitgesteld wordt.

Echter om tot dat punt te komen dat de Mosjiach komt, kan dat op twee manieren: achisjena (het moment dat de Mosjiach komt omdat we het verdiend hebben door goede daden) en b’ito (op Zijn tijd wat uiteindelijk 2030 zal zijn, zie voorgaande footnote). Zoals het er naar uitziet, wordt het b’ito chas wesjalom en dat is zeer ongunstig. De geoela zal met veel tsarot, probleem, komen.

Rav Alexandri heeft een tefillilah toegevoegd in Sjmone Esre. Hij zegt dan:

“Ribbono Sjel Olam, het is U bekend en aan U geopenbaard dat onze wil, onze diepe verlangen, is Uw Ratson (Wil) te doen. Maar de Jetser hara en onze gevangenschap onder de volkeren houdt ons tegen. Hasjem, alstublieft redt ons van de jetser hara en de gojiem zodat we met volledige harten terugkeren naar Uw mitswot”.
(Gemara Brachot 17a)

Door deze tefillah ook toe te voegen in Sjmone Esre, is dat onze eerste stap tesjoeva te doen in deze wereldwijde noodtoestand, waar zelfs een kinetische WOIII realiteit kan worden (roechnisje - spirituele - *WOIII, is begonnen in 2017, 77 jaar na aanvang van WOII, volgens de Chofets Chaim). Op 20 januari 2017 werd president Trump als de 45e president van de Verenigde Staten beëdigd.

Wij zien dat deze tefillah aangeeft dat tijdens de geloet onze Avodah Hasjem wordt uitgedaagd door zowel de jetser hara als het feit dat wij onder niet Joden wonen. Als we dan een fout begaan en wij zijn echt oprecht dat we het liefst Zijn Ratson doen, dan zal Hasjem onze tesjoeva zeker accepteren. De reden dat Middat Rachamiem toch ingezet wordt, is omdat onze fouten een gevolgtrekking is van onze jetser hara en onze situatie in galoet. Dat zegt niet wie wij werkelijk zijn.

Ondertussen wordt de komst van de Mosjichiem- Mosjiach ben Joseef en Mosjiach ben Dawied - ook wel de ‘jamiem sje’ejn bahem chefets’ - dagen die niet gewenst zijn - genoemd. Dat is vreemd. Wie kijkt niet uit naar de komst van de Mosjiach? De reden is - zo leren de Chazal - dat zodra de Mosjiach er is, je niet meer in staat bent jezelf te verbeteren, een rasja, slecht persoon, kan dus geen tsaddiek - rechtvaardige - worden. Het is over het algemeen te laat voor een intrinsieke verandering. Maar de Maharal legt uit dat in die dagen voor mensen die voor zijn komst erg hun best hebben gedaan om zich te verbeteren - ongeacht of zij hun potentieel niveau hebben gehaald of niet - zij tijdens Jemot Hamosjiach wel in staat zijn de madreigot - niveaus - die zij ten tijde van de galoet voor ogen hadden te behalen. Dit betekent dus dat we juist nu, wanneer je niet begonnen bent aan serieuze tesjoeva, hard moeten werken om onszelf in alle opzichten te verbeteren.

Wat betekent ‘tesjoeva willen doen’? De Chazal leren ons wanneer iemand midden in het proces van tesjoeva doen is en nog niet afgerond heeft, wil Hasjem dat hij blijft leven. Rav Yisrael Salanter ZT”L concludeert daarom dat wanneer iemand tesjoeva wil doen, ook al is hij nog niet aan het proces begonnen, hij al tesjoeva doet. Wanneer iemand oprecht de gevolgen voelt door een aveirah, zonde, en daarom tesjoeva wil doen, dan zal die wil zeker tot het doen doen leiden. Hij moet vervolgens moessar - ethiek - leren (Jodendom online heeft honderden artikelen op gebied van moessar) zodat het indruk op zijn ziel maakt. Hij leert zijn eigen imperfectie te herkennen en te erkennen met name waardoor hij wil veranderen.

Na de wil om tesjoeva te doen en te lernen hoe je jezelf kunt veranderen op gebieden van onder andere lasjon hara - roddel, ka’as - boosheid, qin’ah - jaloezie, ga’ah - arrogantie, etc. begint hij met kleine stapjes van verbetering en deze moeten in de eerste instantie klein zijn. De Midrash zegt namelijk: “Jij komt terug en je komt tot Mij door je best te doen. Als resultaat zal Ik terugkomen en naar jou toekomen”. Dit betekent dat Hasjem halverwege de persoon tegemoet komt!

