15 Siewan 5784 | 21 juni 2024
Dossiers
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Zoeken
  
wetenschap
De wetenschap houdt zich overwegend bezig met de mechanica van de gebeurtenissen in de natuur. De Tora houdt zich bezig met de mechanica van gebeurtenissen boven de natuur. Omdat onze fysieke wereld een parallelle reflectie en manifestatie is van de spirituele wereld, is wat waar is in de geestelijke wereld ook waar in de fysieke wereld. Hierdoor bestaat er geen conflict tussen wetenschap en de Tora. Wetenschap onthult een wereld vol van G'ds wijsheid, pracht, schoonheid en grootsheid.
Zesdaagse Oorlog
Zesdaagse oorlog
Ziel, gilgoel en geweten
De mens heeft 2 zielen : de dierlijke ziel [nefesj die op zichzelf is gericht] en de G'ddelijke ziel [nesjama/nesjomme die op G'd is gericht]. Gilgoel Nesjamot/Gilgoelei Hanesjamot (meervoud: gilgoeliem ) beschrijft het Joodse begrip van reïncarnatie. Het woord gilgoel betekent "cyclus" en nesjamot is het meervoud voor "zielen." Door de tijd heen, "recyclenen" zielen door meerdere "levens" of "incarnaties" in verschillende menselijke lichamen. Het doel is individuele tikkoen...
[Im]moraliteit
Hoe moet je je volgens de Tora gedragen? De vraag hoe je je moet gedragen heeft te maken met moraal. Het begrip moraal (of zeden) geeft de handelingen en gedragingen aan die in dit geval een halachische context als correct en wenselijk worden gezien.
[Zelfmoord] aanslagen
Een aanslag is een misdrijf met als doel iemand te vermoorden vanuit een politiek of ideologisch doel. Als het doel geen specifiek persoon is, is er sprake van een terreuraanslag. Een zelfmoordaanslag is een combinatie van een [terreur]aanslag en vrijwillige zelfmoord. Motief is in dit geval is zoveel mogelijk Joden te doden in een moment.
pagina 26 / 26 [1]      «      22   |   23   |   24   |   25   |   26   
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.