17 Niesan 5784 | 25 april 2024
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Lech Lecha / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 12:1–17:27 | door: Devorah

Jitschak: lachen
vers 17 Wajovel 'Avraham 'al-panajw wajitschaq...en Avraham viel op zijn aangezicht en lachte.
Vaak wordt het uitgelegd als of Avraham Hasjems idee uitlachte, maar dat is niet zo. Immers: Hasjem was boos op Sarah omdat zij spottend lachte, maar Hij was niet boos op Avraham! Onkles vertaalt deze vers als een uitdrukking van vreugde. Hij zei van binnen: Dat deze gunst mij owrdt bewezen na al datgeen wat de Heilige, geloofd is Hij, reeds voor mij doet!. Avraham geloofde en was dus verheugd.

In vers 19zegt Hasjem dat Avraham en Sarah hun zoon Jitzchaq moeten noemen dat naar het verheugende lach van Avraham moet refereren. Anderen zeggen dat

  • het de Joed (10) betrekking heeft op de 10 beproevingen die Avraham heeft moeten doorstaan,
  • Tsade (90) voor de 90 jaren van Sarah staat
  • en dat de Chet (8) in verband staat met de 8 dagen waarna Jitschak zou worden besneden en dat
  • de Qoef (100) voor de 100 jaren van Avraham staat.

Bereesjiet Rabba 53

pagina 12 / 21 [1]      «      10   |   11   |   12   |   13   |   14      »      [21]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.