2 Ijar 5781 | 13 april 2021
Dossiers
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Dossiers / Israël
Gevangenissen
"We hebben niet het gevoel dat we in een gevangenis bevinden ", zegt een moeder als ze haar baby meeneemt om zijn vader te ontmoeten tijdens een maandelijkse echtelijk bezoek . Volgens een Amerikaans onderzoek zijn Israelische gevangenissen comfortabel. Joden en Israëlische Arabieren worden ondergebracht in dezelfde faciliteiten en delen soms een cel. Israël kent een groot aandeel van de witteboordencriminaliteit en autodiefstal, maar moord,...
Gilad Shalit
Gilad Shalit werd bekendheid doordat hij op 25 juni 2006 werd ontvoerd door de terroristisch Chamas. Shalits ontvoerders eisten de vrijlating van duizend terroristische gevangenen die in Israëlische gevangenissen zaten. Op 18 oktober 2011 werd Shalit vrijgelaten, in ruil voor 1027 Palestijnse gevangenen.
Golan
In tegenstelling tot wat de wereld beweert, is de Golan doordrenkt met Joodse geschiedenis. De Golan werd al verbonden met de Tora en de Tempelperioden. De Golanhoogten wordt door de Tora namelijk ' Basan ' genoemd. " Golan " is immers een afgeleiden van 'Golan in 'Bazan'. In deze categorie wordt de strijd rond de Golanhoogte uitvoerig besproken, maar ook zijn geschiedenis.
Grenzen van 1967
Hoewel de “grenzen van 1967″ scheidingslijnen aangeven, hebben ze geen enkele historische basis, noch in de rechten en noch in de feiten . De term ‘grenzen van 1967′ heeft ook nooit bestaan. Het is een bestandslijn. De akkoorden van deze bestandslijn van 1949 verklaren uitdrukkelijk dat dergelijke lijnen geen enkele politieke of juridische betekenis hebben en geen afbreuk doen aan toekomstige onderhandelingen over grenzen.
Gretta Duisenberg
Een van de bekenste openlijke antisemitische activist in Nederland is ongetwijfels Gretta Duisenberg. De weduwe van de voormalige directeur van de Nederlandse bank en president van de Europese Centrale Bank, raakte vooral in opspraak met haar opmerking 'het ophalen van 6.000.000 handtekeningen tegen Israe l'. Naast dat zij persoonlijke ontmoetting heeft gehad met yassar Arafat, hield Duisenberg nauwe contacten met Chamas en Moslimbroederschap.
Groot Brittannië
Groot Brittannië heeft een dubieuze rol gespeeld in zowel de Tweede Wereldoorlog als in het huidige Israelische-Arabisch conflict als het antisemitisme binnen Groot Brittannië. In deze sectie kun je daar alles over lezen.
Grote Moefti van Jeruzalem
Wanneer we spreken over 'de Grote Moefti van Jeruzalem', hebben we het over Amin al-Hoesseini [1893-1974]. Voor deze Moefti was nazi-Duitsland meer dan zomaar een bondgenoot in de strijd tegen Frankrijk en Groot-Brittannië; hij kende de aard van het nazi-regime en probeerde al in het voorjaar van 1933 om precies die reden er een alliantie mee aan te gaan. Hij is de oom van Yasser Arafat, de terroristische oprichter van de PLO, de overkoepelende organisatie waaronder verschillende...
Gush Katif
Gush Katif [lett. 'Oogst Blok'], was een blok van 17 Israëlische nederzettingen in de zuidelijke gedeelte van de Gazastrook. In augustus 2005 heeft het Israëlische leger 8600 inwoners van Gush Katif uit het gebied verdreven en hun huizen gesloopt. Dit als onderdeel van eenzijdige terugtrekking van Israël uit de Gazastrook. Vele militairen hebben hier wroeging over gehad. Palestijnen hebben de achtergebleven synagogen systematisch ontheiligd. Anno 2013 hebben duizenden mensen...
Hulpgoederen
De terroristenregering van Chamas probeert altijd al de controle te krijgen over de hulpgoederenstroom. Ondertussen laat Israël echte hulpgoederen altijd toe en is zelf een gulle gever.
Human Rights Watch
Human Rights Watch is een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich richt op de aanpak van mensenrechtenschendingen. Robert L. Bernstein, oprichter en voormalig voorzitter van Human Rights Watch, uitte kritiek op de organisatie door te stellen dat de organisatie het Israelisch-Palestijns conflict eenzijdig benadert ten voordele van de Palestijnen. Human Right Watch benadert Israel in zijn ogen kritisch, terwijl nauwelijks oog is voor mensenrechtenschendingen in de Arabische...
pagina 6 / 12 [1]      «      4   |   5   |   6   |   7   |   8      »      [12]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.