15 Tisjri 5784 | 30 september 2023
Artikelen Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Artikelen / Tellen van Joden
Joodse volk als sterren
Tellen van Joden, Moessar [ethiek], Opperrabbijn R. Evers » 1.319 keer gelezen
Nadat het Misjkan - de Tabernakel - was opgericht kreeg Mosje Rabbenoe weer opdracht om het Joodse volk te tellen. Rasji begint zijn commentaar op elk van de vijf boeken van de Tora met een midrasj, die de liefde van G’d voor volk en land benadrukt. In het eerste boek van de Tora, Bereesjiet, laat G’d in de eerste vers al zien hoe Hij het Joodse volk en het land Israël liefheeft. In het tweede boek van de Tora, Sjemot, toont Hij Zijn liefde voor het Joodse volk door de...
Waarom wordt er in joodse kring niet per hoofd geteld?
Opperrabbijn R. Evers, Tellen van Joden » 1.276 keer gelezen
Bemidbar begint met de affectieve opdracht van G’d aan Mosjé: “Neemt het aantal van de hele gemeente van de kinderen Israëls op door het tellen van alle mannen per hoofd”. Waarom werd de telopdracht nu gegeven? Rasjbam (12e eeuw) suggereert het volgende: op de twintigste dag van de tweede maand van het tweede jaar verliet de Wolk van G'ddelijke Majesteit de Tabernakel. Dit was het teken dat de Joden op reis moesten. Het was eigenlijk de bedoeling dat zij...
Verschillende tellingen
Assimilatie, Tellen van Joden, Opperrabbijn R. Evers » 1.483 keer gelezen
Het Joodse volk heeft verschillende tellingen gekend. Op weg naar Egypte werden er zeventig zielen geteld. Na de uittocht uit Egypte waren er zeshonderdduizend mannen. Na de zonde van het Gouden Kalf op 11 Tisjri 2448 werden 603.550 mannen geteld en op 1 ljar 2449 werden ook 603.550 mannen tussen de twintig en de zestig geteld. Er waren evenveel afgevallen als bijgekomen. Wanneer een mens telt, berekent hij de kwantiteit. Het getal duidt enkel op de getalswaarde en niet op het belang van de...
Mogen wij mensen tellen?
Opperrabbijn R. Evers, Halacha, Tellen van Joden » 1.365 keer gelezen
Waarom moesten de Joden geteld worde n in het eerste jaar na de Exodus; G’d kende het getal toch? De volkstelling was meer voor de omgeving bedoeld. Iedereen lachte het Joodse volk uit: “Veertig dagen na het geven van de Tora maakten jullie al weer een afgodsbeeld. G’d zal jullie nooit meer in genade willen aannemen!”. Het Joodse volk werd verheven door de bijdrage aan het Misjkan (Heiligdom) van Edoet-getuigenis. Het Misjkan getuigde van G’ds vergiffenis....
Kohaniem en Levi'iem zijn toppers
Minhagiem [Gewoonten en Gebruiken], Opperrabbijn R. Evers, Tellen van Joden » 2.434 keer gelezen
Als we de tellingen in Numeri hoofdstuk 1 doorrekenen, stuiten we op een opmerkelijk fenomeen. De stam Ruben bestond uit 40.500 man. De stam Sjimon telde 59.300 man, Gad had 45.650 man, Jehoeda 74.600 man, Jissachar 54.400 man, Zevoeloen 57.400 man, Efraim had 40.500 man, Menasje 32.200 man, Benjamin 35.400 man, Dan 62.700 man, Asjeer 41.500 man en Naftali 53.400 man. Het totale Joodse volk telde 603.550 man tussen de 20 en 60 jaar. Niemand weet meer tot welke stam hij of zij behoort,...
Het tellen van Israël
Parasja, Tellen van Joden » 3.147 keer gelezen
„G-d houdt zoveel van Israël, dat Hij hen bij iedere gelegenheid telt. Toen zij Egypte verlieten, telde Hij hen; toen zij voor het Gouden Kalf vielen, telde Hij hen - om te weten hoeveel er van hen waren overgebleven. En toen Hij Zijn Sjechina op hen liet rusten, telde Hij hen opnieuw - op de eerste Nisan werd het Misjkan opgericht, op de eerste Ijar telde Hij hen" ( Rasji, Bamidbar 11:1 ). De eerste telling De eerste van de drie tellingen, die Rasji opnoemt, wordt niet...
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.