17 Niesan 5784 | 25 april 2024
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Lech Lecha / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 12:1–17:27 | door: Devorah

Het concept van de beproevingen
Met tien beproevingen werd onze aartsvader Avraham op de proef gesteld en hij doorstond ze alle om bekend te maken hoe groot zijn liefde voor G’d was Pirke Avos 5:4.
Avraham werd dus niet zomaar de vader van het uitverkoren volk Bnej Jisrael. Hij moest zijn grootheid bewijzen door middel van de tien beproevingen.

Een G’ddelijke beproeving is wanneer je een keuze moet maken tussen het kiezen voor G’ds wil tégen jouw natuur en begrip in. Avraham, die de vriendelijkheid zelve was, zal voor Hasjem tien maal zijn eigen wil en wijsheid op een tweede plan zetten. Hiermee leert hij ons en toont hij aan dat het hoogste doel van de mens het accepteren van G’ds wijsheid als dé enige Waarheid is. Het is ook niet omdat Hasjem niet wist of Avraham de beproevingen zouden door staan of niet, maar juist om de wereld te tonen hoe groot Avraham is. Zijn reacties op de beproevingen die onder haast onmenselijk zware omstandigheden bevonden, werden levenslessen voor jou en voor mij (RaMBaM). RaMBaN leert dat een goede G’d een mens niet boven zijn kunnen zal beproeven. Hij test alleen de Tsaddikiem die Zijn wil doen en niet de Rasjiem, die Zijn wil toch negeren. Dus: alle beproevingen in de Tora zijn in voordeel van de des betreffende persoon. maar dat weet Hasjem Alleen. De persoon die getest wordt heeft een vrije wil en hij moet de kracht en wijsheid vinden om de goede keuze te maken. Wanneer hij dit doet, dan wordt zijn potentie vertaald in actie en hierdoor wordt hij een nog groter persoon, want in de Hemelse weegschalen zal de gewichten met de daden veel verder doorslaan dan de gewichten met alleen potentie. Hierdoor kan de des betreffende persoon zelfs meer beloond worden voor wat hij gedaan heeft, dan wat hij “slechts” toe in staat zou zijn.

pagina 13 / 21 [1]      «      11   |   12   |   13   |   14   |   15      »      [21]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.