17 Kislew 5784 | 30 november 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Tisja B'Av: het waarnemen van de sjive voor de voorgaande tragedies?
Publicatiedatum: woensdag 25 juli 2012 Auteur: Rabbijn prof. Efraim Sprecher | Vertaling: Devorah | 1.918 keer gelezen
Tisja Be'av, Rabbi Sprecher »

Tisja B'Av bij de Kotel

Op Tisja B'Av treuren wij om de vernietiging van de eerste en de tweede Heilige Tempels. De Talmoed [Taanit pag.30] stelt dat alle mitswes wat toegepast moeten worden tijdens sjive, ook van toepassing is op het hele Joodse volk tijdens Tisja B'Av. Met andere woorden: tijdens Tisja B'Av zitten we allemaal sjive [of 'sjiwwe' en lees hier de Kabbalistische verklaring]. Maar hoe kan dit?

De Halacha stelt wanneer een naaste familie komt te overlijden en we wisten dit niet tot na 30 dagen, dan is er geen formele sjive. We mogen dan slechts één uur symbolisch sjive zitten door vervolgens weer op te staan en het vaste routine van de dag weer op te pakken. Hoe kunnen we dan sjive zitten op Tisja B'Av voor tragische gebeurtenissen die duizenden jaren geleden hebben plaats gevonden?

Rav Soloveitchik beantwoordt deze vraag met een verklaring uit de Talmoed Jeroesjalimi waarin staat: "Elke generatie waarin de Heilige Tempel niet is herbouwd, is zoals de generatie waarin het weer werd vernietigd". Zo rouwen wij op Tisja B'Av niet alleen voor de tragische gebeurtenissen die duizenden jaren geleden zijn gebeurd, maar we rouwen ook voor de nog steeds lopende tragedie van het ontbreken van de Tempel in onze tijd. Waarom is de Heilige Tempel zo belangrijk voor ons als Joden? De Chofets Chaim legt uit dat meer dan de helft van de 613 mitswot afhankelijk is van de Tempel. Dit betekent dat we voor bijna 2000 jaar niet in staat zijn om de meerderheid van mitswes vervullen. Daarom hebben we de Tempel nodig om weer geestelijk te genezen en te helen.

De mitswe om te rouwen op Tisja B'Av is slechts tijdelijk, totdat het vastendag in de tijd van de Mosjiach zal veranderen in een Jom Tov [Zacharjah 8:19]. Zo wordt Tisja B'Av voorbestemd om een onderdeel te zijn van onze Halachische traditie, maar niet als een dag van eeuwige rouw. In de Megillat Eicha [Klaagliederen] van Jirmijahoe, dat op Tisja B'Av gebaseerd is, verwijzen 1:15 en in 2:22 naar Tisja B'Av als feestdag [mo'ed]. Dat is ook de reden waarom we ook geen Tachanoen en Selichot op Tisha B'Av mogen zeggen [Sjoelchan Aroech 559:4].

Wat zijn de tekenen van de naderende Messiaanse Tijdperk en hoe kunnen we de komst van de Mosjiach bespoedigen? De Talmoed stelt dat wanneer de Joden terugkeren uit de ballingschap en zodra Israël weer in bloei is dat dit dè tekenen zijn van de verlossing. "Er bestaat geen duidelijker teken van het einde van de ballingschap wanneer het land van Israël weer overvloedig produceert. Dan is het einde van de ballingschap nabij [Sanhedrin 98b; Rasji].” De Gaon van Wilno legde zijn leerlingen uit dat de Mosjiach zal komen zodra de meerderheid van de Joden uit de diaspora in Israël komen wonen. Zo versnelt iedere Jood de komst van de Mosjiach wanneer hij dus alijah maakt, waardoor het vasten van Tisja B'Av getransformeerd wordt in een Jom Tov.

Bijna 2000 jaar werpt ons Land alle wanna-be veroveraars uit [scroll door tot “Heiligheid van Eters Jisrael”] De Sifra legt uit dat het vloek over van de Tora over het Land net zo lang duurt als de Diaspora: "Ik zal het Land verlaten" [Parasja Bechoekosaj]. Dit is een verborgen zegen. Toen wij in diaspora waren, hoefden wij geen zorgen te maken dat onze vijanden in het Land zouden kunnen vestigen. Daarom is de vergroening van Israël een duidelijk signaal van G'd's besluit dat de 'verwoesting' van het Land voorbij - en de verlossing nabij is. Het Land van Israël lag in 'winterslaap' om op ons, haar kinderen, te wachten wanneer wij uit de ballingschap terugkeren.

De profeet Jirmijahoe voorzag de op hande liggende verlossing van de Messiaanse Tijd en de viering daarvan als een nog grotere gebeurtenis dan de Uittocht uit Mitsrajiem. Zoals de profeet zegt in Jirmijahoe 16:14 en 15: "Er zullen komen dagen, zegt Hasjem, dat er niet langer meer gezegd zal worden 'zoals Hasjem leeft, Die Bnej Jisrael heeft doen opklimmen uit het land van Mitsrajiem!', maar 'zoals Hasjem leeft, Die Bnej Jisrael heeft doen opklimmen uit het land van het noorden waar Hasjem ze heeft verspreid'. En Hasjem zal ze doen terugkeren naar hun eigen Land die Ik gaf aan hun voorouders." Volgens Rav Mordechai Eliyahu ZT"L staan we op dit moment aan het begin van de Messiaanse Tijdperk. Als de Mosjiach voor Tisja B'Av komt, dan zullen wij op die dag in plaats van rouwen en vasten, feestvieren.

Eigenlijk feesten wij dit jaar op Tisja B'Av, omdat het dit keer op Sjabbat valt. Dit is een virtuele werkelijkheid van de Messiaanse Tijdperk!

©Rabbijn prof. Efraim Sprecher 2012

Copyright © 2012 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.