15 Niesan 5780 | 09 april 2020
Dossiers
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Dossiers / Israël
Libanonoorlogen
De eeste Libanon Oorlg in 1982 werd door Israel 'Operation Peace for Galilee [ Mivtsa Sjlom HaGalil of Mivtsa Sjeleg )' genoemd. Toen de PLO in de jaren 70 uit Jordanië werd gezet, zocht deze zijn toevlucht in Libanon. De Tweede Libanon Oorlog [ Milhemet Levanon Hasjni-ja ] ving aan omdat terroristen van de Libanese Chizballah het Israëlisch grondgebied binnendrongen en een Israëlische grenspost aanvielen. Israël opende een tegenaanval onder de naam 'Operation...
Libië
Hoewel Libië anti-Israel houding heeft, heeft het land het bestaan van Israël wel altijd erkend. Wellicht omdat de vermoorde dictator kolonel Muammar Gaddafi naar horen zeggen Israëlische familieleden heeft en zelf naar verluid een Joodse grootmoeder heeft die zich tot de islam is bekeerd omdat ze met een sjeik trouwde. Door de Arabische Lente is Gaddafi gevallen en is Libië onderhevig aan de Sharia.
Machpela
Ma'araat Hamachpela ["de grot van de dubbele graven"] is de Grot van de Patriarchen of de Grot van Machpéla. In de grotten zijn de dubbele graven te vinden van Adam, Chava, Avraham, Sara, Jitschak, Rivqa, Ja'aqov en Lea. Boven de tombe is door Herodes de Grote een rechthoekige omwalling gebouwd. Ma'arat Hamachpela is de tweede heiligste plaats binnen het Jodendom.
Mediabedrog
Gevolg van mediabedrog is geschiedvervalsing. De media van tegenwoordig wordt geregeerd door journalisten die niet meer op gebied van waarheidsvinding schrijven. De meeste journalisten portretten hun mening als waarheid, als feit. Israël is hier dagelijkse slachtoffer van. Het roept zelfs antisemitisme op. De gevolgen zijn wereldwijd inmiddels verstrekkend. Jodendom-online doet, ongeacht wat, wel aan waarheidsvinding.
Mensenrechtenraad VN
De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties [Human Right Council] is sinds 2006 het orgaan van de Verenigde Naties dat zich richt op de naleving van de verdragen voor de mensenrechten. In de enkele jaren dat zij bestaat, heeft deze Raad  al meer dan 10 keer Israël veroordeeld, maar mensenrechtenschendingen in door de Palestijnen bezette gebied, Tibet, Darfur, Noord-Korea of Zimbabwe werden niet in de Raad besproken noch veroordeeld.
Mercaz Harav
Mercaz HaRav Kook [Lett. Rabbi Kook Centre], is een nationaal-religieuze jesjive in Jeruzalem, Israël. Hij in 1924 opgericht door Rabbijn Abraham Isaac Kook. Het is de meest prominente religieus-zionistische jesjiva in de wereld. Veel religieuze zionisten hebben daar ook gestudeerd. Echter op 6 maart 2008 vond de Mercaz Harav bloedbad plaats, ook wel de Mercaz Harav schietpartij. Een Palestijnse schutter schoot meerdere studenten dood. Acht studenten [zie afbeelding] en maar ook de...
Militaire Recht
De militaire rechtbank werkt volgens regels en procedures voor leden van de strijdkrachten. Militaire rechtbanken hebben de bevoegdheid om een doodvonnis over terroristen in Yesha [Jehoeda en Samaria] uit te spreken en uit te voeren, maar dit is nog nooit gebeurd. De Israëlische Militaire Hof van Beroep is de hoogste militaire rechtbank van de Israel Defense Forces [IDF].
Misbruik hulporganisaties
Helaas maken de Palestijnse autoriteiten - zowel Fatach als Chamas - zich schuldig aan verduistering van ontwikkelingsgelden uit Israel, VS en Europa. Zo was het geschatte persoonlijke vermogen van Yasser Arafat - Jiemach Sjemo we'zichro/'Moge zijn naam en gedachtenis [vooreeuwig] worden uitgewist... ' - door het zakenmagazine Forbes geschat op circa 300 miljoen dollar. Volgens de chef van de Israëlische inlichtingendienst, Aharon Ze'evi, beliep het persoonlijk vermogen van Arafat 1,3...
Mohammed al Dura
De hartverscheurende beelden van Mohammed Al-Dura in de armen van zijn vader op een kruispunt in de buurt van Gaza-stad gingen de wereld rond en werden een belangrijk wapen in de media-oorlog tussen Israël en de Palestijnen. Niet alleen werd de toen 12-jarige Gazaanse knaap Mohammed al Dura niét gedood door geschut van het IDF in 2000, hij werd niet eens geraakt. De kleine Mohammed, nu rond de 25 jaar oud, is nog steeds springlevend. 
Mosab Hassan Yousef [zoon van Chamas]
Mosab Hassan Yousef is de zoon van sjeik Hassan Yousef, de medeoprichter van Hamas. Hij zag in zijn jeugd dingen die je niet zou moeten meemaken: mensonterende armoede, machtsmisbruik, martelingen en dood. Hij was getuige van de onderhandelingen achter de schermen tussen leiders in het Midden-Oosten met uitkomsten die alle journaals haalden. Hij werd vertrouwd tot in de hoogste regionen van Hamas en deed mee aan de intifada. Hij zat gevangen in enkele van de meest gevreesde Israëlische...
pagina 9 / 12 [1]      «      7   |   8   |   9   |   10   |   11      »      [12]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.