17 Ijar 5784 | 25 mei 2024
Dossiers
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Dossier / Engelen en demonen
Zoals engelen belangrijk zijn binnen diverse religies, hebben engelen ook een belangrijke plaats binnen het Jodendom. Er bestaan zoveel verschillende tradities omtrent engelen binnen het Jodendom, dat wij uitsluitend de meeste voorkomende visies kort zullen bespreken.

In de schemering van de 6e dag op de Sjabbatdag, nadat G'd de zielen schiep, zouden de demonen geschapen zijn. Volgens een Talmoedische bron schijnen demonen kenmerken te hebben van zowel engelen als mensen.
Bestanden / Engelen en demonen
De opdracht van een engel
26 juni 2013
"...kie lo' ‘oechal la'asot davar... want ik kan niets doen..." Bereesjiet 19:22 . Avraham had tijdens zijn ziekzijn door besnijdenis nog steeds vanuit zijn chesed (liefdadigheid) het verlangen gehad om mensen in zijn tent uit te nodigen. Drie dagen heeft Hasjem voorkomen dat hij...
Rangen van engelen
26 juni 2013
Maimonides legt uit (Wetten van de grondslagen van de Tora 2:7) dat alle engelen onder een van de tien rangen vallen. Namelijk: Chajot Hakodesj, Ofaniem, Ereliem, Chasjmaliem, Serafiem, Malachiem, Eloqiem, Bne Eloqiek, Cheroeviem en Isjiem. Deze rangen hebben betrekking op de mate van...
Satan en Samael
26 juni 2013
Satan is volgens de meeste stromingen binnen het Jodendom slechts de naam van een engel die door G'd toegewezen taak is om mensen te verleiden tot zonde. Een voorbeeld vinden we in de Tora: Nu ontbrandt de toorn van G'd omdat hij meegaat, en posteert zich een engel van Hasjem op de weg als de...
Wanneer werden de engelen gecreëerd?
26 juni 2013
Wanneer de engelen gecreëerd werden, bestaan twee opvattingen: Rabbi Jochanan leert dat de engelen op de Tweede scheppingsdag werden geschapen, omdat Tehilliem 104:3 zegt dat Zijn opperzalen op de wateren zoldert... Hamalech (Zijn Wagen; Zijn engelen) ...op vleugels van een wind....
Wat zijn engelen?
26 juni 2013
Wat zijn engelen? Het Hebreeuwse word voor engel is malach. Malach betekentboodschapper. Deze boodschappers hebben geen eigen wil en zijn voor geprogrammeerd om Hasjems Wil te doen, terwijl de mitswot aan de mens is toevertrouwd om te kiezen of je Hasjem wilt dienen of niet . Hierdoor...
De Tempel en de Cherubijnen
07 maart 2013
De Tempel vormde het brandpunt van G’ds heiligheid. Hoe dichter men G’ds onzichtbare troon naderde des te strenger werden eisen van reinheid en heiliging. Met name voor de Koheen gadol, de Hogepriester, golden hoge eisen van morele en rituele zuiverheid. Vanuit onze profane,...
De strijd tussen de engel en Ja'akov
29 november 2012
“Een man streed met hem tot de ochtendgloren. Hij zag dat hij hem niet aankon en trof hem in zijn heupgewricht” ( 32:25-26 ). De strijd tussen de beschermengel van de volkeren en Ja’akov kent vele symbolieken. De eeuwige strijd tussen Israel en de volkeren verhevigt bij het...
Wij blazen slechts op een enkele sjofar
28 september 2011
Op Rosj Hasjana vieren we het allereerste begin, de verjaardag van het universum. Na iedere reeks sjofartonen gedurende de Moesaf-dienst zingen we ‘hajom harat olam’ – vandaag ontstond de wereld. Maar in feite werd de mens op Rosj Hasjana gecreeerd. De Schepping van het...
Wat waren de Cherubijnen?
23 juni 2011
Wat waren die cherubijnen – die Engelen op de Heilige Arke eigenlijk? Op welke wijze helpen deze Engelen om naderbij G’d te komen? Overtraden de Joden niet het beeldverbod? Wij kunnen G’d alleen benaderen door G’d zelf. De Koezari ( 3:23 ) – een filosofische...
Jom Kippoers mysterieuze zondebok-Satan's omkoping?
15 september 2010
Wat is de betekenis en bedoeling van de vreemde ceremonie van de zondebok waar het op Jom Kippoer van een klif wordt afgeduwd? RaMBaN legt uit dat volgens de Kabbalah het een symbolische afkoopsom of omkoping voor Satan is om te voorkomen dat hij Jisrael op Jom Kippoer zal aanklagen. Dat is...
pagina 4 / 5 «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.