12 Ijar 5784 | 20 mei 2024
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Lech Lecha / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 12:1–17:27 | door: Devorah

De vierde beproeving volgens RaMBaM; zesde beproeving volgens Rasji
De oorlog tegen de koningen was de aanleiding van de ontvoering van Lot. Lot had in zijn hebberigheid voor - ogenschijnlijk - het beste stukje land in Sodom. In deze kwestie leren wij een andere kant van de Avraham kennen: zijn vechtlust. Wonderlijke is dat hij met zijn 318 manschappen won. De koning van Sodom wilde vervolgens Avraham met kado's overspoelen, maar Avraham - in tegenstelling tot de para'o - weigerde dit. Hij toonde hiermee aan dat hij alleen een oorlog begon om zijn neef te redden en hij toonde aan dat hij niet een andermans recht afnam om zijn eigen rechtschapenheid ten toon te stellen.

De volgende koningen voerde oorlog ...

 1. Vs. 14:1...'amrafel... Rasji leert dat Amrafel, de koning van Sjin'ar, Nimrod was. Nimrod zei ooit tegen Avraham dat hij in de vuuroven ('or kasdiem) moest vallen. Amrafel is een samentrekking van nefal, gevallene: pal en amar... Nimrod wordt als eerste genoemd, omdat hij de "senior" onder de koningen was, terwijl Kedarla'omer het centrale figuur in de oorlog was.
 2. Arjoch
 3. ...kedarla'omer Kedarla'omer was de eerstgeboren zoon van Sjem/Melqi'tsedeq, de zoon van Noach (10:22). Hij was koning over meerdere koningen. Twaalf jaar werd hij gediend en in de dertiende jaar vielen zij hem af (vs. 4-6).
 4. Thid'al melech gojiem... Thid'al, koning van Gojiem. Gojiem wordt vlg Rasji gezinspeeld op het feit dat men daar van verschillende volkeren en plaatsen zich verzameld hadden en Thid'al tot koning gekroond hebben.

...tegen de koningen...

 1. Vs.2...bera'... De naam "Bera'" komt overeen met dubbel slecht. De letter Bet heeft de getalswaarde van 2. Ra' betekent "slecht". 2x slecht:
  1: naar de Allerhoogste
  2: naar Zijn schepselen.
 2. ...Birsja'... De naam Birsja' komt overeen met beresja, wat verwijst naar de slechtheid dat hoger en hoger gestegen is.
 3. ...Sjin'av... Sjin'av betekent: "hij die zijn Vader, die in de Hemel troont, haat".
 4. ...Sjeme'ever... Sjeme'ever betekent "hij die vleugelen maakte om te vliegen en te springen en weerspanning tegen de Kadosj Baroech Hoe te zijn."

Op een dag kwam de reus 'Og bij Avram met het verhaal dat Lot door de koning van Bavel - Amrafeel - is gekidnapt. Amrafel was niemand minder dan Nimrod die nog een appeltje met Avram te schillen had. Samen met drie andere rebelse koningen, heeft hij een leger van vijf koningen overwonnen die niets van zijn autoriteit aantrokken. Hasjem liet de arrogantie van Nimrod toe, zodat uiteindelijk de vier koningen in handen van Avram zouden vallen. Hasjem behoudt de bezittingen van de goddeloze, zodat de rechtvaardige ze kan erven. Hierdoor zou Avram nog rijker worden. S'dom werd geplunderd en de bewoners van S'dom werden als krijgsgevangenen meegenomen. Onder hen was Lot.

Toen Og aankwam om Avram te waarschuwen, was Avram net bezig matsos te bakken, omdat het bijna Pesachnacht was. Omdat de reus onder die valse voorwendselen toetreding tot het geloof van Avram wilde doen, accepteerde hij de mitswe van de matsos. Hieraan is zijn naam 'Og' ontleend: 'og' komet van 'oega', wat cake betekent. Og at mazza-cake.
"Het was een felle oorlog," vertelde Og aan Avram. "De vier koningen hebben alle reuzen in Ashtaros afgeslacht. Ik ben de enige die ontsnapt is." Maar Og had een eigen agenda. Hij wilde Sarai, want hoopte dat Avram in de oorlog zou sneuvelen, want hij was op de hoogte dat Nimrod Lot heeft gekidnapt om Avram in de val te lokken. Nimrod wist dat Avram Lot te hulp zou schieten.

Toen Avram zijn leerlingen bijeenriep om met hen te strijde te gaan, sprak hij de mitswe uit de Tora uit: "Wie bang is te zindigen, moet niet aan de strijd deelnemen, maar naar huis terugkeren." Als zijn 318 leerlingen liepen weg, behalve de trouwe Eliezer. De grammatica van Eliezer is 318 en Hasjem gaf Eliezer de kracht van 318 man. Andere geleerden zijn van mening dat de 318 leerlingen wel mee op oorlogspad gingen.
Hoe dan ook: Hasjem hielp op bovennatuurlijke wijzen Avram in zijn oorlog. Wanneer Avram zand oppakte en naar de vijanden gooide, veranderde deze in pijlen. Wanneer Nimrod en zijn mannen pijlen op Avram en Eliezer afvuurden, dan veranderden deze in zand.

Avram behaalde een schitterende overwinning. Hij doodde 16 koningen, waaronder Nimrod. De koningen die Avram had bevrijd wilden van hem een soort goddelijke koning maken. Avram dankte voor de eer en zei: "de wereld heeft al een Koning en dat is Hasjem. De wereld heeft al een G'd en dat is ook Hasjem!" Ook de welvaard van de omgekomen 16 koningen die de koning van S'dom aan Avram wilde geven, heeft Avram voor Kadoesj Hasjem geweigerd, want het was Hasjem die de strijd gestreden heeft. Hasjem heeft Avram hiervoor rijkelijk beloond.

In de put
Tijdens de vlucht van de koning van Sedom, viel hij in een van de vele leembronnen dat het dal van Siddiem rijk was (vs. 10). Uit die putten nam men aarde om kalk te maken en daarmee bouwde men (Rasj). Het was een wonder dat de koning van Sedom uit een van die putten kwam. De reden dat het wonder heeft plaats gevonden, omdat er mensen onder de volkeren waren die niet geloofden dat Avraham uit de vuurover is gekomen. Nu de koning van Sedom een of ander manier uit de leemput gekomen was, geloofden zij nu ook dat Avraham wel uit de over was gekomen (Bereesjiet Rabba 42).

Dan
...'ad dan...tot aan Dan... daar verzwakte de kracht van Avraham en kon hij de eerste groep koningen daar niet achtervolgen, omdat hij voorzag dat zijn afstammelingen daar een ‘eigel hazahav - gouden kalf - zouden plaatsen (Rasji haalt Sanhedrin 96a en Tanchoemaaan). De toekomst bevatte het heden en wanneer er afgoderij - avodah zarah - plaatsvindt in Avraham's nazaat, dan geeft dit aan dat Avraham zèlf een ontoereikendheid in zich had.

Rasji leert verder dat Malqi Tsedeq Avraham niet kwalijk nam dat hij oorlog tegen zijn oudste zoon heeft gevoerd en heeft gedood. Door het geven van brood en wijn - wat in die tijd tijdens oorlog een doorgaans versnapering was (Comp. II Sjmoe'el/Samuël 17:27).

pagina 18 / 21 [1]      «      16   |   17   |   18   |   19   |   20      »      [21]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.