15 Niesan 5780 | 09 april 2020
Dossiers
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Dossier / Hebreeuws
Klassiek Hebreeuws [Lesjon Hakodesj] is algemeen de taal binnen het Jodendom. Er bestaan verschillende varianten. De verschillen tussen deze soorten liggen in de kleine details van de spelling of zelfs compleet andere woorden en zinsconstructies.

Modern Hebreeuws [Ivriet] is de officiële spreektaal van de staat Israël. Het verschil tussen modern Hebreeuws en klassiek Hebreeuws is niet zo groot. Met name de zinsconstructie wijkt op veel punten af.
Bestanden / Hebreeuws
Niet-Joden moeten trachten Hebreeuws te herkennen en uit te spreken
23 november 2014
What Hebrew Sounds like to Foreigners Journalist Shunfu Sha in Canada gaat met een opname rond bij jonge mensen en laat hen luisteren naar Hebreeuws-talige conversaties, enkel audio, en vraagt hen om de taal te herkennen. Daarna toont hij bij wijze van hint de beelden van de mensen die...
Wijst G'd onze gebeden af?
20 juli 2014
In Berachot stelt de Talmoed dat onze Heilige Land van Israël wordt verworven door groot lijden. De uitstorting van liefde, tranen en gebed van miljoenen Joden over de hele wereld, kon het kwaad van de 'Pereh Adam' niet ongedaan maken. Bij de geboorte van Jisjmael, de stichter van het...
Is Aramees onderdeel van het Hebreeuws?
19 augustus 2012
Fragment uit de Targum. Vorige keer hebben we gezien dat het spreken van Hebreeuws een mitswe is. Zo ja, waarom hebben de rabbijnen de Talmoed converseert in het Aramees? De Babylonische Talmoed is geschreven in het Aramees en niet in het Hebreeuws. Het Bijbelse Boek Danij'el is deels...
Is het een mitswe om Hebreeuws te spreken?
07 augustus 2012
Rasji citeert in zijn commentaar op de vers uit Dwariem/Deut. 11 "spreken in hen" de Sifrei dat wanneer een kind voor het eerst begint te praten, dat zijn ouders Hebreeuws tegen hem moeten spreken en hem Tora moeten onderwijzen. Dit zal het kind een lange levensduur garanderen. Ditzelfde...
Wat is een Joodse vertaling?
22 juni 2011
Met het boek Sjemot (Exodus) begint de geschiedenis van de Joden in de Egyptische ballingschap. Volgens de traditie kon het Joodse volk zijn identiteit bewaren doordat men zijn eigen kleding behield, geen vreemde namen aannam, men eensgezind was en elkaar niet aangaf bij de overheid en zijn...
Van Paleo Hebreeuws naar Modern Ivriet
12 juni 2011
Wat zijn de voordelen van de Hebreeuwse taal? Is het Hebreeuws inderdaad een heilige taal? Hebreeuws was de taal, die G-d gebruikte om tot de mensen te spreken. Wanneer G-d een taal uitkiest is dat een teken dat dit de meest verheven vorm van taal is. Adam was de eerste die deze taal sprak....
Hebreeuws en de mythe van de bijbelse taal
18 december 2006
Zuckermann wil de benaming Hebreeuws afschaffen en de taal die de Israëliërs spreken aanduiden met 'Israëlisch'. Israëliërs gaan er prat op met Hebreeuws de taal van de Bijbel te spreken. Een fabeltje, zegt taalkundige Ghil'ad Zuckermann. Zowel de grammatica als...
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.