24 Sjewat 5782 | 26 januari 2022
Artikelen Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Artikelen / Parasja
Het tegenovergestelde van Abraham.
Mediabedrog en Geschiedvervalsing, [Im]moraliteit, Parasja » 3.066 keer gelezen
In Vayeira gaat het verhaal verder met het leven van Abraham. Hij was het toonbeeld van het geloof in G’d, nederigheid, naastenliefde en vriendelijkheid. Verweven met dit verhaal en in groot contrast met Abraham is er een stuk dat centraal staat in dit gedeelte. Het beschrijft de val van Sodom en de naburige steden die het andere uiterste was in de ontkenning van G’d, arrogant, egoïstisch en wreed was. “De mannen van Sodom waren zeer slecht en zondig tegenover de...
Het tellen van Israël
Parasja, Tellen van Joden » 2.931 keer gelezen
„G-d houdt zoveel van Israël, dat Hij hen bij iedere gelegenheid telt. Toen zij Egypte verlieten, telde Hij hen; toen zij voor het Gouden Kalf vielen, telde Hij hen - om te weten hoeveel er van hen waren overgebleven. En toen Hij Zijn Sjechina op hen liet rusten, telde Hij hen opnieuw - op de eerste Nisan werd het Misjkan opgericht, op de eerste Ijar telde Hij hen" ( Rasji, Bamidbar 11:1 ). De eerste telling De eerste van de drie tellingen, die Rasji opnoemt, wordt niet...
Honden en het geheim van de opstanding der doden
Parasja, Media_levensbeschouwing, Redactie » 2.044 keer gelezen
Hollandse Herders Mooi en belangrijke beeld verschijnt samen met de laatste plaag voor de Uittocht uit Mitsrajiem. Naast het feit dat paro' slecht was, stond hij ook bekent door zijn choetspah - brutaliteit. In de dierenwereld bestaat een dier die ook voor choetspah staat en dat is de hond. Na deze 10e plaag, voordat paro' Bnej Jisrael liet gaan, wordt in de Tora het volgende gezegd: "Oelchol bnej Jisrael, lo' jecherats-kelev lesjoni, leme'iesj we'ad behemah... Maar bij alle...
Hoogtepunten in Avraham's leven
Parasja, Opperrabbijn R. Evers, Geloof en vertrouwen in Hasjem » 1.213 keer gelezen
Hoe Avraham tot geloof kwam Koning Nimrod, de koning van het Oer der Chaldeeuwen (Irak), de geboorteplaats van Awraham, werd door zijn astrologen gewaarschuwd, dat er groot gevaar dreigde. De sterren voorspelden dat er een jongen geboren zou worden, die de ‘onsterfelijkheid’ van Nimrod zou ontkennen. Toen werd besloten om alle pasgeboren baby’s te doden. Terach vertelde zijn vrouw Amtalai hun pasgeboren baby in een grot te verstoppen. Daar groeide onze eerste Aartsvader...
IDF: het humaanst leger
IDF, Redactie, Moessar [ethiek] » 1.275 keer gelezen
Wat de geleerden ons leren is dat de wekelijkse Parasja altijd actueel is. Het moment dat de IDF tijdens Operation Protective Edge grondtroepen in moesten zetten voor hun strijd tegen terrorisme vanuit Gaza, viel dat precies in de week van Parasja Mattot , waar de oorlog tegen Midjan wordt besproken. Daarbij komt het feit dat wij nu in de Drie Weken zitten, een treurperiode waarin de treur vanaf 17 Tammoez steeds verder toeneemt en culmineert in Tisja Be'av...
Israel Vs. de Reuzen
Rabbi Sprecher, Meragliem (verspieders), Parasja » 1.317 keer gelezen
Zijn wij in staat de Reuzen te verslaan? De Tora vertelt ons namelijk dat de bewoners van Erets Jisrael 'jlide ho'anaq' overblijfselen waren van een ras van Reuzen. Wanneer de Mergaliem, de Verspieders, terugkwam met hun verslag, kondigden zij aan: "De mensen die daar wonen in het land zijn woest en de steden zijn versterkt en heel groot. Bovendien zagen wij daar de kinderen van Reuzen" [ Bamidbar/Num. 13:28 ]. En nogmaals wordt er naar de Ansje Middot, mannen van formaat en de nefiliem, de...
Jitro, de man die alles had uitgeprobeerd
Opperrabbijn R. Evers, Parasja » 965 keer gelezen
“Jitro, de koheen van Midjan, schoonvader van Mosje hoorde alles wat G’d gedaan had voor Jisra’eel, zijn volk …en kwam” ( 18:1-5 ). Deze afdeling, waarin ook de Tien Geboden voorkomen, staat op naam van een geer tsedek, iemand, die uit overtuiging Joods is geworden. Jitro was de eerste in de geschiedenis, die Joods was geworden want voor de Exodus en het geven van de Tora was iedereen nog een Ben Noach, nog een Noachied. Joden werden pas Joden na hun...
Joseef: te hoog gegrepen voor Mosje Modaal
Opperrabbijn R. Evers, Parasja » 955 keer gelezen
Hoe moesten de broers, die 22 jaar eerder Joseef verkocht hadden, het goede nieuws, dat Joseef nog leefde aan Ja’akov overbrengen? Leugenaars worden zelfs niet geloofd als ze de waarheid vertellen. Joseef had ze een teken meegegeven, dat alleen hij en Ja’akov wisten: egla aroefa - het te nekken kalf, een complexe procedure die gevolgd moest worden als er een lijk werd gevonden en de moordenaar onbekend was ( vgl. Devariem 21:1 e.v.) . Dit was het laatste onderwerp dat...
Kent het Jodendom djihad?
Oorlogsvoering, Opperrabbijn R. Evers, Parasja » 1.274 keer gelezen
Ja’akov had het niet makkelijk in zijn leven. Nauwelijks was hij aan Lawan en Esau ontsnapt of zijn enige dochter Dina wordt geschaakt door Sjechem, de zoon van Chamor. Sjimon en Levi besluiten de stad aan te vallen en Dina te bevrijden. De agressor had de internationale rechtsorde – verwoord in de zeven Noachidische principes – geschonden met deze kidnapping. Deze episode heeft mij aan het denken gezet. Is het Jodendom een pacifistische religie? Kennen wij een djihad ? Wij...
Kent het Jodendom eerwraak?
Halacha, Doodstraf, Parasja » 2.196 keer gelezen
Leest u eerst Bereesjiet/Genesis hoofdstuk 34 . Bij de aanranding van Dina door Sjechem en de daaropvolgende wraakactie van Sjimon en Levi lijkt er sprake te zijn van eerwraak. Maar is dat wel zo? Wat was er gebeurd? Er waren wat meisjes die muziek maakten in de buurt. Ja’akov zat te `lernen’ en merkte niet dat Dina het spektakel ging bekijken. Toen Sjechem Dina in het vizier kreeg, begeerde en verkrachtte hij haar en probeerde haar er van te overtuigen dat zij bij hem...
pagina 4 / 7 [1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6      »      [7]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.