24 Sjewat 5782 | 26 januari 2022
Artikelen Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Artikelen / Engelen en demonen
De opdracht van een engel
Redactie, Engelen en demonen » 2.069 keer gelezen
"...kie lo' ‘oechal la'asot davar... want ik kan niets doen..." Bereesjiet 19:22 . Avraham had tijdens zijn ziekzijn door besnijdenis nog steeds vanuit zijn chesed (liefdadigheid) het verlangen gehad om mensen in zijn tent uit te nodigen. Drie dagen heeft Hasjem voorkomen dat hij ‘lastig gevallen' zou worden door gasten, maar die verlangen om mensen gastvrij in zijn tent op te nemen, had ondertussen drie engelen gecreëerd . Een van die engelen was Rafa'el, die hem van...
Rangen van engelen
Redactie, Engelen en demonen » 2.110 keer gelezen
Maimonides legt uit (Wetten van de grondslagen van de Tora 2:7) dat alle engelen onder een van de tien rangen vallen. Namelijk: Chajot Hakodesj, Ofaniem, Ereliem, Chasjmaliem, Serafiem, Malachiem, Eloqiem, Bne Eloqiek, Cheroeviem en Isjiem. Deze rangen hebben betrekking op de mate van begrip van G'd. Sommige hebben een beter begrip van G'd en Zijn wegen dan andere. (Bron: " What are angels " van rabbi Baruch S. Davidson van Chabad.org) ©Jodendom-online 2009
Satan en Samael
Redactie, Engelen en demonen, Goed en Kwaad » 3.385 keer gelezen
Satan is volgens de meeste stromingen binnen het Jodendom slechts de naam van een engel die door G'd toegewezen taak is om mensen te verleiden tot zonde. Een voorbeeld vinden we in de Tora: Nu ontbrandt de toorn van G'd omdat hij meegaat, en posteert zich een engel van Hasjem op de weg als de satan, tegenstrever voor hem, terwijl hij voortrijdt op zijn ezelin, met twee van zijn jongens bij zich ( Bamidbar/Numeri 22:22 ). De Bijbel spreekt ook niet over satan als een naam, maar als een...
Wanneer werden de engelen gecreëerd?
Engelen en demonen, Redactie » 2.039 keer gelezen
Wanneer de engelen gecreëerd werden, bestaan twee opvattingen: Rabbi Jochanan leert dat de engelen op de Tweede scheppingsdag werden geschapen, omdat Tehilliem 104:3 zegt dat Zijn opperzalen op de wateren zoldert... Hamalech (Zijn Wagen; Zijn engelen) ...op vleugels van een wind. De wateren werden op de Tweede Dag gescheiden. Deze vers spreekt hierin duidelijk het verband tussen deze scheiding van de wateren en de engelen. Daarnaast wijst Rabbi Jonchanan ons op het feit dat...
Wat zijn engelen?
Redactie, Engelen en demonen » 2.058 keer gelezen
Wat zijn engelen? Het Hebreeuwse word voor engel is malach. Malach betekentboodschapper. Deze boodschappers hebben geen eigen wil en zijn voor geprogrammeerd om Hasjems Wil te doen, terwijl de mitswot aan de mens is toevertrouwd om te kiezen of je Hasjem wilt dienen of niet . Hierdoor zijn de menselijke diensten van groter waarde dan de diensten van de engelen. Wanneer de mens de mitswot naar behoren een invulling geeft, bereikt hij een oneindig grotere geestelijke hoogte dan de...
De Tempel en de Cherubijnen
Opperrabbijn R. Evers, Engelen en demonen, De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj » 1.107 keer gelezen
De Tempel vormde het brandpunt van G’ds heiligheid. Hoe dichter men G’ds onzichtbare troon naderde des te strenger werden eisen van reinheid en heiliging. Met name voor de Koheen gadol, de Hogepriester, golden hoge eisen van morele en rituele zuiverheid. Vanuit onze profane, alledaagse, onreine menselijke sfeer kunnen wij niet zomaar G’d benaderen. Hoe dichter men de binnenste cirkel van heiligheid nadert, hoe meer men zich hierop moet voorbereiden. De opstelling van het...
De strijd tussen de engel en Ja'akov
Opperrabbijn R. Evers, Parasja, Engelen en demonen » 909 keer gelezen
“Een man streed met hem tot de ochtendgloren. Hij zag dat hij hem niet aankon en trof hem in zijn heupgewricht” ( 32:25-26 ). De strijd tussen de beschermengel van de volkeren en Ja’akov kent vele symbolieken. De eeuwige strijd tussen Israel en de volkeren verhevigt bij het aanbreken van het licht van de uiteindelijke verlossing door de Masjie’ach. De ontwrichtende heupslag hebben we al gehad. De Engel vermant zich juist vlak voor de tijd van de Masjie’ach...
Wij blazen slechts op een enkele sjofar
Opperrabbijn R. Evers, Rosj Hasjana, Zondeval » 1.509 keer gelezen
Op Rosj Hasjana vieren we het allereerste begin, de verjaardag van het universum. Na iedere reeks sjofartonen gedurende de Moesaf-dienst zingen we ‘hajom harat olam’ – vandaag ontstond de wereld. Maar in feite werd de mens op Rosj Hasjana gecreeerd. De Schepping van het universum was al op 25 Elloel begonnen. Rosj Hasjana was de zesde scheppingsdag. Alle ingredienten van Rosj Hasjana en Jom Kippoer en de tussenliggende tien bekeringsdagen vinden wij terug in het...
Wat waren de Cherubijnen?
Opperrabbijn R. Evers, De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj , Engelen en demonen » 2.054 keer gelezen
Wat waren die cherubijnen – die Engelen op de Heilige Arke eigenlijk? Op welke wijze helpen deze Engelen om naderbij G’d te komen? Overtraden de Joden niet het beeldverbod? Wij kunnen G’d alleen benaderen door G’d zelf. De Koezari ( 3:23 ) – een filosofische klassieker van Rabbi Jehoeda Hallevi (12e eeuw) - schrijft hierover: “Wij kunnen G’d alleen naderbij komen door opdrachten van G’d Zelf. Hij kent van alles de maat, het gewicht, de tijd...
Jom Kippoers mysterieuze zondebok-Satan's omkoping?
Engelen en demonen, Rabbi Sprecher, Jom Kippoer » 1.595 keer gelezen
Wat is de betekenis en bedoeling van de vreemde ceremonie van de zondebok waar het op Jom Kippoer van een klif wordt afgeduwd? RaMBaN legt uit dat volgens de Kabbalah het een symbolische afkoopsom of omkoping voor Satan is om te voorkomen dat hij Jisrael op Jom Kippoer zal aanklagen. Dat is de reden van de ceremonie van de zondebok wiens lot door een loterij – gestuurd door G'd – bezegeld wordt, anders zou de ceremonie op demonoligie lijken. Dit idee illustreert hoeveel G'd...
pagina 4 / 5 «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.