12 Tammoez 5784 | 18 juli 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
De vernietigende kracht van lesjon hara'
Publicatiedatum: zondag 04 november 2012 Auteur: Redactie | 2.062 keer gelezen
Redactie, Leven, dood en Opstanding der doden , Synagoge, Lasjon Hara [kwaadsprekerij], Ahavat Israel [naaste liefde], [Im]moraliteit, Moessar [ethiek] »

Joma 9b leert dat de mensen in de tijd van de vernietiging van de Tweede Bejt Hamiqdasj hard werkten aan Torastudie, dat zij zeer geleerd waren, dat zij werkelijk Avodat Hasjem deden door met volle overgaven mitswes en chesed (liefdadigheid) uitvoerden. Toch weerhield deze mooie eigenschappen van Bnej Jisrael niet de vernietiging van de Bejt Hamiqdasj. Reden: sinat chinam (ongegronde haat). Dankzij die sinat chinam hebben wij alleen nog maar een ruïne als herinnering van de betere tijden over.

Zoals eerder aangegeven in de inleiding zijn wij door onenigheid de Bejt Hamiqdasj kwijt geraakt door verwoesting en werden wij de diaspora ingestuurd. Waarom?

De Chofets Chaim leert dat wij apart zijn gezet van alle natiën. Hasjem gaf ons Zijn dierbare Tora en bracht ons naar Erets Jisrael. Hij koos ons om Zijn mitswes uit te voeren waardoor wij enorme beloningen in het Olam Haba' kunnen verdienen. Dit zijn allemaal kado's van Hem voor ons. Waarom zou Hij Zijn kado's niet terugnemen wanneer deze niet gewaardeerd worden? De waarden wordt namelijk niet op de juiste wijze ingeschat! Door de profeten te sturen, reageerde Hij juist niet menselijk. Menselijk gezien zou Hij het kado terugnemen om deze vervolgens weer aan een ander te schenken die in Zijn ogen het kado beter zouden waarderen, zoals andere twee monotheïstisch religiën menen.

Door sinat chinam, ongegronde haat en lesjon hara' brachten wij zonde in onze Bejt Hamiqdasj. Maar – zo leert de Chofeets Chaim – is de nog steeds durende diaspora niet door zonde van 2000 jaar geleden. Want: in parasja Jitro, Sjmot/Ex. 20:5, leren wij dat zonden van de ouders op hun kinderen gaat, terwijl in Sjmot 34:7 het tegendeel staat. Wat is er aan de hand? Rasji legt uit dat alleen de kinderen die de slechte daden van hun ouders bewust eigen maken, óók vijanden van Hasjem zijn, want zodra zij deze familiare zonden eigen maken, dan cummulateert de zonde zich als het ware, waardoor het een levensstijl, een geaccepteerd moraal wordt. Tot het 3e en 4e geslacht is een zonde van de voorvader aan te rekenen wanneer er bewust voor de zonde gekozen is, dan cummulateert de ernst van de zaak 3 tot 4 generaties.

Dus de zoon kiest bewust om de zonde van de vader over te nemen en wordt in de regel zondiger dan vader. De kleinzoon kiest bewust om de zonde van zíjn vader over te nemen en wordt in de regel zondiger dan zijn vader, laat staan zijn grootvader, etc. Gestel nu dat zij achterkleinzoon bewust kiest de wegen van Hasjem te kiezen, gaat dit proces - maar dan andersom - tot in het duizendste geslacht door.

Dus, waarom zijn wij nog in de diapora?

Zodra wij geen lesjon hara' meer spreken en er geen sprake meer is van sinat chinam, dan zal de diaspora tot een einde komen. Het is onze eigen lesjon hara' en sinat chinam dat wij in de diapora zitten, dat de Bjet Hamiqdasj weerhouden wordt herbouwd te worden. Krachtig waren de woorden die de Bejt Hamiqdasj deden vernietigen. Waarom zouden zij niet net zo krachtig kunnen zijn deze verwoest te laten? De Chofets Chaim leert dat Sjmot 2:15 een voorbeeld is van lesjon hara’ (Ook par'o hoort dit verhaal en zoekt Mosje om hem te vermoorden. Mosje vlucht weg van het aangezicht van par'o.). De Midrasj leert dat Mosje bij zichzelf zei: “nu snap ik waarom de Joden in deze vreselijke ballingschap zitten. Het is door lesjon hara'!”

