13 Sjewat 5783 | 04 februari 2023
Dossiers
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Dossiers / Jodendom in praktijk
Handenwassen [netilat jadajiem]
Ritueel wassen in het jodendom kan hoofdzakelijk twee manieren. Een tevilah (טְבִילָה) is onderdompeling van het hele lichaam in een mikwe en netilat jadajiem dat is het wassen van de handen met een beker. We wassen onze handen voor de maaltijden, voor het bidden, na de toilet, na haren en nagels knippen, verlaten van een begraafplaats of binnen vier ellen van het lijk, na het aanraken van de normaal bedekte deel van het lichaam [private delen, rug oksels], de binnenkant van neus en oord...
Hebreeuws
Klassiek Hebreeuws [Lesjon Hakodesj] is algemeen de taal binnen het Jodendom. Er bestaan verschillende varianten. De verschillen tussen deze soorten liggen in de kleine details van de spelling of zelfs compleet andere woorden en zinsconstructies. Modern Hebreeuws [Ivriet] is de officiële spreektaal van de staat Israël. Het verschil tussen modern Hebreeuws en klassiek Hebreeuws is niet zo groot. Met name de zinsconstructie wijkt op veel punten af.
Hoofdbedekking
Midrasj op Bereesjiet 3 leert ons dat Hasjem naast de dood nog negen vloeken op de vrouw heeft gelegd nadat zij Adam verleid had om te eten van de vrucht. Een daarvan was het bedekken van het haar. Na de zondeval schaamden Adam en Eva zich en naaiden zij van vijgenbladeren schorten. Volgens de Tora kleden wij ons, omdat wij ons schamen. De keppel is een onderdeel van de kleding. Wij bedekken onze hersenen, omdat we ons schamen voor ons verstand, want als wij het resultaat van onze...
Huwelijk
Hasjem heeft de mens in eenheid geschapen en heeft ze in tweeën gekliefd: twee mensen die samen kunnen gaan om een eenheid te vormen. Man en vrouw worden tot elkaar aangetrokken, omdat zij zich los van elkaar niet compleet voelen. De mens blijft zoeken naar zijn wederhelft. Jouw wederhelft en jij verenigen zich met G'd. De sleutel tot een gelukkig huwelijk zit hem in het aanvaarden van de heiligheid van het huwelijk.
Jodendom en het leger
Wat is de opinie van het Jodendom over het Israelische leger ? Hoe gaat het Israelische leger met het Jodendom om? Moeten charediem volgens de Tora het leger verplicht dienen? Zo niet, wanneer wel? Deze vragen en meer worden in dit dossier besproken.
Mezoeza
Het is geboden om de hoofdstukken van Sjema en Wehaja im sjamoa op perkament te schrijven en deze aan de deurpost te bevestigen. Deze mitswa van de mezoeza moet zeer zorgvuldig in acht worden genomen. Degene die het gebod op dejuiste wijze vervult, zal lang leven; hetzelfde geldt voor zijn kinderen.
Mikwe
Het mikwe of "mikwa" ['levendig water'] is het ritueel bad voor spirituele reinheid. Er zijn drie situaties waar het Jodendom onderdompeling in een mikwe voorschrijft. Een Joodse vrouw moet een keer per maand na haar menstruatieperiode of nadat ze een kind heeft gekregen. Als iemand zich wil bekeren tot het Jodendom moet hij/zij zich onderdompelen onder toezicht van het beit din. En nieuw eetgerei moet er ook eerst gezuiverd worden.
Minhag
Minhag, minhagiem, zijn gewoonten en gebruiken binnen het Jodendom. Hoewel het Jodendom rijk is aan stromingen en gewoonten, is het niet de bedoeling dat je naar willekeur een minhag hier en daar kiest, deze weer laat vallen en vervangt met de ander. Wij zijn onderhevig aan onze eigen minhag van onze eigen gemeenschap. Wens om iets in je minhag te veranderen, is daarom geen goed idee voor de jiddishkeit. Dit mag je daarom ook niet zelf beslissen omdat een minhag heel erg zwaar...
Mitswot [geboden]
Het hart van de Halacha, de Joodse Wet, is de onveranderlijke geschreven 613 mitswot die Hasjem ons gegeven heeft op Sinaj , maar het bevat ook alle wetten uit de Mondelinge Leer die de Geschreven Leer toelicht hoe deze strikt opgevolgt dienen te worden. Daarnaast betekent het woord mitswa in strikte zin ' gebod ', maar het geeft naast alle wetten ook de gewoonten en gebruiken aan die de halacha omvatten. Voorts wordt de term 'mitswa' ook gebruikt als verwijzing naar een goede daad.
Naziroet [nazireeërschap]
Sjimosjon was de bekendste nazir Een nazier is iemand die heel erg vroom wil zijn en zich wil wijden aan Hasjem gedurende een bepaalde tijd. De houding van de Tora ten opzichte van de Nazireeër ( nazir =gewijde) lijkt tegenstrijdig. Enerzijds noemt de Tora hem "heilig" wanneer het zegt: "Hij is heilig voor Hasjem" ( Bamidbar/Num. 6:8 ). Anderzijds moet de Nazireeër ter afsluiting van de periode van Neziroet een zondoffer brengen. Hoe dit allemaal in elkaar steekt is in dit...
pagina 2 / 4 «      1   |   2   |   3   |   4      »      
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.