17 Ijar 5784 | 25 mei 2024
Dossiers
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Zoeken
  
Breaking the Silence [De Stilte Doorbreken]
De door Yehuda Saul in 2004 opgerichte BtS [ Sjovriem Sjtika ] is een organisatie van Israëlische veteranen die het Israëlische leger gediend hebben sinds het begin van de Tweede Intifada. Zij stellen als doel de bewustwording over de vermeende realiteit van het dagelijks leven in de 'bezette' gebieden. De organisatie is niet alleen bij de Israëlische regering omstreden, maar ook bij het gros van de [ex]militairen van de IDF.
Brit Mila [besnijdenis]
De een rituele besnijdenis van Joods jongetjes op de achtste dag vanaf de geboorte. Wanneer er een gioer [toetreding van een niet-Jood tot het Jodendom] plaats vindt, gebeurt de brit mila op de leeftijd dat de man gioer doet.
Burgerschild
Bewapende terroristen gebruiken menselijke schilden tegen de IDF. Het meest bekende voorbeeld van Chamas is Israël aanvallen vanuit een VN-school vol burgers. De menselijke schilden worden hierdoor burgerslachtoffers, met de hoop dat de pers in genoeg herrie maakt zodat de publieke opinie zich tegen Israël keert en een wapenstilstand forceert.
Carmel Brand
De bosbrand op de Berg Carmel [Ason HaKarmel; de Carmelramp] is een dodelijke bosbrand dat heeft plaats gevonden op 2 december 2010. Het vuur eiste 44 levens op.
Chaifa
Chaifa (Haifa) ligt gedeeltelijk op het noordelijkste gedeelte van de berg Carmel aan de Middenlandse Zee. Deze havenstad is na Jeruzalem en Tel Aviv de belangrijkste stad. Door de eeuwen heen is de stad veroverd en bestuurd door Byzantijnen, Arabieren, Kruisvaarders, Ottomanen, Egyptenaren en Britten. Ten zuiden van Chaifa, onderaan het Carmel, ligt de grot van Eliajoe [Elia] hanavi [de profeet].
Chamas [Hamas]
Chamas, acroniem van Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah , is in 1987 opgericht vanuit de Moslim Broederschap door sjeik Ahmad Yassin en Abdel Aziz al-Rantissi. Hoewel zij als soennitische partij officieel als een terroristische organisatie wordt beschouwd, hebben zij in het Midden Oosten een groot aanhang. Het doel van Chamas is te lezen in het zesendertig artikelen tellende Handvest (1988). Chamas streeft naar een extreem islamitische staat in Israël tussen de Middellandse Zee...
Chanoeka
foto©Wabe Bakker Alle bijzondere dagen in het Joodse jaar zijn gebaseerd op Tenach, de Bijbel. Pesach, Sjawoe'ot en Soekot, Rosj Hasjana en Jom Kippoer vinden we in de Tora, de verschillende vastendagen in Newie'iem (profeten) en Poeriem in de Megilat Ester. Alleen Chanoeka wordt nergens in Tenach genoemd. Wat zijn de bronnen van de Chanoeka geschiedenis die zich nu al zo'n 2160 jaar geleden heeft afgespeeld?
Charediem ['ultra'-orthodoxen]
Charediem [vrezenden] zijn Joden die het Charedisch Jodendom [ jahadoet charediet ] volgen. Dit is de meest conservatieve vorm binnen het Jodendom Charedisch Jodendom is geen institutioneel samenhangende of homogene groep, maar bestaat uit een verscheidenheid van spirituele en culturele oriëntaties. Deze zijn over het algemeen onderverdeeld in een brede waaier van chassidische sekten, Litouws-Jesjivisje [Litvak; Litviem] stromingen uit Oost-Europa en Oosterse Sefardische Charediem....
Chassidiem en Chassidoet
Het chassidisch Jodendom (ook bekend als chassidisme ) is een charedische stroming binnen het Jodendom. Deze conservatieve beweging kwam onder leiding van rabbi Israël ben Eliëzer [1698–1760], beter bekent als de Baäl Sjem Tov, in de eerste helft van de 18de eeuw weer tot leven. Dit naar aanleiding van het maatschappelijke klimaat van oorlog en vervolging. De aanhangers heten de Chassidiem. De tegenovergestelde stroming binnen de Charediem is die van de Misnagdiem...
Chesed [liefdadigheid]
Liefde is de liefde is de allerbelangrijkste en krachtigste bestanddeel in het leven. Liefde is de oorsprong van alle menselijke interacties. Het laat ons boven onszelf opstijgen om een ander te kunnen ervaren en visa versa. Het is ook het werktuig om de hoogste realiteit te ervaren en dat is Hasjem.
pagina 5 / 26 [1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7      »      [26]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.