12 Siewan 5784 | 18 juni 2024
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Torah / Feestdagen
Pesach Sjabbat
Sjemot 12:21-51
Mosjé argumenteert dat G-d in het midden van het Volk moet blijven, ten einde te tonen dat Hij ons werkelijk heeft uitverkozen. Men voelt de unieke relatie tussen G-d en Mosjé, welke het Mosjé toestaat te spreken met G-d op de manier waarop hij dat doet. Op dezelfde tijd dat onze relatie met G-d veranderde ten gevolge van het Gouden Kalf , vroeg Mosjé aan G-d om...
Pesach VIII
Dwariem 14:22-16:17 | Maftir: Bamidbar 28:19-25
Op de laatste dag van Pesach van het vierde en zevende jaar van de zevenjarige sjemita - cyclus , moet men verklaren dat werkelijk de tienden verdeeld te hebben  onder de daarvoor in aanmerking komende personen en op de voorgeschreven manier. Met deze mitswa, concludeert Mosjé de geboden die G-d hem gezegd heeft te geven aan het Joodse Volk. Mosjé ver­maant hen te...
Rosj Hasjana
Bereesjiet 21:1–34 & 22:1–24
Jom Kippoer
Wajjikra 16:1-34 & 18:1-30
Tijdens het Jom Kippoer staan mn de handelingen van de Kohen hagadol centraal. Deze handelingen werd aan Aharon geschonken 'acharei mot... na de dood van de zonen van Aharon ( vs. 16:1 ). Waarom heeft Hasjem de dood van zijn zonen gekoppeld aan het gebod van de beperking de Kodesj Hakedasjiem te betreden. R'Elazar ben Azariah leert ons ook waarom. Hij vergelijkt het met een ziek...
Soekot
Wajjikra 22:26-23:44
Sjeminie Ha’atseret
Dewariem 14:22-16:17
Simchat Tora
Dewariem 33:1-34:12
Chanoeka
Bamidbar 7:1-8:4
Shekalim
Sjemot 30:11-16
Poeriem
Sjemot 17:8-16
Hachodesj
Sjemot 12:1-20
Mosjé vertelt Par'o dat Hasjem nog een plaag over Egypte zal brengen, de dood van de eerstgeborene en dan zullen de Joden Egypte verlaten. Hasjem verhardt opnieuw het hart van Par'o, en Par'o waar­schuwt Mosjé dat wanneer hij hem nog eens ziet, Mosjé gedood zal worden. Hasjem vertelt Mosjé dat de maand Nissan de eerste van de maanden zal zijn. Het Joodse volk...
Sjawoe'ot
Sjemot 19:1-20:23 & Dewariem 14:22-16:17
Soekot Sjabbat Chol Hamo'ed
Sjemot 33:12-34:26 | Maftir Bamidbar 29:17-22
Mosje ontvangt de loechot Rasji bewijst dat de Tora niet op een chronologische wijze gedocumenteerd is. De ‘eigel hazahav vond namelijk vóór de bouw van de Misjkan plaats. Veertig dagen op de berg Sinaj werd Mosje met de ‘eigel hazahav geconfronteerd. Dit wordt tijdens Sjavoe’ot , in de maand Siewan, gevierd. De tweede veertig dagen gaf Hasjem...
Tsav-Sjabbat Gadol
Wajjikra/ Leviticus 6:1-8:36 | Haftara Malachie 3:4-24
Hasjem instrueert de Kohaniem om de uiterste voorzichtigheid in acht te nemen wanneer zij het Misjkan binnengaan. Op Jom Kippoer moet de Kohen Ğ adol het Allerheiligste van het Misjkan binnengaan, nadat hij daarvoor speciale voorzorgsmaatregelen getroffen heeft en speciale kleren heeft aangetrokken. Hij brengt een uniek offer voor Jom Kippoer, waaronder twee identieke geiten die worden...
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.