En omdat het erg moeilijk is om tesjoeva te doen op al onze awerot, moeten we beginnen met op zijn minst op ieder gebied een deel te kiezen dat gecorrigeerd en verbeterd moet worden en dan werken we door naar andere gebieden om deze te corrigeren, en dit stapje voor stapje. Dat is al voldoende.
Verder leert Rav Salanter dat het mogelijk is om tesjoeva te doen op een deel van een aveirah. Wat nog belangrijker is, is dat we beginnen bij de makkelijke dingen, wat includeert. zowel fouten die gemakkelijk te vermijden zijn of tekortkomingen in goede daden die gemakkelijk te doen zijn. En dit in op ieder specifiek probleem, moeten we eerst proberen de delen te corrigeren die gemakkelijker te repareren zijn.

De reden dat dit - met kleine stapjes - alleen zo werkt is, zo legt Rav Salanter verder uit, dat je harder gestraft wordt voor aveirot die voor jou gemakkelijk te vermijden waren, of je gemakkelijk kon inhouden maar koos dat niet te doen. Dit ten opzichte van aveirot die een ware uitdaging voor je zijn. Dit geldt ook voor het nalaten van mitswot. Er hangt een grotere teviah, aanklacht, boven je hoofd voor het nalaten van voor jou relatief makkelijke mitswa dan voor het nalaten van een mitswa wat ontzettend moeilijk voor je is.
Juist door de kleine stapjes maakt de opstap om tesjoeva te doen in deze laatste dagen voor Mosjiach een stuk gemakkelijker. Dit alles allemaal gecombineerd met het (dagelijks) lernen van moessar. Door moessar te lernen op een zeer groot regelmaat, blijf je bewust en gefocust jezelf te blijven verbeteren. Nogmaals, stapje voor stapje.

Rabbenoe Yonah geeft verder als tip een lijst te maken van gebieden wat tesjoeva en verbetering nodig heeft. De RaMCHaL voegt daar aan toe dat je al je daden moet overdenken en uit te zoeken welke daden ongehoord waren, dit omdat je je volledig afzijdig moet houden van ongewenst gedrag. Hij moet zelfs de schijnbaar juiste acties onderzoeken om te bepalen of er delen van die acties zijn die moeten worden verbeterd. Door daarbij door moessar te lernen, kan iemand connectie maken tussen zijn. seichel, (zijn kennis, de ratio) en zijn hart (emotie). Hierdoor is hij instaat het concept zich eigen te maken en daarop te acteren.

Rav Salanter benadrukt voorzichtig te beginnen met het tesjoeva proces en met makkelijke dingen en door deze pad van tesjoeva - bzrat Hasjem - kan hij volledig tesjoeva doen.

*footnote: Rav Rabbi Yisrael Meir Kagan, bekend als de 'Chafets Chaim', zei dat 'Gog en Magog' een proces van drie fasen zou zijn, waarvan de eerste de Eerste Wereldoorlog was. Hij voorspelde dat de tweede oorlog van Gog en Magog 25 jaar na de Eerste WO zal plaatsvinden. 25 jaar na WOI ving WOII aan. Zoals gezegd, Chafets Chaim overleed in 1933 en heeft de WOII gelukkig niet mee hoeven te maken. Echter hij had absoluut gelijk. WOII - de 2e oorlog van Gog en Magog waar zij Erets Jisrael bijna binnengaan en vlakbij Jeroesjalajiem zijn - is gebeurd.

Wanneer zal de Derde Oorlog plaatsvinden? Rabbi Alon Anava stelt in zijn boek Are You Ready (blz 47): “De Gaon van Vilna zegt dat vóór de openbaring van de Mosjiach, onze natie 72 jaar van ongelooflijk lijden zal moeten doormaken (Zohar Pinchas 219, 249, Acharei 68, Pikudei 245 en Mishpatim 119). Deze periode wordt 'Chevlei Mashiach' genoemd - de weeën van de Mosjiach."
Welk ongelooflijk lijden heeft onze natie ondergaan? Ongeveer 47 jaar geleden zei Steipler Gaon op Purim 5730 het volgende:
"We zijn heel dicht bij de komst van de Mosjiach, aangezien we de meeste 'geboorte weeën' van de Mosjiach hebben ondergaan tijdens de Tweede Wereldoorlog met zijn vreselijke lijden..."[Redemption Unfolding van Alexander Aryeh Mandelbaum, pag. 83]. Rav Eliyahu Eliezer Dessler zegt: “Het doel van de problemen van Chevlei Moshiach is om ons te inspireren onszelf te versterken om ons voor te bereiden op de op handen zijnde komst van de Mosjiach, want hij zal plotseling komen voordat we ons tot diepe contemplatie kunnen wenden, en we zullen ontdekken dat wij zijn afgeleid. En hij die dan niet klaar zal zijn voor zijn komst, zal geen deel kunnen uitmaken van zijn openbaringen” (Redemption Unfolding door Alexander Aryeh Mandelbaum, pagina 142).
In welk jaar eindigde de Tweede Wereldoorlog?
1945.
Als je 72 jaar bij het einde van de oorlog - 1945 - optelt, komt het uit op het jaar 2017, dit jaar 5777 (2017; aanstelling van President Trump)!
Bron

1   |   2      »      
Copyright © 2022 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.