Tora/ Bamidbar/ Numeri
Bamidbar
(Bamidbar/ Numeri 1:1–4:20)
Het boek Bamidbar - „In de woestijn" - begint met Hashem die Mosjé opdraagt een volkstelling te houden onder al de mannen boven de leeftijd van twintig jaar- oud genoeg om dienst te doen. De telling levert iets meer dan 600.000...
Naso
(Bamidbar/ Numeri 4:21–7:89)
De Tora wijst alle werkzaamheden die aan het Misjkan gedaan moeten worden, toe aan de zonen van Gersjon, Kehat en Merari, van de stam Levi. Een volkstelling onthult dat er 8.000 mannen geschikt zijn voor dat werk. Allen die ritueel onrein zijn,...
Beha'alotecha
(Bamidbar/ Numeri 8:1–12:16)
Aharon wordt geleerd hoe hij de menorah moet aansteken.  Mosjé heiligt de Levi'iem om hun werk te doen in het Misjkan. Zij vervangen de eerstgeborenen, die ongeschikt geworden waren tengevolge van de zonde met het gouden kalf . De...
Sjelach
(Bamidbar/ Numeri 13:1–15:41)
Op aandringen van de Israëlieten, en met instemming van Hasjem, zendt Mosjé twaalf verkenners uit, één van iedere stam, om Kena'an te onderzoeken. Daar hij moeilijkheden verwacht, verandert Mosjé de naam van...
Korach
(Bamidbar/ Numeri 16:1–18:32)
Korach, Datan en Aviram, en 250 van de leiders van Israël rebelleren tegen de authoriteit van Mosjé en Aharon. De rebellie heeft als resultaat dat zij door de aarde worden verzwolgen. Velen van het volk zijn kwaad over de dood van...
Choekat
(Bamidbar/ Numeri 19:1–22:1)
De wetten van de para adoema - de rode ko e - worden beschreven. Deze wetten van rituele rei­ni­ging zijn van toepassing wanneer iemand in aanraking komt met een dode. Na bijna 40 jaar in de woestijn, sterft Miriam en wordt begraven in...
Balak
(Bamidbar/ Numeri 22:2–25:9)
Balak, de koning van Moav , is dodelijk bevreesd voor de Israëlieten. Hij geeft Bil'am , een bekende tovenaar, opdracht hen te vervloeken. Aanvankelijk verschijnt Hasjem aan Bil'am en verbiedt hem te gaan. Maar omdat Bil'amzo blijft...
Pinchas
(Bamidbar/ Numeri 25:10–30:1)
De dochters van Tslofchad Hasjem zegt tegen Mosjé dat hij Pinchas moet vertellen, dat Pinchas Hasjem's „vredes­verbond" zal krijgen, als beloning voor zijn dapper optreden - de executie van Zimri en de Midjanitische princes...
Mattot
(Bamidbar/ Numeri 30:2–32:42)
Vrouwen van Midjan Mosjé leert de regels en beperkingen die gelden voor een eed en voor geloften - met name ook de rol die een echtgenoot en vader speelt bij het instant houden of annuleren van een gelofte. Bnei Jisraël voert oorlog...
Masej
(Bamidbar/ Numeri 33:1–36:13)
De Tora noemt alle 42 plaatsen op waar de Bnei Jisraël hun kampement hebben opgesla­gen gedurende hun 40 jarige rondzwerving sedert de Uittocht tot de oversteek van de rivier de Jordaan naar Erets Jisraël.  Hasjem beveelt de...
  Website
 
Inloggen
Zoeken
Contact
Links
Copyright © 2018 Jodendom Online, Alle rechten voorbehouden.