14 Siewan 5784 | 20 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Gilgoel: reïncarnatie van de zielen
Publicatiedatum: zondag 21 juni 2009 Auteur: Rabbijn prof. Efraim Sprecher | Vertaling: Devorah | 4.155 keer gelezen
Gioer, Rabbi Sprecher, Redactie, Media_levensbeschouwing, Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten »

Rabbi Sprecher vertelde het volgende waar gebeurd verhaal.

Er was eens een man die zo erg aan toe was dat hij als een kasplantje aan machines lag om zo in leven te blijven. De dokter was een seculiere Jood en vanuit die gedachtegoed  besloot hij op een dag de machine stop te zetten omdat geen enkel behandeling of methode mogelijk was. Hij deed dit met goede bedoelingen, daar was absoluut geen twijfel over mogelijk. De man stierf.
Op een nacht verscheen deze man voor de dokter en zei: "wat heb jij mij aangedaan? Het leven aan de machine was mijn tikkoen (ordenen van een chaos, in dit geval ordenen van de chaos door jouw zonde)! Door jou heb ik gefaald! Ik moet weer een gilgoel doen." Hij bedoelde dat hij wéér moest reïncarneren om met zijn zonden maat voor maat af te rekenen. De dokter werd een Baal Tesjoeva' en werd vroom!

Dit is écht gebeurd...

Sterven betekent dat de opstanding bestaat, waardoor we weten dat er geen einde is aan het bestaan onze nesjomme (ziel). Omdat het geen einde kent, leven en sterven en leven en sterven wij als een wiel en de plaats waar het weer de aarde aanraakt, keert de ziel terug en krijgt een lichaam, het wentel en raakt weer de aarde. Daarom heet reïncarnatie gilgoel, van de stam gal. Wiel is galgal. Het punt dat er was, draait weer verder en komt weer terug.
Jechzeq'el hanavie (profeet Ezechiël) ziet in zijn visioen wielen. Deze wielen wordt ‘Ofaniem genoemd. ‘Ofaniem zijn naast geestelijke wezens ook wielen. Als het wiel de aarde aanraakt, verschijnt aan deze zijde slechts het uiterste punt van de schepping. Dan wentelt het verder en komt na een rondwenteling weer terug en raakt deze aarde weer. Er zijn van die wielen voor ieder ogenblik, minuut, uur, week, maand, jaar, eeuw, etc. Alle wielen die je kunt bedenken zijn er: zij die omhoog stijgen en naar links en rechts bewegen, zoals je dat in de visioen van Jechzeq'el kunt lezen. Het leven eindigt hier en nu dus niet, het is als een wiel en draait weer rond.
De traditie leert ons dat de generaties gezamenlijk in een wiel wentelen en bij elkaar blijven. "oemoet bahar asjer attah oleh sjamma v'he'asef el-ameicha ka'asjer-mer aharon achicha behor hahar vajje'asef el-amav....Sterf dan op de berg waarop je naar boven gaat en word dan met je volksgenoten verenigd evenals je broer Aharon gestorven is op de berg Hor, en verenigd werd met zijn volksgenoten," Dewariem/Deut. 32:50 betekent dat je met jouw generatie terug naar de andere zijde gaat om eventueel weer naar de aarde terug te komen.

In diverse artikelen hebben wij stil gestaan met het fenomeen "gilgoel". Omdat dit een prachtig onderwerp met een liefdevolle boodschap van Hasjem aan de mensen is, hebben wij besloten hier meer bij stil te gaan staan. We beginnen met een sjie'oer die Professor Rav Efraim Sprecher precies een week geleden in Jeroesjalajiem aan ons heeft gegeven. Hij geeft in onze ogen bewijs dat zowel de gewone tekst in de TeNaCH als de Mondelinge Leer duidelijk aanwijzing geven dat Hasjem vanuit Zijn liefde gebruik maakt van gilgoel. Middels deze verslaglegging, maar ook de  middels een geluidsopname van 0.55 minuten van deze sjie'oer willen wij jou de gelegenheid geven kennis te maken met dit fenomeen. Houdt er rekening mee dat de sji'oer Engelstalig is.

Ik adviseer eerst dit artikel te lezen en dan pas - met het artikel bij de hand - de geluidsopname te beluisteren. Veel plezier met de sji'oer van de rabbijn! Vragen kunnen gesteld worden middels het forum. Heb je een persoonlijke vraag aan de rabbijn over dit onderwerp, kun je deze HIER op het forum kwijt. Eens in de zoveel tijd bellen wij hem en stellen wij hem jullie vragen of wij stellen de vragen wanneer wij bij hem in Jeroesjalajiem in zijn lessen zitten. 

Pagina index:
Copyright © 2009 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.