Tora/ Sjemot/ Exodus
Sjemot
(Sjemot/ Exodus 1:1 - 6:1)
Met de dood van Joseef is het Boek Bereisjiet (Genesis) tot een eind gekomen. Het Boek Sjemot (Exodus) verhaalt het ontstaan van het Volk Israël uit de nakomelingen van Ja'akov. De parasja van deze week begint met een Par'o (Farao) die...
Wa'ejra
(Sjemot/ Exodus 6:2-9:35)
Wanneer het op Wa'ejra Sjevat samenvalt met Rosj Chodesj, lezen wij voor de maftier Bamidbar 28:9-15 Hasjem vertelt Mosjé dat hij het Joodse Volk moet informeren dat Hij hen uit Egypte zal halen, maar het Joodse volk luistert niet....
Bo
(Sjemot/ Exodus 10:1-13:16)
Hasjem vertelt Mosjé dat Hij het hart van Par'o zal verharden zodat door wonderbaarlijke plagen de wereld voor altijd zal weten dat Hij de enige ware G-d is. Par'o is gewaarschuwd voor de plaag van de sprinkhanen en er wordt hem verteld hoe...
Besjalach
(Sjemot/ Exodus 13:17-17:16)
Par'o stuurt ten slotte de Bné Jisraël Egypte uit. Hasjem leidt hen in de richting van Erets Jisraël, met een wolk bij dag en een vuurzuil bij nacht, langs een omweg, om een oorlog met de Filistijnen te vermijden. Par'o betreurt...
Jitro
(Sjemot/ Exodus 18:1-20:23)
Wanneer Jitro, de schoonvader van Mosjé, hoort van al de wonderen die voor Bnei Jisraël verricht zijn, komt hij met de vrouw van Mosjé en zijn beide zonen, waarmee de familie in de woestijn weer verenigd is. Jitro is zo onder de...
Misjpatiem
(Sjemot/ Exodus 21:1-24:18)
Het Joodse Volk krijgt een serie wetten betreffende sociale rechtspraak. De onderwerpen omvatten: Behoorlijke behandeling van Joodse slaven; de verplichtingen van een echtgenoot ten opzichte van zijn vrouw; boetes voor het slaan van mensen en voor...
Troema
(Sjemot/ Exodus 25:1-27:19)
Hashem geeft Mosjé de opdracht om een Misjkan (heiligdom) te bouwen en geeft hem gedetailleerde instructies. De Israëlieten worden gevraagd hun kostbare metalen en edelstenen te geven voor dat doel, als mede weefsels, huiden, olie...
Tetsawee
(Sjemot/ Exodus 27:20-30:10)
Hasjem zegt tegen Mosjé dat hij het Joodse volk de opdracht moet geven om zuivere olijfolie te bereiden voor de menora in het Misjkan (Tent der samenkomst). Hij zegt ook tegen Mosjé dat hij moet zorgen voor de bigdei kehoena...
Kie Tisa
(Sjemot/ Exodus 30:11-34:35)
Mosjé houdt een volkstelling door de halve sjekels te tellen die door alle mannen boven de twintig jaar gegeven zijn. Mosjé wordt geboden een koperen wasbekken te maken voor het Misjkan . De vrouwen schenken het benodigde materiaal....
Wajjakheel
(Sjemot/ Exodus 35:1-38:20)
Mosjé Rabbeinoe spoort Bnei Jisraël aan Sjabbat te houden en vraagt donaties voor het materiaal voor de bouw van het Misjkan (Tent der samenkomst). Hij verzamelt goud, zilver, edelstenen, die­ren­huiden en garen, zowel als...
Pekoedei
(Sjemot/ Exodus 38:21-40:38)
Het boek Sjemot sluit af met deze parasja. Nadat al de verschillende onderdelen die in het Misjkan   - de Woning van Hasjem - gebruikt worden, zoals het vaatwerk, de kleren enz., gereed zijn, geeft Mosjé een complete afrekening en...
  Website
 
Inloggen
Zoeken
Contact
Links
Copyright © 2018 Jodendom Online, Alle rechten voorbehouden.