Tora/ Bereesjiet/ Genesis
Bereesjiet
(Bereesjiet/ Genesis 1:1-6:8)
In het begin schiep Hasjem heel het universum uit het niets, met inbegrip van de tijd zelf. Dit schep­pings­proces duurde zes dagen.  Op de zevende dag, rustte Hasjem uit, en daarmee liet Hij de Sjabbat ontstaan, die tot op heden elke...
Noach
(Bereesjiet/ Genesis 6:9-11:32)
Het is nu tien generaties later sinds de schepping van de eerste mens.  Adams nakomelingen hebben de wereld gecorrumpeerd met hun immoreel gedrag, afgoderij, roof en geweld. Hasjem besluit het probleem voor eens en voor altijd op te lossen...
Lech Lecha
(Bereesjiet/ Genesis 12:1–17:27)
Tien generaties zijn voorbij gegaan sedert Noach.  De mensheid is opnieuw geestelijk omlaag gezakt.  In het jaar 1948 na de schepping wordt Awram geboren.  Wanneer hij de wereld om zich heen waarneemt, komt Awram tot de...
Wajera
(Bereesjiet/ Genesis 18:1-22:24)
Drie dagen nadat hij zichzelf besneden heeft, wordt Awraham bezocht door Hasjem. Wanneer drie engelen in mensengedaante verschijnen, rent Awraham hen tegemoet om hen gastvrijheid te bewijzen en hen uit te nodigen in zijn tent, dit ondanks dat het...
Chajjei Sara
(Bereesjiet/ Genesis 23:1-25:18)
Sara, de moeder van het Joodse volk, overlijdt op de leeftijd van 127 jaar. Na om haar te hebben gerouwd, wil Awraham haar begraven in de Spelonk van Machpela. Daar dit de begraafplaats is van Adam en Chava, betaalt Awraham aan de eigenaar van de...
Toledot
(Bereesjiet/ Genesis 25:19-28:9)
Na 20 jaar huwelijk worden Jitschaks gebeden verhoord en Rivka wordt zwanger van een tweeling. De zwangerschap is uiterst pijnlijk. Hasjem onthult aan Rivka dat haar lijden een voorbode in microcosmos is van een wereldwijd conflict dat door...
Wajjetsee
(Bereesjiet/ Genesis 28:10-32:3)
Ja'akov vlucht voor Esav en verlaat Beëer Sjewa, en gaat op reis naar Charan, naar het huis van de familie van zijn moeder. Na een oponthoud van 14 jaar in het leerhuis van Sjem en Ever hervat hij zijn reis en komt aan bij de Berg Moria, de...
Wajjisjlach
(Bereesjiet/ Genesis 32:4-36:43)
Onderweg, terug naar huis, zendt Ja'akov engelachtige bood­schap­pers vooruit om zijn broer Esav te verzoenen. De bood­schappers keren terug en vertellen dat Esav naar hen onder­weg is met een leger van 400 man. Ja'akov verdeelt...
Wajjesjev
(Bereesjiet/ Genesis 37:1–40:23)
Ja'akov vestigt zich in het land Kena'an. Zijn lievelingszoon Joseef brengt hem onrustbarende berichten over zijn broers. Ja'akov maakt voor Joseef een mooi kledingstuk met veelkleurige strepen. Joseef wakkert de haat van zijn broeders nog verder...
Mikeets
(Bereesjiet/ Genesis 41:1-44:17)
Het is twee jaar later.  Para'o heeft gedroomd.  Hij is ontevreden met de pogingen  van zijn raadgevers om de dromen te verklaren. De opperschenker van Par'o herinnert zich hoe Joséf zijn droom nauw­keurig verklaard...
Wajjigasj
(Bereesjiet/ Genesis 44:18-47:27)
Door de ontdekking van de wijnbeker in de tas van Benjamin zijn de broers in de war. Jehoeda stapt alleen naar voren en vraagt Joseef beleefd maar dringend om de vrijlating van Benjamin, en biedt zichzelf voor hem in de plaats aan. Als gevolg van...
Wajechi
(Bereesjiet/ Genesis 47:28-50:26)
Na 17 jaar in Egypte, voelt Ja'akov het einde van zijn   dagen naderen en hij ontbiedt Joseef bij zich. Hij laat Joseef zweren dat hij hem zal begraven in de spelonk Machpela , de begraafplaats van Adam en Chava, Awraham en Sara, Jitschak...
  Website
 
Inloggen
Zoeken
Contact
Links
Copyright © 2018 Jodendom Online, Alle rechten voorbehouden.