16 Chesjwan 5782 | 22 oktober 2021
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
De lange, kronkelige weg van Israël
Publicatiedatum: woensdag 27 juli 2011 Auteur: Rabbijn prof. Efraim Sprecher | Vertaling: Devorah | 1.691 keer gelezen
Parasja, Rabbi Sprecher, Leven, dood en Opstanding der doden , De Namen van G'd »

Mosje schrijft op gebod van Hasjem, hun uittochten stap voor stap op [Bamidbar/Num. 33:2]

Deze Sidra begint met een lijst van 42 plaatsen waar de Israëlieten tijdens hun veertig jaar zwerven in de woestijn gelegerd waren. 40 verzen leggen niet meer dan de namen en plaatsen vast waar de mensen gelegerd waren en vanwaar zij wegtrokken. Omdat er benadrukt moet worden dat deze verzen een herinnering aan het reisschema vormen, worden deze verzen op een marcherende toon gelaajned. De Kabbalist Rav Avraham Saba zegt dat de 42 reizen overeenstemmen met de 42 letterige Naam van Hasjem en dat het laajnen van deze verzen niet onderbroken mag worden. De betekenis is namelijk dat G'd tijdens hun omzwervingen altijd bij hen was en Zijn Aanwezigheid nooit van hen had onttrokken.

Klik op de afbeelding

Vele commentatoren vragen naar de betekenis van deze schijnbaar zinloze lijst van namen. Vooral omdat de tekst zegt dat Mosje dit op gebod van Hasjem opgeschreven heeft. Rasji suggereert dat de intentie van de Tora is om de goedheid van de Almachtige tijdens de vele jaren in de woestijn aan te tonen. De Israëlieten maakten een beperkt aantal reizen en daarom waren zij in staat om veel te rusten.
RaMBaM zegt dat hiermee de toekomstige generaties zullen weten dat G'd wonderen voor Israël deed om hen in het hart van de woestijn in leven te houden, zodat men niet zou denken dat de Israëlieten merendeels op de rand van de woestijn hebben gewoond of alleen in bewoonde gebieden [Gids 3:50].
Sforno
is van mening dat de verdiensten van Israël benadrukt moet worden omdat zij in de onbewoonde woestijn de Almachtige hebben gevolgd.
Wat de reden ook is om de namen van de plaatsen te noemen, het feit is dat de plaatsen stappen waren op weg naar hun bestemming en dat was het Heilige Land.

De reizen van Israël in de woestijn staan parallel met de latere Joodse historische gebeurtenissen. Vele eeuwen hebben de Joden gezworven in de 'woestijn van de volkeren' [Jechziqel/Ez. 20:35]. In bredere zin wordt het leven vanaf de geboorte tot aan de dood als een reis door deze wereld met 42 verschillende fases van ups en downs gezien. De Sidra wilt ons leren dat wij van ons leven niet een doelloos zwervend bestaan moeten maken, maar dat iedere fase een vooruitgang in hogere spiritualiteit betekent waardoor het leven steeds zinvoller wordt. Vaak dwalen mensen doelloos in hun zelf gecreëerde woestijn rond. Ouder worden, ervaringen opdoen moeten in de kwaliteiten van iemands karakter toegang vormen voor kennis en begrip, zodat de doelstellingen - die de Tora ons voorschrijft - van ons leven het verwezenlijken.

Over de tochten van Israël in de woestijn zegt de Tora: "Op gebod van Hasjem, legerden zij en op gebod van Hasjem reisden zij [verder]" [Bamidbar 9:20]. Alleen al de gedachte dat G'd een Gids is in ieder fase van iemands leven, is zeer geruststellend. Het voegt vreugde aan het leven toe en het is een prachtige bron van kracht in watvoor ervaring in het leven dan ook.

 ©Rabbijn prof. Efraim Sprecher 2011

 

Copyright © 2011 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.