16 Tisjri 5782 | 22 september 2021
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Ontstaan van Amaleq
Publicatiedatum: woensdag 05 mei 2010 Auteur: Rabbijn Shimon Altshul, uitgelegd door Rabbi Sprecher en verslaglegging en geschreven door: Devorah | 2.620 keer gelezen
Geschiedenis/Gebeurtenissen, Rabbi Sprecher, Redactie, Amalek, Media_Geschiedenis, Media_levensbeschouwing »

De eerste confrontatie tussen Bnej Jisrael en Amaleq.

Sjioer van Rabbi Shimon Altshul vond plaats in Abu Gosh, Israel
Op Chol Hamo'ed 1 april;
eveneens de toelichting van Rabbi Sprecher

Pagina 1. Klik op de pagina.

Rav Mosje Feinstein Z"L kon door middel van de Aggadah en bronnen van Halachische besluiten aantonen dat in sommige gevallen van het afwijzen van een niet-Jood dat gioer wilt doen destraseuze gevolgen kan hebben. Niet dat voorzichtigheid om mensen tot het Jodendom toe te laten niet geboden is, maar dat men naast Halacha ook de Aggadah moet toepassen om de essentie van de Halacha te begrijpen waardoor betere beslissingen genomen kunnen worden.

Timnah, de bijvrouw van Elifaz, de zoon van Esaw (Beeresjiet/Gen. 36:12), werd in de eerste instantie door Ja'aqov afgewezen. Timnah was een dochter van een stamhoofd. In die dagen waren die stamhoofden koningen zonder kroon (zie pagina 1, 3e paragraaf regel 2). Timnah was dus niet bepaald een ‘girl from next door', maar had een goede afkomst. Omdat zijzelf persoonlijk over een hoog moraal beschikte, zocht zij een man van goede morele afstand en die vond zij alleen in de familie van Avraham, Jitschak en Ja'aqov. Zij besloot gioer te willen doen om hopelijk binnen die familie te kunnen trouwen. Zo zijn er diverse redenen waarom iemand niet tot het Jodendom mag toetreden. Denk aan het aangetrokken voelen tot de Joodse Leer van een rabbijn of dat je verliefd bent geworden op een Jood. Puur op basis van Halacha is Timnah dus door Ja'aqov afgewezen. Het is overbodig te vermelden dat Ja'aqov Halachisch juist heeft gehandeld.

Toch wijst Rav Feinstein ons op het volgende feit. In Sanhedrin Daf 99 ‘amoed b staat dat Timnah nooit afgewezen had moeten worden!  Wanneer je een Halachische beslissing maakt, moet óók de Aggadah toegepast worden. Timnah voelde immers vanuit haar hoge gevoel van moraal aangetrokken tot het Jodendom, zonder de consequenties van Avodah Hasjem en de mitswes te kennen. Dit is iets wat in feite voor Bnej Jisrael niet bepaald vreemd was: na'ase wenisjma'... we zullen doen, we zullen gehoorzamen.

Pagina 2. Klik op de pagina.

Deze afwijzing heeft volgens de Talmoed het volgende als gevolg: Ja'aqov weigerde haar idee in hun lijn te huwelijken waardoor zij genoegen nam als bijvrouw van een van de zonen van Esav te worden. Vanuit haar oogpunt niet vreemd: Esav blijft de zoon van grote Jitschak en de kleinzoon van de grote Avraham. Toch waren de gevolgen enorm: Timnah werd als gevolg hiervan moeder van de essentie van het kwaad: Amaleq.

Daarom was mijn vraagstelling aan Rabbi Altshul of dit ook de reden is waarom het liefhebben van een Ger (een toegetreden niet-Jood tot het Jodendom) het meest herhaalde gebod (36 keer) van de Tora is naar mijn idee een logische vraag. Mijn vraag werd daarom ook positief beantwoord, want dat idee van 36 keer herhalen van het liefhebben van een Ger houdt mij bezig in die zin: waarom wordt het toch zo vaak gezegd? Overtreding van dit gebod is toch immers een overtreding van meerdere geboden?

Rabbi Altshul heeft die middag nog meer kunnen vertellen. Na het eten hebben wij Rabbi Sprecher, die als het ware de gastheer was van Rabbi Altshul, om toelichting op deze sjioer gevraagd. Deze kun je middels de volgende video's bekijken. Dit was na het eten. Pak de twee pagina's van Rav Feinstein Z"L erbij en luister, kijk mee op de volgende pagina.

1   |   2      »      
Copyright © 2010 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.