Door de zonde van de merĝaliem waardoor het volk op de nacht van Tisj Be'av weenden, leidde deze zonde tot de verwoesting van de eerste Bejt Hamiqdasj, omdat er staat geschreven: “Jullie huilden om niets, Ik zal deze nacht instellen als een nacht van wenen voor alle generaties”. RaSji legt uit dat Dwariem 27:24 op lesjon hara' slaat: Vervloekt wie zijn naaste in het verborgene neerslaat; zegge heel de gemeente: amen!. Arachin 15b zegt dat lesjon hara' met het ontkennen van G'ds bestaan wordt vergeleken. Dwariem Rabba 6 zegt: “Hasjem zegt dat in een wereld waar lesjon hara' onder ons gesproken wordt, Zijn Sjechina tussen is zal wijken”.

 

Wij spraken al eerder over het Hemels Bejt Din, onze rollen en die van satan daarin. De reden dat de Tweede Bejt Hamiqdasj verwoest werd, is om de lesjon hara, maar het Hemelse Bejt Din wordt door woorden geïnitieerd en wel met de woorden van de lesjon hara' in Olam Hazeh. Zohar Parasja Sjelach leert dat lesjon hara' plagen, oorlog en moord in deze wereld brengt. De Hemel reflecteert wat er hier gebeurt. Arachin 15b toont volgens Chofets Chaim aan dat lesjon hara' de zonde tot in de Hemel laat stijgen. Dit is niet allegorisch. Wij denken dat wij onschuldig roddelen, maar wij leveren hasatan niet meer en niet minder dan heilige Woorden die door lasjon hara' corrupt worden gemaakt. Het blijft als het ware tussen hemel en aarde hangen.

Hoe kunnen wij de verdiensten waarmaken door de Mosjiach en de Eindverlossing te bereiken, vraagt de Chofets Chaim zich af.

De belangrijkste strategie van de kwade neiging en de tactieken die hasatan gebruikt om ons in de strikken van de krachtige zonde van lesjon hara te laten lopen, is de onwetendheid dat lesjon hara - wat betrekking op de waarheid heeft - verboden is. Informatie dat uit leugen gebaseerd is, is hotsa'at sjem ra: laster. Satan hoeft alleen maar informatie te geven dat waar is en de meeste mensen zullen bij het horen van deze informatie onherroepelijk herhalen. Ondertussen verbiedt de Halacha ons dit.
Voor mensen die hier iets meer van af weten, heeft satan weer andere tactieken. Hij overtuigt de persoon dat het onderwerp van lesjon hara een slecht, gemeen mens is en dat hij het verdient besproken te worden of dat de informatie überhaupt geen lesjon hara is. Wanneer de laatste tactiek niet het gewenste resultaat oplevert, dan heeft satan nog een tactiek en dat is dat iemand constant bang maken zijn mond te openen, omdat hij wel eens lesjon hara zou kunnen spreken, terwijl het geen lesjon hara is. Satan zorgt ervoor dat de enige keuze is dat iemand zijn lippen stijf op elkaar houdt.

Aangezien de regels van lesjon hara zo strikt zijn, weet satan mensen ook te overtuigen je niet aan deze regels te houden, omdat deze 'niet te doen zouden zijn'. Sjmirat halasjon zou dus alleen betrekking hebben op de rechtvaardigen onder ons en niet relevant voor de gewone mensen.

Satans tactieken werken dagelijks. Ondertussen overtreden wij door de dagen heen meerdere malen een van de grootste overtredingen die gelijk staat aan het eten van treife voedsel (niet-kosjer voedsel).

Daarom biedt de Chofets Chaim ons een sterkte medicijn tegen lesjon hara. Hij begreep dat dit nodig is om ons een opwerping vanuit de zelfgenoegzaamheid te geven, die is zo vertrouwd met betrekking tot de lesjon hara heeft aangevoeld.

Je zult ontdekken dat de studie van de wetten van sjmirat lasjon – de medicijn tegen lesjon hara – je bewust maakt van lesjon hara, zodat je wanneer je – G'd verhoedde – struikelt, je zal dan niet onder ba'al lesjon hara vallen. Dat is iemand die vanuit een gewoonte lesjona hara verspreid. De Geleerden zeggen over deze mensen dat zij het begroeten van de Sjechina niet zullen verdienen (Arachin 15b).

Wanneer iemand intens Torastudie doet, dan zal Hasjem er voor zorgen dat zijn jotser hara van hem wijkt (Bamidbar 14:4). Door Chofets Chaim te bestuderen zal zijn drang om lesjon hara te doen ook afgezwakt worden. Te zijner tijd zal hij geheel vrij komen van zijn drang naar lesjon hara, want deze zonde vaak het resultaat van een slechte gewoonte is. Iemand die inzet voor sjmirat halasjon zal het waard zijn om de Eindverlossing mee te mogen maken.

Pagina index:
Copyright © 2012 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.