17 Niesan 5784 | 25 april 2024
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Lech Lecha / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 12:1–17:27 | door: Devorah

Optrekken
We moeten eerst weten wat in de traditie “tweeheid” betekent. In deze parasja zullen wij zodadelijk de tweeheid weer tegenkomen.

G’d is Eén; `echâd. Alles omvattend. Hij is niet geopenbaard: Hij is Ajin-Sof (of EjnSof). Hij is EEN. Maar G’d openbaarde Zich. Hierdoor ontstaat 2. 2 is waarneembaar en concreet. Wij krijgen dan 1-2. Uit 1 komt 2 met alle openbaringen, levensuitingen, groei dat de Eenheid in ontelbare waarneembare tweeheid uit; dus 1-2.
Na lange zoektochten keren we terug naar de Eenheid; 2-1. Hierdoor hebben we dus 1-2-2-1. Hoe kunnen we dit visualiseren?

 • Eenheid= 1 of A
 • De Eenheid blies de levensadem in zijn neus = 2 of B
 • Toen zond de Eenheid hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken = 2 of B
 • Bezinning en terugkeer (naar de Eenheid) = 1 of A

We zien: 1-2-2-1 of A – B – B –A : abba; Hebreeuws voor Vader.

 • G’d is dus Eenheid: 1 / A
 • Hij schiep de mens naar Zijn evenbeeld (Hij openbaarde Zich): 2 / B
 • De mens zondigde en werd uit Gan Eden (Hof van Eden) verdreven om te zwoegen: 2 / B
 • De mens kwam tot inkeer en na zijn dood gaat hij terug naar de Eenheid: 1 / A

Dus het systeem luidt eenvoudigweg: uit Eenheid naar tweeheid uit tweeheid (terug) naar Eenheid. Dit systeem zien we ook met de aartsvaders en het volk Jisrael:

 • Avraham wordt door G’d geroepen naar Kanaän te trekken: 1 / A
 • Joseef werd verkocht naar Egypte (verdrijving): 2 / B
 • Ja’aqov (werd inmiddels “Jisrael” genoemd) reist Joseef na: 2 / B
 • Het volk Jisrael komt tot bezinning en G’d roept hen naar Kanaän terug: 1 / A

Terug naar Lech lecha:
In Bereesjiet 13:1 staat: waja’al Avram… Avrahm trom op (omhoog). In de traditie spreken wij over het afdalen naar Egypte en optrekken (omhoog) naar Jisrael. De Zohar legt uit dat naast letterlijk ook een spiritueel gebeuren is. Wat betekent Mietsrajiem? Naast de uitleg van tweeheid het volgende:
Mietsrajiem (Egypte), wordt geschreven met Mem-Tsade-Reesj-Joed-Mem (40-90-200-10-40). Het geeft een dubbelheid aan, dat kunnen we zien aan de uitgang ‘-ajiem’ (denk bijv. aan beide benen: raglajiem, of aan beide handen ‘jadajiem’, etc). In het geval van Egypte is dat dus Mietsrajiem, de dubbelheid van het woord ‘Mietsr’. Dat woord kent de stam ‘tsadee-resj’ en heeft zowel met vormen (‘jatsar’ dat ‘creëren of vormen betekent) als met leed en onderdrukking (‘tsar’: ‘onder druk zetten’) te maken.
Egypte, Mietsrajiem betekent dus ‘de vorm in tweeheid’, ‘de dubbele vorm’ of ‘het leed van de tweeheid’, ‘de onderdrukking in de tweeheid’. Israël zat dus gevangen in de onderdrukking van Egypte. Egypte is een uitkristallisering van de tijd en de uitdrukking op een bepaalde plaats in die tijd van iets dat in wezen betekent ‘het gevangen zijn in de twee-heid van de wereld’. Het woord voor Egypte, Mietsrajiem, wordt geschreven 40-90-200-10-40, samen geteld is dat 380. Het woord Kena’an wordt geschreven 20-50-70-50 en is geteld 190. Het beloofde land is dus de helft van de twee-heid van Egypte en daarmee ‘één’ en daarmee orde en rust in het vooruitzicht.

Daarnaast was Egypte op spiritueel niveau op een laag niveau. Hetgeen wij hierboven hebben gelezen is dit niet verwonderlijk. Avram verliet het spirituele laag niveau en trok omhoog om naar een hogere niveau terug te keren.

pagina 4 / 21 [1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6      »      [21]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.