3 Chesjwan 5781 | 20 October 2020
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Kie Tetsee / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Dewariem/ Deuteronomium 21:10–25:19 | door: Joel Nasanel Schukkmann en Devorah
'Amonie oemo'avie
In parasjot Dwariem, Pinchas en Balak hebben wij vaak over Mo'av en 'Amonie gesproken. Deze naties waren nazaten van Lot, de neef van Avraham Avinoe (Bereesjiet/Gen. 14:16; 19:29
), die enorm door zijn oom geholpen en zelfs gered is. Je zou denken, zoals eerder besproken, dat deze nazaten ook hulpvaardig naar het Joodse volk zouden zijn toen Bnej Jisrael hen nodig hadden, maar toen gaven zij niet thuis. 'Amonie weigerde voedsel en water te verkopen en Moa'av - die hen wel water en brood verkochten - zondigden door Ba'laam te huren om Bnej Jisrael te vervloeken 2:28-29.

Vs.23:4-5. Ondanks zij wel middels gioer tot Bnej Jisrael mogen aansluiten, zo mogen zij niet middels huwelijk zich aansluiten tot Hasjems volk. In Jamot 76b leren de Geleerden ons dat het verbod van huwelijk alleen voor de mannen geldt en niet voor de vrouwen. Vandaar dat er in de Tora duidelijk gesproken wordt over 'Amonie oemo'avie en niet over 'Amonah oemo'avah. Het waren de mánnen en niet de vrouwen die brood en water verkochten en Bal'aam huurden. Omdat deze karakterfout niet bij de vrouwen, maar duidelijk bij de mannen aanwezig is (zie Mosje’s volk en de ‘eigel hazahav), mochten/mogen vrouwen van Moa'av en 'Amon wel middels huwelijk tot het volk treden. Praktijkvoorbeeld is de rechtvaardige Roeth, de overgrootmoeder van Dawied Hamelech (Roeth/Ruth 4:6; 1 Sjmoe'el/Samuel 17:55).

kie 'ahavecha HASJEM...want Hasjem houdt van jou... Vs.6. Ondanks Bal'aam fouten en tekortkomingen binnen Bnej Jisrael ontdekte om zijn vervloeking recht te praten, Or HaChaim leert ons dat het Hasjems liefde was Die weigerde naar al die beschuldigingen te luisteren. Voor Mosje was dit de uitgerekende kans Bnej Jisrael te leren dat zij ook in de toekomst op Hasjem kunnen vertrouwen.

Lo' tidrosj sjlomam wetovatam... je zal niet hun vrede en welzijn opzoeken... Vs. 7. Jisrael mocht hen niet veroveren (2:9, 19), maar indien er oorlog uitbrak, is Bnej Jisrael vanaf dat moment vrij van het gebod vrede aan te bieden. Ondanks Avraham zeer goed voor Lot was, was het schandalig gedrag van "Amon en Moa'av - zo leert de RaMBaN - die banden van broederschap hebben gebroken.

Vs.8-9 Zowel Mitsrajiem (Egypte), als Edom hebben Bnej Jisrael vreselijk veel kwaad gedaan. Maar Edom is een directe aanverwant van Bnej Jisral (Esaw) en Mitsrajiem verzorgde voedsel en onderdak aan Ja'aqov. Ondanks dat moeten Egyptenaren en Edomieten tot het 3e geslacht wachten alvorens zij gioer mogen doen, zodat hun basis-eigenschappen uit hun nazaten verdwenen zijn.
Deze pasoek leert tevens dat wanneer iemand de ander aanzet tot zonde, dat is erger dan moord. Zonde vernietigt iemands karakter en zorgt ervoor dat de zondaar zijn deel in het 'Olam Haba verliest. Edom zélf stuurde zijn leger naar Bnej Jisrael (Bamidbar/Num. 20:20) en Mitsrajiem vermoordde Joodse jongetjes in de Nijl, terwijl 'Amon en Moa'av Bnej Jisrael aanzette zélf als Hasjems volk te zondigen (Bamidbar/Num. 25:1-8).

pagina 5 / 6 [1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6      »      [6]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.