12 Tammoez 5784 | 18 juli 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Tisja Be'Av tijdens Tweede Tempelperiode: feesten of vasten?
Publicatiedatum: zondag 03 augustus 2008 Auteur: Rabbijn prof. Efraim Sprecher | Vertaling: Devorah | 3.522 keer gelezen
Tisja Be'av, Rabbi Sprecher, De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj »

Profeet Zecharjah, die tijdens het einde van de Babylonische ballingschap - waarin de eerste Bejt Hamiqdasj werd vernietigd - leefde, zegt in hoofdstuk 8 dat G'd hem vertelde dat het feestmaal de Vernietiging van de Bejt Hamiqdasj (de Tempel) voor het Huis van Jehoedah met vreugde herdenkt zal worden. De Talmoed legt uit dat deze passage een verwijzing is naar deze vastendagen met de komst van de Masjiach feestdagen zullen worden. De vraag is: toen de Tweede Bejt Hamiqdasj werd gebouwd, vastten en rouwden de Joden tijdens de Tisja Be'Av zoals zij in de voorgaande zeventig jaren deden ton zij in balling waren? De Risjoniem en de RaMBaM zijn over deze kwestie niet eens.

In de 420 jaar van de Tweede Bejt Hamiqdasj leert de Rasjoniem dat de Tisja Be'Av in een dag van vreugde was getransformeerd. RaMBaM zegt dat Tisja Be'Av een vast- en rouwdag bleef.
De Eerste Bejt Hamiqdasj stond voor 410 jaar. De Babyloniërs vernietigde deze 586 voor de gewone jaartelling. Er stond voor 70 jaar geen Bejt Hamiqdasj meer.  De Tweede Bejt Hamiqdasj bleef 420 jaar staan totdat de Romeinen in 70 na de gewone jaartelling de Bejt Hamiqdasj definitief vernietigde.
Hoe kan er een onenigheid zijn tussen de Risjoniem en de RaMBaM over zo'n historische feit? Of de mensen vastten of de mensen vierden tijdens de Tweede Bejt Hamoqdasj-periode feest op de negende dag van Av. Laten wij de historische feiten nakijken!

Talmoed Eroevin zegt wanneer dat grote Torageleerden niet eens zijn, een Hemelse Stem, Bat Kol,  proclameerde: Deze en die zijn samen, samen de woorden van de levende G'd. Hoe is het mogelijk dit op zo'n verschil van mening tussen Risjoniem en de RaMBaM toe te passen?  
Het antwoord is dat de Risjoniem en de RaMBaM over twee verschillende groepen van mensen spraken!

In het boek van Ezra leren wij toen de Tweede Bejt Hamiqdasj werd gebouwd, de oude generatie - die de Eerste Bejt Hamiqdasj herinnerde - weende. De jonge generatie, die de Eerste Bejt Hamiqdasj nimmer had gezien, wars dolblij. Talmoed Joema leert dat de Tweede Bejt Hamiqdasj in de schaduw van de Eerste Bejt Hamiqdasj stond. De Tweede Bejt Hamiqdasj mistte de Sjechinah, de Aron (Ark), de Tien Woorden (de 10 geboden), de Oeriem wetoemiem en een koning van Dawied hamelechs dynastie. Daarnaast was de reden waarom de  Tweede Bejt Hamiqdasj in de schaduw van de eerste stond dat toen Ezra de Joden opriep om van Babylon en Persië  alijah te doen, van de miljoenen Joden slechts 42.000 aan de oproep gehoor gaven!

Daarom hadden zowel de Risjoniem als de RaMBaM gelijk. De Risjoniem verwees naar de jonge generatie die op de 9e Av tijdens de Tweede Bejt Hamiqdasj-periode feest vierden. Zij groeiden op in de Babelonische ballingschap en hadden nog nooit de glorie van de Eerste Bejt Hamiqdasj meegemaakt. Voor hen was de Tweede Bejt Hamiqdasj een zenith van vreugde. Ondertussen verwees de RaMBaM naar de oude generatie die tijdens de Tweede Bejt Hamiqdasj-periode op 9e Av vastte, omdat zij alle glorieën van de Eerste Bejt Hamiqdasj herinnerde, die de Tweede Bejt Hamiqdasj mistte.

Zowel de Rasjoniem als de RaMBaM trokken zij aan het rechte eind.

Copyright © 2008 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.