12 Tammoez 5784 | 18 juli 2024
Dossiers
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Dossier / Meragliem (verspieders)
Als G'd ergens niet van houdt dan is het kwaadsprekerij over Zijn Land.

Toen tien van de verspieders - meragliem - naast hun verslaglegging hun ongezouten mening gaven, ontstond een groot probleem. Dat de meragliem op pad gingen om het Land te verkennen, was op initiatief van het volk dat door Mosje werd goed gekeurd. In plaats van slechts een objectieve verslaggeving, ventileerden zij een subjectieve mening en uitte dat publiekelijk.
Bestanden / Meragliem (verspieders)
De les van de verspieders
05 juli 2016
Afgelopen Sjabbat stond in de Thora de geschiedenis van de verspieders centraal. De Eeuwige wilde dat het Joodse Volk het land Israël zou binnentrekken om zich daar te vestigen. De verspieders, allen zeer hoogstaande en G’dvrezende mensen, zouden door het beloofde land trekken,...
Israel Vs. de Reuzen
07 juni 2012
Zijn wij in staat de Reuzen te verslaan? De Tora vertelt ons namelijk dat de bewoners van Erets Jisrael 'jlide ho'anaq' overblijfselen waren van een ras van Reuzen. Wanneer de Mergaliem, de Verspieders, terugkwam met hun verslag, kondigden zij aan: "De mensen die daar wonen in het land zijn...
De fout van de Verspieders: schijn en wezen
17 juni 2011
De verspieders zagen alleen de negatieve kanten van het land Israël. Ze zagen reuzen en werden bang. Ze schouwden niet door de oppervlakte van het wezen van de dingen heen. Om dit goed te begrijpen, moeten we terug naar het ontstaansproces van de wereld. De volmaakte oertoestand in het...
De verspieders: onzekerheid, hebzucht en bedrijfsmoraal
13 juni 2011
Helaas moeten wij in ons dagelijks brood met bloed, zweet en tranen voorzien. G’d wilde, dat wij zelf zouden werken. Brood valt niet uit de Hemel. Er heerst een spanningsveld tussen ons streven naar een moreel verantwoorde spiritualiteit en ons egoïstische dagelijks bestaan. De...
Bestaat het verspieders-syndroom nog steeds?
09 juni 2010
Het verbond tussen het Land en het Volk Israel begon op het moment dat G'd tegen Avraham zei: "Ga uit jouw land...naar het land dat Ik je zal aten zien"( Bereesjiet/Gen. 12:1 ). Vanaf het begin is de relatie tussen deze twee moeizaam omdat Erets Jisrael alleen door lijden te verkrijgen is: 'no...
Meragliem (verspieders) van toen en nu
02 juli 2007
De meragliem moesten birkoeliem - eerstelingen - meenemen. In plaats daarvan namen zij buitensporig groot fruit mee om hun lasjon hara over G;ds geweldige Land te onderstrepen. Dit artikel is een verslaglegging en vertaling van: Sjieoeriem (lessen) Sjelach Lecha Bamidbar/Num. 13-16 op 17,...
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.