Artikelen/ Stelen Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Tehilliem/Psalmen 24
maandag 01 januari 2018
Redactie, Tehilliem/Psalmen, Aseret Hadibrot [Tien Geboden] » 112 keer gelezen
Tehilliem 24 is gecomponeerd op de dag dat Dawied Hamelech het land had gekocht van Arvana de Jebuziet om daar de Bejt Hamiqdasj, de heilige Tempel, te kunnen bouwen. Dit plekje, wat we nu kennen als Jeroesjaljiem en in het bijzonder de Tempelberg, is het heiligste plekje op aarde waaruit Hasjems Aanwezigheid voortvloeit over de rest van de wereld. In die tijd offerde Dawied zijn dankoffers altijd op een tijdelijke altaar [ Sjmoe'el/Sam. II 24:18-25 ]. Omdat Dawied Hamelechs intentie was deze Tehilliem te reciteren op de dag van de inwijding van de Bejt Hamiqdasj, reciteren of zingen...
Kiriat Sjema al Mittah [nachtgebed]
maandag 07 maart 2016
Engelen en demonen, Tesjoeva [Inkeer], Stelen » 346 keer gelezen
Afbeelding: Mothers Always Write Rav Yitzchak: “Wanneer men de Sjema voor het slapen gaan reciteert, worden demonen van hem weggehouden” [ Berachot 5a ]. We weten hoe grote awerah – zonde – stelen is. Hoe vaak gebeurt het niet dat je zo goed mogelijk wilt leven, zoveel mogelijk chesed wilt doen, Sjomer Sjabbat bent, etc maar ondertussen gaat niets zoals jij dat wilt. Vaak komt dit omdat je achterdeur 'van je dure woning' open hebt laten staan waardoor jij bestolen kan worden van jouw mitswot die jij dagelijks doet. Ook kan je bestolen worden van...
De Poorten van Tesjoeva
woensdag 19 augustus 2015
Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen], Arrogantie en nederigheid, Lasjon Hara [kwaadsprekerij] » 739 keer gelezen
INTRODUCTIE Met alles wat wij denken, zeggen en doen heeft invloed op ons eigen leven, op de levens van anderen, maar ook op de hogere werelden . Door iemands slechte daden, woorden en gedachten kun je onmetelijke schade in zowel deze lagere wereld als in de hogere wereld veroorzaken. Het idee dat al onze daden een impact hebben op de hogere wereld wordt gerefereerd aan Tehiliem 33:15. Daarin staat dat Hasjem alle harten heeft geformeerd en ieders daden begrijpt. Reb Chaim van Volozhin legt in zijn legendarische werk Nefesh Hachaim uit dat met deze pasoek wordt bedoeld dat Hasjem...
Pad der Oprechten [Mesillat Yesharim] deel 9
maandag 17 november 2014
Lasjon Hara [kwaadsprekerij], Aseret Hadibrot [Tien Geboden], Stelen » 226 keer gelezen
Inleiding 9, hoofdstuk 11, 2e deel Misleiden, liegen, bedriegen, stelen... In Tsfanja/Sef. 3 leren we dat het Joodse volk in de tijd van de Mosjiach rein [ hanqijoet ] zijn. Maar zover is de wereld nog niet. Ondertussen kun je wel rein zijn door jouw vorig leven. Dat zie je vaak bij kinderen die heel erg eerlijk zijn en nooit zouden stelen. Stelen en liegen gaan namelijk samen. Sommige mensen liegen zo erg, dat het hun 2e natuur is, waardoor zij zelf in hun leugens gaan geloven. Misleiding [en diefstal] Het is...
Doorslaggevende reden van de zondvloed was stelen
woensdag 29 oktober 2014
Moessar [ethiek], Arbeidsethos, Commercie en Rijkdom , Straf en Beloning » 221 keer gelezen
"... Qets kol-basar ba' lifanaj-kie-mal'ah ha'arets chamas, mipnejhem... het einde van al het vlees is voor Mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen gevuld met chamas - diefstal en fraude …" Bereesjiet 6:13 . RaMBaN vraagt zich af waarom Hasjem diefstal en fraude als reden heeft gegeven voor de Malboel – Zondvloed, terwijl de immoraliteit en de losbandigheid [vers 12] – waar de mensen ook zich schuldig aan maakten – niet genoemd worden in de pasoek. RaMbaN beantwoord zijn vraag naar aanleiding van de Gemara [ Sanhedrin 198b ] waarin staat dat de...
Pad der Oprechten [Mesillat Yesharim] deel 8
maandag 18 augustus 2014
Pad der Oprechten [Mesillat Yesharim], Arbeidsethos, Commercie en Rijkdom , Aseret Hadibrot [Tien Geboden] » 301 keer gelezen
Inleiding 8, hoofdstuk 9, 10 en 11 1e deel De basisgevaren voor bereidwilligheid [hazriezoet] zijn de volgende punten. Luiheid “ Dit is de weg van de Tora: je zal brood en zout eten, je zal afgemeten water drinken, je zal slapen op de grond en je zal een leven van lijden leiden én je zal werken voor de Tora. Als je dat doet, 'ben je gelukkig en het is goed voor je' [ Tehilliem 128:2] . 'Je bent gelukkig' in deze wereld en 'het is goed voor je' in de komende wereld" [ Pirke Avot 6:4 ]. De...
Van stelen wordt je arm
dinsdag 28 januari 2014
Rosj Hasjana, Moessar [ethiek], Talmoed Tora » 259 keer gelezen
Makkot 23b noemt geneivah, diefstal en roof, zonden die het hart begeert: nafsjo sjel 'adam mechamadtan . Wanneer je steelt, zo leert R'Feinstein, dan heb je een chronisch gebrek aan emoenah [G'ds vertrouwen], want daar ligt de oorsprong voor het verlangen om te stelen. Zo wordt, voor zowel Joden als niet-Joden, tijdens Rosj Hasjana door Hasjem bepaald wat je inkomen voor het komend jaar zal zijn. De Chofets Chaim geeft een voorbeeld over het vaststellen van inkomen met het volgende parabel. Iemand vult een enorm vat wijn, met daaraan een...
  Website
 
Inloggen
Zoeken
Contact
Links
Copyright © 2018 Jodendom Online, Alle rechten voorbehouden.