15 Siewan 5784 | 21 juni 2024
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Torah / Dewariem/ Deuteronomium
Dewariem
Dewariem/ Deuteronomium 1:1–3:22
De parasja begint aan het laatste van de Chamisjei Choemsjei Tora   - de Vijf Boeken van Tora - Sefer Dewariem . Dit boek wordt ook wel Misjnee Tora - herhaling van de Tora - genoemd, vandaar de (van het Grieks afgeleide) naam waaronder het boek in het Nederlands bekend staat, Deuteronomium. Sefer Dewariem verhaalt wat Mosjé de Israëlieten gedurende de laat­ste vijf...
Waëtchanan
Dewariem/ Deuteronomium 3:23–7:11
Hoewel Mosjé tevreden is dat Jehosjoe'a het volk voortaan zal leiden, vraagt hij nu toch aan Hasjem of hij het Land Israël mag binnengaan, om zo de speciale mitswot van het land te kunnen uitvoeren. Echter, Hasjem weigert zijn verzoek. Mosjé herinnert de Bnei Jisraël er aan dat tijdens de bijeenkomst op Sinaï - toen zij de Tora kregen - zij geen enkele visuele...
Ekev
Dewariem/ Deuteronomium 7:12–11:25
Indien Israël zorgvuldig is met het in acht nemen van zelfs die „kleine" mitswot waar men gewoonlijk „overheen loopt", dan, zo belooft Mosjé hen, zullen zij het meest gezegende volk zijn op de hele wereld. Mosjé vertelt Bnei Jisraël dat zij het Land Kena'an stukje bij beetje zullen veroveren, zodat het land niet onder de voet zal worden gelopen door wilde...
Re'ee
Dewariem/ Deuteronomium 11:26–16:17
Mosjé legt aan het volk de zegen voor van een spiritueel georiënteerd leven, en de vloek van een leven dat losgekoppeld werd van Hasjem. Wanneer het volk Erets Jisraël binnentrekt, moet het de bomen die voor afgoderij gebruikt werden, verbranden en alle afgodsbeelden vernietigen. Hasjem zal slechts één plaats kiezen, waar de G-ddelijke Aanwezigheid - de Sjechina...
Sjoftiem
Dewariem/ Deuteronomium 16:18–21:9
Mosje vertelt de Israëlieten dat het rechters en ambtenaren moet aanstellen in hun steden. Zelfs een kleine omkoopsom is ver­boden. Er mogen geen bomen geplant worden naast het altaar van Hasjem, zoals de gewoonte was van de afgodendienaren. Onvol­ko­menheden aan dieren die bestemd zijn voor de offerdienst en andere diskwalificaties worden opgesomd.  Het Groot Sanhedrin...
Kie Tetsee
Dewariem/ Deuteronomium 21:10–25:19
De Tora beschrijft de enige toegestane manier waarop een vrouw, die in een oorlog is buitgemaakt, getrouwd mag worden. Wanneer een man twee vrouwen huwt, en degene van wie hij het minst houdt, baart een eerstgeboren zoon, dan wordt het recht van deze zoon op de dubbele portie van eerst-geborene, beschermd tegen de wens van de vader om de zoon van zijn lievelingsvrouw te bevoor-delen. De straf...
Kie Tawo
Dewariem/ Deuteronomium 26:1-29:8
Wanneer Bnei Jisraël in het Land Israël woont, moeten de eerste vruchten van het land naar de Tempel gebracht worden en aan de kohen gegeven worden in een ceremonie die de erkenning uitdrukt dat het Hasjem is die de Joodse historie door alle eeuwen vaststelt. Deze passage  vormt een van de centrale thema's van de Haggada, die wij lezen op de Seder -avond van Pesach . Op...
Nitsaviem
Dewariem/ Deuteronomium 29:9-30:20
Op de laatste dag van zijn leven verzamelt Mosjé heel het volk voor een laatste inwijding. Het verbond omvat niet alleen de aanwezigen maar ook alle nog niet geboren generaties. Mosjé spoort de mensen aan om uitermate alert te zijn tegen afgoderij, want ondanks dat zij de afschuwelijke afgodendienst in Egypte gezien hebben, zal er altijd de verleiding zijn van de vreemde...
Wajelech
Dewariem/ Deuteronomium 31:1-30
Op de laatse dag van zijn leven gaat Mosjé van tent tot tent om vaar­wel te zeggen aan zijn geliefd volk, terwijl hij hen aanmoedigt sterk en krachtig te blijven in het geloof. Mosjé vertelt hen dat Hasjem hen steeds zal vergezellen, ook als hijzelf, Mosjé, niet meer onder hen is. Hij ontbiedt Jehosjoea bij zich en spoort hem aan om sterk en moedig te zijn. Mosjé...
Ha-azinoe
Dewariem/ Deuteronomium 32:1-52
Bijna geheel Haäzinoe is een lied, geschreven in Tora in twee parallele kolommen. Mosjé roept de hemel en de aarde op als eeuwige getuigen voor wat er zal gebeuren als het Joodse volk zal zondigen  en niet Tora zal gehoorzamen. Hij maant het volk aan om de geschiedenis van de wereld te gedenken en op te merken hoe het Joodse volk in iedere generatie gered is van volledige...
Wezot Haberacha
Dewariem/ Deuteronomium 33:1-34:12
De zegen van de zelfkennis ... Ieder naar zijn zegen ( Dwariem 49:28 ). Chazal vertelt ons dat Ja'akov Avinoe de keets - de tijd van de uiteindelijke verlossing - aan zijn zonen wilde onthullen, maar dat het voor hem verborgen werd gehouden. Dus zegende hij hen in plaats daarvan. Wanneer Ja'akov van plan was om de keets te onthullen, hoe was hij dan in staat om onmiddellijk...
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.