15 Siewan 5784 | 19 juni 2024
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Torah / Bereesjiet/ Genesis
Bereesjiet
Bereesjiet/ Genesis 1:1-6:8
In het begin schiep Hasjem heel het universum uit het niets, met inbegrip van de tijd zelf. Dit schep­pings­proces duurde zes dagen.  Op de zevende dag, rustte Hasjem uit, en daarmee liet Hij de Sjabbat ontstaan, die tot op heden elke zevende dag bij ons terug­komt.  Adam en Chava - de eerste mensen - worden in de Hof van Eden geplaatst. Chava wordt verleid door de slang...
Noach
Bereesjiet/ Genesis 6:9-11:32
Het is nu tien generaties later sinds de schepping van de eerste mens.  Adams nakomelingen hebben de wereld gecorrumpeerd met hun immoreel gedrag, afgoderij, roof en geweld. Hasjem besluit het probleem voor eens en voor altijd op te lossen door een vloed over de wereld te brengen die alle aardbewoners zal vernietigigen, met uitzondering van de rechtvaardige Noach, diens familie en...
Lech Lecha
Bereesjiet/ Genesis 12:1–17:27
Tien generaties zijn voorbij gegaan sedert Noach.  De mensheid is opnieuw geestelijk omlaag gezakt.  In het jaar 1948 na de schepping wordt Awram geboren.  Wanneer hij de wereld om zich heen waarneemt, komt Awram tot de onweerlegbare Waarheid van Hasjems bestaan en zo verdient hij het dat Hasjem aan hem verschijnt. Aan het begin van deze parasja zegt Hasjem tegen Awram dat...
Wajera
Bereesjiet/ Genesis 18:1-22:24
Drie dagen nadat hij zichzelf besneden heeft, wordt Awraham bezocht door Hasjem. Wanneer drie engelen in mensengedaante verschijnen, rent Awraham hen tegemoet om hen gastvrijheid te bewijzen en hen uit te nodigen in zijn tent, dit ondanks dat het de meeste pijnlijke dag is na de operatie. Sara lacht wanneer zij hoort dat de gasten voorspellen dat zij volgend jaar een zoon zal krijgen. Hasjem...
Chajjei Sara
Bereesjiet/ Genesis 23:1-25:18
Sara, de moeder van het Joodse volk, overlijdt op de leeftijd van 127 jaar. Na om haar te hebben gerouwd, wil Awraham haar begraven in de Spelonk van Machpela. Daar dit de begraafplaats is van Adam en Chava, betaalt Awraham aan de eigenaar van de grond, Efron de Chittiet, daar een exorbitant bedrag voor. Awraham zendt zijn trouwe dienaar Eliëzer erop uit om een geschikte vrouw te zoeken...
Toledot
Bereesjiet/ Genesis 25:19-28:9
Na 20 jaar huwelijk worden Jitschaks gebeden verhoord en Rivka wordt zwanger van een tweeling. De zwangerschap is uiterst pijnlijk. Hasjem onthult aan Rivka dat haar lijden een voorbode in microcosmos is van een wereldwijd conflict dat door alle eeuwen heen zal woeden tussen de beide grote volken die afstammen van de tweeling - Rome en Israël.  Esav wordt geboren en achter hem aan...
Wajjetsee
Bereesjiet/ Genesis 28:10-32:3
Ja'akov vlucht voor Esav en verlaat Beëer Sjewa, en gaat op reis naar Charan, naar het huis van de familie van zijn moeder. Na een oponthoud van 14 jaar in het leerhuis van Sjem en Ever hervat hij zijn reis en komt aan bij de Berg Moria, de plaats waar zijn vader Jitschak geofferd werd, en de toekomstige plaats van het Beit Hamikdasj. Hij slaap daar en droomt van engelen die een ladder,...
Wajjisjlach
Bereesjiet/ Genesis 32:4-36:43
Onderweg, terug naar huis, zendt Ja'akov engelachtige bood­schap­pers vooruit om zijn broer Esav te verzoenen. De bood­schappers keren terug en vertellen dat Esav naar hen onder­weg is met een leger van 400 man. Ja'akov verdeelt zijn kamp strate­gisch, bidt voor steun van Hajem en zendt geschenken naar Esav om hem te vermurwen. Die nacht blijft Ja'akov alleen achter en...
Wajjesjev
Bereesjiet/ Genesis 37:1–40:23
Ja'akov vestigt zich in het land Kena'an. Zijn lievelingszoon Joseef brengt hem onrustbarende berichten over zijn broers. Ja'akov maakt voor Joseef een mooi kledingstuk met veelkleurige strepen. Joseef wakkert de haat van zijn broeders nog verder aan door hen te vertellen over zijn profetische dromen - korenschoven die zich voor zijn schoof buigen, en de zon, de maan en de sterren die voor hem...
Mikeets
Bereesjiet/ Genesis 41:1-44:17
Het is twee jaar later.  Para'o heeft gedroomd.  Hij is ontevreden met de pogingen  van zijn raadgevers om de dromen te verklaren. De opperschenker van Par'o herinnert zich hoe Joséf zijn droom nauw­keurig verklaard heeft in de gevangenis en vertelt dat aan Par'o. Joséf wordt uit de gevangenis ge­haald en voor Par'o geleid. Hij verklaart dat er spoedig...
Wajjigasj
Bereesjiet/ Genesis 44:18-47:27
Door de ontdekking van de wijnbeker in de tas van Benjamin zijn de broers in de war. Jehoeda stapt alleen naar voren en vraagt Joseef beleefd maar dringend om de vrijlating van Benjamin, en biedt zichzelf voor hem in de plaats aan. Als gevolg van Jehoeda's opofferingsgezindheid heeft Joseef nu onweerlegbaar bewijs gekregen dat de broers die voor hem staan andere mensen zijn dan de broers die...
Wajechi
Bereesjiet/ Genesis 47:28-50:26
Na 17 jaar in Egypte, voelt Ja'akov het einde van zijn   dagen naderen en hij ontbiedt Joseef bij zich. Hij laat Joseef zweren dat hij hem zal begraven in de spelonk Machpela , de begraafplaats van Adam en Chava, Awraham en Sara, Jitschak en Rivka.  Ja'akov wordt ziek en Joseef brengt zijn beide zonen, Efraim en Menasje bij hem.  Ja'akov verheft Efraim en Menasje tot de status...
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.