9 Niesan 5784 | 17 april 2024
Dossiers
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Dossiers / Hasjkafa
Arbeidsethos, Commercie en Rijkdom
Wat zegt het Jodendom over arbeidsethos, commercie en rijkdom? Hoe gaan we met de wereldwijde financiële crisis om? Een Joodse visie op rijkdom, armoede, bezit en winst. Maar ook op gedrag en onderlinge verhoudingen op het werk vanuit een werkgevers-rol en een werknemers-rol.
Arrogantie en nederigheid
Hasjem wilt dat wij ons naar Zijn evenbeeld gedragen en dat is anawah, nederigheid. Alleen in een nederig mens kan Hasjem werken. Aangezien arrogantie precies het tegenovergestelde is omdat je jezelf boven Hasjem plaatst, wordt arrogantie gelijk gesteld aan avodah zara, afgoderij.  Deze artikelen helpen ons allen op weg naar een nederig bestaan naar voorbeeld van Hasjem Zelf en Mosje Rabbenoe.
Ballingschap
De ballingschap, ook wel galoet , daarvan kennen wij in de Joodse geschiedenis twee gedwongen ballingschappen: De Babylonische ballingschap en huidige ballingschap dat 2000 jaar geleden is aangevangen, waarvan het einde in 1948 bij de oprichting van de staat Israël is begonnen. Al zouden nu alle Joden weer in Israël wonen, de ballingschap komt pas ten einde bij de komst van de Mosjiach. De beide ballingschappen vallen onder de ' diaspora ' [de grootschalige verstrooiing] en het...
Boosheid
Boosheid wordt in het Jodendom beschouwd als afgoderij [Shabbat 105b en Nedarim 22b]. Waarom wordt boosheid als afgoderij beschouwd? Zijn er manieren om boosheid in de hand te houden en zo ja hoe?
Chassidiem en Chassidoet
Het chassidisch Jodendom (ook bekend als chassidisme ) is een charedische stroming binnen het Jodendom. Deze conservatieve beweging kwam onder leiding van rabbi Israël ben Eliëzer [1698–1760], beter bekent als de Baäl Sjem Tov, in de eerste helft van de 18de eeuw weer tot leven. Dit naar aanleiding van het maatschappelijke klimaat van oorlog en vervolging. De aanhangers heten de Chassidiem. De tegenovergestelde stroming binnen de Charediem is die van de Misnagdiem...
Christendom en Islam
Wat zijn de Joodse opvattingen ten aanzien van het christendom en islam? Te midden van de volkeren die afgoden dienden, was het Jodendom al vele eeuwen voor het christendom en islam ontstaan. Bijna 2000 jaar heeft de Kerk de dood van hun messias in de schoenen van de Joden geschoven, waardoor de Kerk voor eeuwen Joden heeft vervolgd met de dood. Mohammed zag hij zichzelf als een hervormer van het Jodendom. Maar toen hij zijn ideeën probeerde op te dringen aan de nogal grote en...
Dieren en natuur
In de oudste bronnen komt een opmerkelijke passage voor: ` Nadat G'd Adam had geschapen, leidde Hij hem rond in het Paradijs. `Aanschouw Mijn werken’, zei Hij, `zie hoe fraai alles is! Alles heb Ik voor jou geschapen. Houd de natuur in stand en vernietig Mijn wereld niet. Want als jij onvoorzichtig omgaat met het milieu, is er niemand, die het kan herstellen’. De Tora is het eerste document waar dierenrechten zijn vastgelegd. Bijbelse mensenplichten en dierenrechten...
Doodstraf
Wanneer de doodstraf uitgevoerd zou worden volgens de Halacha, dan zou een doodsvonnis eens in de 70 jaar erg veel zijn. De regels zijn zo strikt waardoor het praktisch een onmogelijkheid is. Her en der zijn deze Halachische regels in de artikels verwerkt. Hoewel De Israëlische Civiele Recht staat alleen de doodstraf toe voor nazi-misdadigers, hebben de militaire rechtbanken daarentegen wel de bevoegdheid om een doodvonnis over terroristen in Yesha [Jehoeda en Samaria], dat beheerd...
Dromen en profetie
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een droom en een profetie. Een profetie gaat altijd over de toekomst en een droom gaat over het verleden of het hier en nu. De toekomst is nog niet bekend.
Einde der Tijden
In Avodah Zarah 9a leren we dat de wereld zoals we die kennen is bestemd om 6000 jaar te bestaan. De eerste 2000 jaar heet de periode van de tohoe; niets: de wereld was onwetend betreffende de Tora. De tweede periode van 2000 jaar wordt de jaren van de Tora genoemd. De derde 2000 jaar zijn de Jemot Hamasjiach; de Dagen van de Mosjiach genoemd. In die Jemot Hamasjiach ligt nog een periode die de Acharit Hajamiem of Kets Hajamiem wordt genoemd; ook wel de Einde der Tijden. Wij weten niet...
pagina 1 / 5 1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.