12 Tammoez 5784 | 18 juli 2024
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Torah / Sjemot/ Exodus
Sjemot
Sjemot/ Exodus 1:1 - 6:1
Met de dood van Joseef is het Boek Bereisjiet (Genesis) tot een eind gekomen. Het Boek Sjemot (Exodus) verhaalt het ontstaan van het Volk Israël uit de nakomelingen van Ja'akov. De parasja van deze week begint met een Par'o (Farao) die zijn angst tot uitdrukking brengt over de bevolkings-explosie van het Volk Israël, hetgeen hem er toe brengt opdracht te geven de Joden tot zijn...
Wa'ejra
Sjemot/ Exodus 6:2-9:35
Wanneer het op Wa'ejra Sjevat samenvalt met Rosj Chodesj, lezen wij voor de maftier Bamidbar 28:9-15 Hasjem vertelt Mosjé dat hij het Joodse Volk moet informeren dat Hij hen uit Egypte zal halen, maar het Joodse volk luistert niet. Hasjem geeft Mosjé opdracht naar Par'o te gaan en hem te vragen het Joodse Volk vrij te laten. Hoewel Aharon aan Par'o een teken laat zien door...
Bo
Sjemot/ Exodus 10:1-13:16
Hasjem vertelt Mosjé dat Hij het hart van Par'o zal verharden zodat door wonderbaarlijke plagen de wereld voor altijd zal weten dat Hij de enige ware G-d is. Par'o is gewaarschuwd voor de plaag van de sprinkhanen en er wordt hem verteld hoe ernstig die zal zijn. Par'o stemt erin toe alleen de mannen te laten gaan, maar Mosjé staat erop dat iedereen moet kunnen gaan. Tijdens de...
Besjalach
Sjemot/ Exodus 13:17-17:16
Par'o stuurt ten slotte de Bné Jisraël Egypte uit. Hasjem leidt hen in de richting van Erets Jisraël, met een wolk bij dag en een vuurzuil bij nacht, langs een omweg, om een oorlog met de Filistijnen te vermijden. Par'o betreurt het verlies van al zijn slaven en jaagt achter de Joden aan met zijn leger. De Joden zijn enorm bang wanneer de Egyptenaren naderen, maar Hasjem...
Jitro
Sjemot/ Exodus 18:1-20:23
Wanneer Jitro, de schoonvader van Mosjé, hoort van al de wonderen die voor Bnei Jisraël verricht zijn, komt hij met de vrouw van Mosjé en zijn beide zonen, waarmee de familie in de woestijn weer verenigd is. Jitro is zo onder de indruk van alle bijzonderheden die Mosjé hem vertelt over de uittocht uit Egypte, dat hij besluit tot het Jodendom toe te treden. Wanneer hij...
Misjpatiem
Sjemot/ Exodus 21:1-24:18
Het Joodse Volk krijgt een serie wetten betreffende sociale rechtspraak. De onderwerpen omvatten: Behoorlijke behandeling van Joodse slaven; de verplichtingen van een echtgenoot ten opzichte van zijn vrouw; boetes voor het slaan van mensen en voor wie zijn ouders, rechters of de leiders vervloekt; financiële verantwoordelijkheid voor schade aan mensen of hun eigendommen, hetzij door iemand...
Troema
Sjemot/ Exodus 25:1-27:19
Hashem geeft Mosjé de opdracht om een Misjkan (heiligdom) te bouwen en geeft hem gedetailleerde instructies. De Israëlieten worden gevraagd hun kostbare metalen en edelstenen te geven voor dat doel, als mede weefsels, huiden, olie en specerijen. Op de binnenplaats van het Misjkan is een altaar voor de brandoffers en een wasbekken voor de Kohaniem - priesters - om hun handen en...
Tetsawee
Sjemot/ Exodus 27:20-30:10
Hasjem zegt tegen Mosjé dat hij het Joodse volk de opdracht moet geven om zuivere olijfolie te bereiden voor de menora in het Misjkan (Tent der samenkomst). Hij zegt ook tegen Mosjé dat hij moet zorgen voor de bigdei kehoena ( de priesterkleren ): een Chosjen - borstschild, een efod - een soort schort, een schoudermantel, een onderkleed met ingeweven vakjes, een...
Kie Tisa
Sjemot/ Exodus 30:11-34:35
Mosjé houdt een volkstelling door de halve sjekels te tellen die door alle mannen boven de twintig jaar gegeven zijn. Mosjé wordt geboden een koperen wasbekken te maken voor het Misjkan . De vrouwen schenken het benodigde materiaal. De samenstelling van de zalvingsolie wordt gespecifi­ceerd, en Hasjem instrueert Mosjé om deze olie alleen te gebruiken voor de inwijding...
Wajjakheel
Sjemot/ Exodus 35:1-38:20
Mosjé Rabbeinoe spoort Bnei Jisraël aan Sjabbat te houden en vraagt donaties voor het materiaal voor de bouw van het Misjkan (Tent der samenkomst). Hij verzamelt goud, zilver, edelstenen, die­ren­huiden en garen, zowel als kruiden en olijfolie voor de menora en voor zalving. De vorsten van elk van de twaalf stammen brengen de edelstenen voor de borstplaat en efod van de...
Pekoedei
Sjemot/ Exodus 38:21-40:38
Het boek Sjemot sluit af met deze parasja. Nadat al de verschillende onderdelen die in het Misjkan   - de Woning van Hasjem - gebruikt worden, zoals het vaatwerk, de kleren enz., gereed zijn, geeft Mosjé een complete afrekening en telling van alle bijdragen en van de diverse kleren en voorwerpen die vervaardigd zijn. De Bnei Jisraël brengen alles naar Mosjé. Hij...
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.