14 Siewan 5784 | 20 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Lesjon hara' in de synagoge
Publicatiedatum: zondag 04 november 2012 Auteur: Redactie | 2.014 keer gelezen
Redactie, Leven, dood en Opstanding der doden , Synagoge, Lasjon Hara [kwaadsprekerij], Ahavat Israel [naaste liefde], [Im]moraliteit, Moessar [ethiek] »

In het Jodendom is leefomgeving van groot belang. Met wie ga je om? Iemand die veel omgaat met mensen die Tora-observant zijn, hebben andere doelen dan mensen die dat niet hebben. Binnen die kringen wordt iemands doel een gemeenschappelijk doel, iemands dromen gemeenschappelijke dromen. Het is van belang dat je onder goede invloeden blijft staan en met name ook altijd met Torageleerden (Dwariem 10:20). Nu komt het:
wanneer wij in de sjoel zitten en we gaan daar roddelen, dan is dit een grote overtreding: 'leda' at mie attah 'omed' [weet voor Wie je staat] staat niet voor niets op vele gordijnen van de Aron waar de Torarollen instaan.

De Chofets Chaim focust vooral op lasjon hara in de sjoel na de sjalosj se'oedos, de derde maaltijd tijdens Sjabbes, omdat Torageleerden in hun Torastudie verdiept zijn en de leitsiem – spotters – in hun lesjon hara. We moeten uiterst voorzichtig zijn met wie wij verkeren omdat dit flinke impact op ons leven zal hebben.

De Geleerden leren ons niet buiten de synagoge of het Bejt Midrasj gesprekken te starten. Dit leidt vaak tot lesjon hara'. Dit komt van Wajjikra 19:16 wat uitgelegd kan worden dat iemand niet bij groepen mag zitten die lesjon hara' kunnen spreken. Beter kan met zijn kracht van het spreken aanwenden voor Tora en mitswes doen.

Lesjon hara' en rechoeles überhaupt een gebrek aan vrees voor Hasjem. “Wat Mij heilig is zul je vrezen”(Wajjiqra 19:30). Chofets Chaim leert wanneer je – chas wesjalom – roddelt in sjoel, dan voelt de overtreder van Wajjiqra 19:30 zich vrij genoeg om de regels van Hasjem in Zijn Eigen (leer)huis te negeren. De Zohar zegt dat de zonde van het negeren van Hasjem in Zijn huis ernstige geestelijke gevolgen in de bovenwereld zal hebben. Hij leert ons wat voor grote tegenslagen roddel in sjoel in leven zal opleveren.

Iemand die zijn companero de banca in sjoel een verhaal vertelt wat hem is overkomen en hij denkt hiervoor een zeer gunstige tijd voor dit te kunnen vinden: onmiddellijk voor lezing van de Tora, maar de gemeente is er klaar voor om te beginnen met het lezen van de Toragedeelte, dan is de verteller nog helemaal niet klaar met zijn verhaal. Op dat moment kan de jetzer hara' in iemands oor fluisteren: 'dit is een interessant verhaal, je moet je verhaal afmaken'. Dus gaan de verteller en zijn gretige luisteraar verder met hun gesprek, maar dan door de Toralezing heen. Zij overtreden niet alleen een lange lijst van verboden, maar zij zondigen zich aan het creëren van een publieke chiloel Hasjem als het negeren van Hasjems Aanwezigheid in Zijn Huis en niet te vergeten dat de Tora te schande wordt gezet. Dit zogenaamd belangrijke verhaal zet deze twee mensen op de Hemelse weegschalen van het Gerecht, want zij spraken en luisterden naar lesjon hara', wat meestal meerdere overtredingen ter weeg brengt! Daarnaast hebben zij Wajjiqra 22:32 overtreden. Daar staat namelijk geschreven dat jij Zijn Heilige Naam niet mag onteren. Ook hebben zij de Toralezing onteert, want er staat geschreven dat degene die Hasjem verzaken, zullen vergaan (Jesjajahoe 1:28). En dan spreken we geen eens over dwariem beteiliem(onbelangrijke conversaties) gesprek in de sjoel. Gaon van Wilno doet hier een schepje bovenop: het is onmogelijk om de Hemelse straf die deze conversatie de deelnemers zal opbrengen te begrijpen.

Alles bij elkaar opgeteld resulteert lasjon hara' tijdens het laajnen minimaal de volgende overtredingen:

  • lasjon hara'

  • Chiloel Hasjem

  • het niet horen van laajnen

  • bovenstaande overtredingen worden versterkt door de heiligheid van de Sjabbat.

De overtredingen worden publiekelijk gedaan in aanwezigheid van een minjan, waardoor wij spreken van de ergste vorm van Chiloel Hasjem.

Chofets Chaim maakt zich zorgen dat de conversatie met de kaddisj die na de Toralezen wordt opgezegd, deze mensen doet stoppen met kletsen. Dat zij door babbelen haast voor zeker aan te nemen. Dit is een onberekenbaar verlies! Onze Geleerden leren ons dat de er een enorme kracht uit de 'omein jehei sjmie rabba' van de gemeente als antwoord op de chazzan uitgaat. Wanneer je dit in alle concentratie en de goede intenties beantwoordt, kan dit leiden dat ernstige Hemelse decreten worden verscheurd. Iedere keer dat de Kaddisj wordt gereciteerd geeft Hasjem ons de onbetaalbare kans om enorme gunsten te verdienen door enkele seconden van inspanning.

Stel je nu eens voor dat iemand je een miljoen euro aanbiedt en hier slechts een korte eenvoudige minimale inspanning terug vraagt, te vergelijken dat je een brief van tafel en in je binnenzak stopt. De beloning voor het antwoorden met de woorden 'omein, jehei sjmie rabba' is nog veel meer waard dan die miljoen euro. De kletsmajoren zijn hier niet van bewust en laten in feite miljoenen euro's onaangetast liggen.

Door lesjon hara' in de sjoel en Bejt Hamidrasj te voorkomen, geef je respect aan deze beide plaatsen, de gebeden worden niet onderbroken en wanneer je dit doet, kun je tot een kwart van je leven jezelf behoeden voor lesjon hara'.

Moge het zo zijn dat wij allen de lessen van sjmirat lasjon ons eigen maken waardoor wij lesjon hara' zullen mijden, dat als gevolg de komst van de Mosjiach zal bespoedigen.

©Jodendom-online 2012

Pagina index:
Copyright © 2012 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.