3 Tammoez 5781 | 13 juni 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Sjemini / Haftara Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Sjmoe'el Beth/ Sam.2 6:1-7:17 | Zwi Goldberg en Devorah
Overeenkomsten tussen de Parasja en de Haftara
In deze Haftara lezen wij dat Dawied hamelech (koning David) de Aron, de Ark (waarin oa de Stenen Tafelen in bevonden), terug ging brengen naar ‘Ier-Dawied, Stad van Dawied: Jeruzalem. Twintig jaar had de Aron geen permanente verblijfplaats en vertoefde bij de familie van Avinadav van Gibeah. Met een enorme feeststemming ging Dawied hamelech met gevolg op weg om de Aron thuis te brengen.
Dan, in parallel met de parasja van de week, lag er een sluier van tragedie over deze immense vreugde heen. Men was vergeten dat de ‘Aron niet op een kar, maar op de schouders van Levieten gedragen moest worden, want zoals de geleerden ons leren: de ‘Aron draagt zijn dragers. De ‘Aron kon dus geen eens vallen. Toen een van de ossen struikelde, was Uzzia, zoon van Avinadav bang dat de ‘Aron van de kar zou rollen en strekte zijn armen uit en greep naar de ‘Aron. Dit wekte de woede van Hasjem op en hij werd ter plaatse door Hasjem gedood. Dit duidt de heiligheid van de ‘Aron aan.
Dawied hamelech was door deze gebeurtenis diep onder indruk en durfde de eerste tijd de ‘Aron niet naar ‘Ier-Dawied te brengen. Na 12 weken in het huis van Oved ‘Edom te hebben gestaan, werd het feestgedruis weer voortgezet en dansend bracht Dawied hamelech de ‘Aron naar zijn plek in ‘Ier-Dawied.

De dochter van Sja'oel hamelech (koning Saul), Michal, was van mening dat Dawied hamelech zich ongepast had gedragen door zich zo in zijn vreugde te laten gaan. Omdat zij hem daarin zo bekritiseerde, bleef Michal kinderloos.

Dawied hamelech was erg dankbaar voor zijn rijkdommen, zijn paleizen. Zijn devotie naar Hasjem stopte hier echter niet. Hij wilde niet dat de Sjechina in een tent (Misjkan, de Tabernakel) zou bevinden en wilde graag de Beet Hamiqdasj (Tempel) voor Hasjem bouwen. Hasjem gaf te kennen dat zijn opvolger met deze taak "belast" zou worden, máár Hasjem beloofde Dawied hamelech dat de Royal geslacht van Dawied altijd zou blijven bestaan. In de gebeden refereren wij vele malen per dag naar de Masjiach, de afstammeling van Dawied hamelech. Dat Dawied hamelech een grote was, mag duidelijk zijn door het feit dat hij, hoewel niet de Beet Hamiqdasj mocht bouwen, de materialen verzamelde, zodat dat deze klaar stonden voor Sjlomo hamelech (koning Salomo) toen hij met deze heilige taak begon. Vandaar dat de Beet Hamiqdasj "Dawieds Beet Hamiqdasj" genoemd wordt (Tehilliem/Ps. 30:1).pagina 3 / 3 «      1   |   2   |   3   
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.