15 Siewan 5784 | 19 juni 2024
Dossiers
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Dossier / Omer tellen
Een omer was een een maat van gerst [bij benadering twee kwarten] dat door de Joden als een mincha of mariev offer [middag of avondoffer] dagelijks werd gebracht vanaf de tweede Pesach dag. Vervolgens ging men zeven weken, 49 dagen tellen tot aan Sjavoe'ot dat op de 50e dag plaats vindt waar men het ontvangst van de Tora op Sinaj viert.
Bestanden / Omer tellen
Miron en Rimon
13 mei 2020
Pesach ligt alweer een flinke tijd achter ons. Maar toch ook weer niet. Want nadat de Joden uit Egypte waren getrokken ‘waren ze er nog niet’. Waar doel ik op? Egypte staat voor slavernij. Slaven waren wij bij de Farao in Egypte. Jodendom doet niet aan geschiedenis! Dat wil zeggen:...
De Joodse kalender; Joodse feest - en treurdagen
19 augustus 2018
UNDER CONSTRUCTIE Komende tijd zal dit werk over alle Joodse feestdagen aangevuld en bijgewerkt worden.  Opgedragen aan mijn vader z.l. en mijn broer Sem z.l. in liefdevolle herinnering Dankwoord Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn vrouw C.A. Evers-Packter, mijn moeder dr....
Sifras Ha'Omer volgens de Baal Shem Tov
13 mei 2013
De Baal Sjem Tov telde op de eerste nacht van de Omer - na het avondgebed - in de sjoel, maar niet na het tweede Sedermaaltijd. Samen met de Maggid van Mezeritch (zijn opvolger) was de BSJT gewoon de minjan in het reciteren van de broche en het tellen van de Omer in de sjoel te leiden. Ook...
De intentie bij het Omertellen
08 mei 2013
De vraag naar kawana, bedoeling is een algemeen probleem. Reeds in de Talmoed wordt de algemene vraag besproken of mitswot, geboden kawana, intentie vereisen, de intentie om de mitswa, het gebod te vervullen. Rabbi Joseef Karo paskent, beslist in de Sjoelchan Aroech ( Orach Chajiem 60 ), dat...
Lief en leed in de Omertijd
06 mei 2013
Het Omertellen benadrukt de waarde van tijd niet zozeer in de zin van “time is money” (kwantiteit) maar meer in kwalitatieve zin, “time is spirit”. Binnen sommige Chassidische groeperingen is het gebruikelijk voor het slapen gaan een balans op te maken van de spirituele...
Bar mitsva in de omertelling
29 april 2013
Een barmitsva van de Spinke-Chassidiem in Jeruzalem Vraag: Wat moet een minderjarige, die midden in de Omertelling Bar-mitswa wordt, doen met zijn Omertelling? Kan hij na zijn Bar-mitswa met beracha verder tellen of ontbreekt het hem aan zeven volledige weken, nu hij voor zijn Bar-mitswa...
De datumgrens en omertellen
29 april 2013
"Dan zult u voor uzelf tellen van de dag na de Sjabbat, van de dag waarop u de Omer van de beweging brengt: zeven volle weken zullen het zijn; tot de dag na de zevende Sjabbat zult gij tellen, vijftig dagen " ( 23:15 ). Wanneer iemand van Oost naar West of van West naar Oost vliegt, passeert...
Een moeilijke halachische doordenker: de intentie bij het Omertellen
22 mei 2012
De vraag naar kawana, bedoeling is een algemeen probleem. Reeds in de Talmoed wordt de algemene vraag besproken of mitswot, geboden kawana, intentie vereisen, de intentie om de mitswa, het gebod te vervullen. Rabbi Joseef Karo paskent, beslist in de Sjoelchan Aroech (Orach Chajiem 60), dat...
Omertellen is een uiting van liefde voor de Tora
22 mei 2012
 . ..van het Joodse volk, het Joodse volk tellen in Bamidbar is een uiting van liefde van G’d voor het Joodse volk Vlak voor het geven van de Tora op het wekenfeest Sjawoeot lezen we Bamidbar , het begin van het boek Numeri, waarin de Joden geteld worden. Nadat het Misjkan - de...
Omertellen en tolerantie
17 mei 2012
Intolerantie Het is deze week de Omertijd en wij rouwen volgens de Talmoed vanwege de onverdraagzaamheid binnen klal Jisraeel, het Joodse volk. Vele leerlingen van Rabbi Akiwa konden het grote principe van hun leraar “heb uw naaste lief als uzelf – dit is de hoofdregel van de...
pagina 1 / 2 1   |   2      »      
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.