16 Siewan 5784 | 22 juni 2024
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Nitsaviem / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Dewariem/ Deuteronomium 29:9-30:20 | door: Devorah
Vernieuwen van het Verbond
Het nieuwe aspect van het Verbond is ’arvoet – verantwoordelijkheid voor de ander. Iedere Jood is verplicht de ander te steunen en te stimuleren voor Tora en iedere Jood is verplicht trachten te voorkomen dat de ander de Tora overtreedt.. vandaar dat Mosje in 29:9 begint met allerlei zorrten mensen. Het geldt dus voor iedereen. Maar het geldt ook voor iedereen dat de eerder aangekaarte verborgen zonde van de ander niet tot jouw verantwoordleijkheid, maar alleen de openlijke overtredingen (’Or Hachaiem). Een van onze rabbijnen leerde gisteren ons nog tijdens onze weekelijkse sjie’oer dat openlijke overtredingen pas afgestraft kunnen worden wanneer binnen enkele seconde vóór de daad de potentiële dader door min. twee getuigen gewaarschuwd wat wát de concequenties van zijn overtreding zou zijn. Een halve minuut is al te laat en de dader kan voor zijn daad – zij het moord met de aangekoppelde doodstraf – niet meer gestraft worden!
Dat is de reden waar Joden niet apatisch tegenover de tekortkomingen van anderen staan en waarom de openlijke schenidingen tov de Tora het probleem van iedere Jood is.

Toen het volk de 98 vloeken van de tochachah – waarschuwingen – van hfst 28 hoorden, trok hun gezicht wit weg, omdat hin toekomst uitzichtloos leek. Mosje stelde hen gerust. Ondanks al hun eigen zonden van het verleden, bleven zij ook bestaan en stonden zij hier en nu voor Hasjem... zoals Hij hen niet verneitigd heeft, zo zal hij in de toekomst nal volk ook laten bestaan. De angst voor de Tochachah is bedoeld als stok achter de deur om zonde te voorkomen en als zij zondigen, dan zal het volk daarmee geslagen (gestraft) worden. Niet om hen te vernietigen, maar voor - zoals rasji ons leert - boetedoening.

pagina 2 / 5 «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.