9 Niesan 5784 | 17 april 2024
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Lech Lecha / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 12:1–17:27 | door: Devorah

Brit milah; verbond van de besnijdenis
Bereesjiet 17

Vanaf de Schepping was het het jaar 2047. Avram was inmiddels 99 jaar en Saraj was al 91 jaar. Ondertussen was Isjmael 13. Eén van de 10 bekende uitdagingen van Avram was de besnijdenis. Avram moest zich richten - als oude man - voor de conceptie van Jitschak. Michtav MeEliyahu leert ons dat de omvang van deze uitdaging beloond zal worden door ontzag vanuit de buitenwereld. Avram moest dan wel een lijntje met Hasjem hebben. Avram werd dus uitgedaagd een gebod aan te nemen die tegen zijn begrip - hoe je Hasjem moest dienen - ingaat.

In vers 1 lezen wij: Anie E-l Sjaddaj... Ik ben G'd de Almachtige.... Letterlijk: 'Ik ben Het, wiens G'dheid voor ieder schepsel voldoende is. Overal waar "Sjaddaj" voorkomt, is de verklaring dat Zijn G'ddelijke Almacht voldoende is.
Hithalech lifanaj... wandel vóór Mij... Onkelos leert ons dat Hasjem hiermee bedoelt dat wij aan Zijn dienst moeten hechten. 'Wehjeh tamiem.... en wees volmaakt...Wees volmaakt in al Mijn beproevingen. de agadische uitleg hiervoor is: wandel voor Mij, door het gebod van de besnijdenis. Daardoor zul je volmaakt zijn. want zolang de voorhuid nog aan je is, zal jij gebrekkig voor mijn zijn Nedariem 32a; Bereesjiet Bara 46. Radak zegt dat dit in tegenstrijd met de fysieke perfectie lijkt, omdat deze geringe vermindering van het orgaan het symbool van zijn overeenkomst met Hasjem zou zijn. Wanneer iemand "besneden" geboren wordt, heeft dit geen betekenis. Het gaat om de eigen inspanning. Uit je eigen beweging en op eigen kracht dichter tot G'd te komen is de ultieme perfectie van de mens.

Een andere uitleg (van Rasji) is als volgt. Zodra Avram het gebod van de besnijdenis zou uitvoeren, dan zal er een he aan zijn naam worden toegevoegd: Avraham. De he heeft als getalswaarde 5. Avraham wordt hierdoor geacht de 5 ledematen in bedwang te kunnen houden:
2 ogen
2 oren
het mannelijk deel
Als dit hem lukt zal hij volmaakt wezen (Nedariem 32b). Avraham heeft getalswaarde van 248, precies het aantal beenderen in het lichaam van de mens.

Hasjem verandere Avrams naam in Avraham. Dit is een samentrekking van Av hamon, vader van de massa ipv Avram Av Aram, vader van Aram - zijn geboorteland. Avraham is dus vader van ... natiën. Geriem (tot het Jodendom bekeerde niet-Joden) zijn technisch gezien geen afstammelingen van Avraham. Door deze benaming - vader van .... natiën - Av Hamon - kunnen geriem volgens de RaMBaM kinderen van Avraham genoemd worden!

In vers 6 zegt Hasjem: oentatiecha legojiem... en Ik maak je tot volkeren...
Volgens Rasji heeft deze vers betrekking op Israel en Edom (volkeren kunnen niet de afstammelingen van Isjma'el bedoeld worden). Daarnaast wordt er in de tokeomstige tijd gesproken en Isjma'el bestond toen al. RaMBaN denkt dat de volkeren de stammen van Israel beslaat en Radak houdt het op de afstammelingen van Avraham en Ketoerah.

Besnijdenis - 'orlah neemt het voorhuid weg, die als het ware een barrière vormt voor een heilig leven. De zondige gewoonten die in een persoon in het hart wordt voorbereid, is besnijdenis van het hart (Wajjikra/Lev. 26:41) de manier om zijn levensstijl te veranderen. Besnijdenis gaat verder dan ons verstand kan beseffen. Het is een middelen om de Jood te helpen om zichzelf te verbeteren en terug te keren naar het sprirituele staat van Adam van voor zijn zonde. Adam is besneden geboren, maar na zijn overtreding groeide zijn voorhuid en bedekte de voorhuid zijn lid (Sanh. 38b). De besnijdenis symboliseert de verwijdering van de natuurlijke barrière die verbeteringen belemmert. Omdat dit een metafysische gegeven is, lijkt het fysiek gezien niets logisch aan. Om het metafysische te benadrukken, wordt de Jood opgedragen zijn jongetje op de achtste dag na de geboorte te besnijden. De Maharal leert ons dat de natuurlijke gang binnen de schepping een cyclus van zeven kent. Zeven dagen (week), zeven jaar (Sjmitah). De acht staat archetypisch dat iemand boven deze natuurlijke cyclus kan uitstijgen.

vers 10 en 11: Zo't britie... dit is Mijn Verbond...le'ot briet... tot het teken van Verbond ... In vers 10 wordt de besnijdenis wordt het verbond en in vers 11 tot een teken van het verbond genoemd. Dit zou aangeven dat het werkelijke verbond iets anders is. R. Hirsch ziet dit als een fundamenteel Joodse principe. Een Verbond bevat twee delen:

  1. het fysieke aspect (het Verbond) en
  2. het onderliggende morele of spirituele les (het teken)

De een sluit het andere niet uit. Precies zoals het niet genoeg is om de geboden op te dragen waar men intelectuele en morele inhoud mist, zo is het niet voldoende te filosoferen over geboden en het uitstrekken naar morele verbeteringen zonder de geboden daadwerkelijk uit te voeren.

vers 14: wenichretah... en zal worden afgesneden.... Wanneer een volwassenen express onbesneden door het leven gaat, zal hij karet ondergaan, de spirituele afsnijding. Karet betekent dat de ziel zijn deel in Olam haba zal verliezen.

pagina 11 / 21 [1]      «      9   |   10   |   11   |   12   |   13      »      [21]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.