13 Siewan 5779 | 16 juni 2019
Mededelingen
Sjavoe'ot

Motse Sjabbat begint Sjavoe'ot tot maandagavond. Dan is het precies zeven weken geleden dat wij Pesach vierden. 

Sjavoe'ot is een Jom tov zonder specifieke mitswot dan het leren van Tora, en dat is niet voor niets. Het feest gaat over de Tora, eenvoudig en duidelijk, niets meer en niets minder. Geen Pesach schoonmaak om ons af te leiden, noch enige bijzonderheden over hoeveel matse je moet eten om de mitswa te vervullen.

Ook hoeven we geen perfecte loelav en etrog vinden of de perfecte Chanoeka-cadeau; Je hoeft niet vroeg te sjoelen zodat je een goede zitplaats hebt voor Jom Kippoer.

Sjavoe'ot is gewoon de terugkeer naar de essentie van wie en wat we zijn, waarom we hier zijn en wat onze grotere verplichting is om de wereld een betere plek te maken met de fundamentele waarheden die we via de Tora hebben mogen ontvangen.

Met Sjavoeot stof je als het ware het trouwalbum af en ga je terug naar de choeppah - de huwelijkskoepel - bij Har Sinaj waar we elkaar in de ogen keken en alleen liefde, potentie en betekenis zagen Sjavoe'ot gaat over het terugkeren naar die plaats waar het allemaal begon en dat wij ons herinneren aan het ware doel van de Tora en waarom Hasjem ons naar de Sinaj gebracht.

Het gaat erom dat je de hele nacht opblijft als je jezelf verliest in de diepte en betekenis van het leren van de Tora en jezelf opnieuw verbindt met het huwelijk dat het Joodse volk met Hasjem is ingegaan op de berg Sinaj.

Aish.com

Zie artikelen over Sjavoe'ot.

 

Tussen Pesach en Sjavoe'ot: omertellen

Het begin van het Jodendom kunnen wij in twee gebeurtenissen opdelen: Jetsiat Mitsrajiem- uittocht uit Egypte die wij met Pesach vieren die vijftig dagen later wordt opgevolgd door Matan Torah - het geven van de Tora (Verschijning op Sinaj) die wij met Sjavoe'ot vieren. Deze twee gebeurtenissen vormen de stichting van de Joodse mensen als natie (Sjmot/Ex. 19:56; Dewariem/Deut. 26:16-19). Dit werd het beste in de klassieke verklaring van Rav Saadia Gaon (900 ndgj) in Emoenoet v'Daot 3:7 uitgedrukt: "wij zijn slechts door onze Tora een natie".

Waarom was het voor het Jodendom noodzakelijk om in twee stadia te beginnen? Het antwoord ligt in Sifrot haOmer; het tellen van de Omer tussen Pesach en Sjavoe'ot. De Kabbalisten vertellen ons dat de overgangsperiode van de zeven weken tussen Pesach en Sjavoe'ot een symbolisch karakter van Chol Hamo'ed geeft. Chol Hamo'ed zijn de tussendagen tussen de eerste en de laatste dagen van Pesach (RaMBaN nav Wajjikra/Lev. 23:36; Rab. Bachya ibid 16). Dit betekent dat Pesach en Sjavoe'ot geen twee afzonderlijke feestdagen zijn. Zij hebben een diepere betekenis zoals het begin en het einde van een en dezelfde feestdag. Lees hierover hier verder. 

Maar er is nog een reden waarom wij omertellen. De gemara in Yevamot (62b) vertelt ons datRabbi Akiva 12.000 paar talmidim [leerlingen] had. Allemaal stierven ze in dezelfde periode omdat zij elkaar niet met respect behandelden ( … ) zij stierven allemaal tussen Pesach en Sjavoe't… en zij stierven een vreselijke dood. Wat [voor een dood] was het? R’ Nachman zei as’kerah [een verstikkingsdood door een pseudocroup-achtige ziekte]” De mysterieuze dood onder Rabbi Akiva’s talmidim stopte op de 33e dag van Omertelling, lag b’omer

Je kan met ons meetellen via deze link. Omer moet je na zondsondergang tellen.

Reb Chaim sjlita verwacht de Mosjiach dit voorjaar


Mosjiach zal voor de verkiezingen [IS] komen aldus Maran Posek Hador Harav Hagaon Reb Chaim Kanievsky sjlita
[zoon van de Steipler Gaon ZT"L en neef van de Chazon Ish ZT"L, schoonzoon van Maran Posek Hador Harav Hagaon Elyashiv ZT"L en machatan van Maran Posek Hador Harav Hagaon Avraham Yeshayahu Shteinmann ZT"L].Lees meer: Rabbi: Messiah began on sunday, will appear on Purim, and will finish with Israeli Elections

Het Messiaans Proces: President Trump, de VN en Gog Oemagog.

Waar staan we nu?

Alles gaat in een snel tempo aan ons voorbij. Zo had de VS eerst een president met een islamitische achtergrond en nu hebben zij een christelijke president met een Joodse dochter en kleinkinderen met openlijke liefde voor het Jodendom en Israël.  

Ondertussen is de Verenigde Naties Erets Jisrael aan het relabeling tot een islamitisch land. Vladimir Poetin heeft actieve strijdkrachten in Syrië geplaatst, PM Netanyahu wordt van alle kanten - zowel binnen als buiten Israël - aangevallen en de Joodse gemeenschap van Amona wordt vernietigd. En dan is er de gevaarlijke en controversiële islamitische emigratie naar het Westen.  

Wordt er nu op dit moment het podium vastgelegd voor het Messiaanse tijdperk?  

Lees HIER verder.

Laatste artikelen
Het Licht van Mijn Leven

“Naar de mond van G'd verbleven zij in het kamp, en naar de mond van G'd reisden zij” [ Bamidbar/Num. 9:23 ]. Het Joodse Volk wist van tevoren nooit hoe lang ze zouden verblijven in het kamp in de wildernis. Het kon voor een dag of zelfs voor jaren zijn. Niettemin zette wij de Misjkan [de Tabernakel] op in ieder kamp, daarmee G'd’s instructies volgend om de Misjkan altijd te laten functioneren. Wat is het doel van de Torah die ons aloude geschiedenis lijkt uit te...

Uitgelicht dossier
Chesed [liefdadigheid]
Liefde is de liefde is de allerbelangrijkste en krachtigste bestanddeel in het leven. Liefde is de oorsprong van alle menselijke interacties. Het laat ons boven onszelf opstijgen om een ander te kunnen ervaren en visa versa. Het is ook het werktuig om de hoogste realiteit te ervaren en dat is...
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Beha'alotecha
Aanvangstijd:
21 jun: 20:25 uur
Eindtijd:
22 jun: 23:14 uur
Jom Hazikaron

16 juni 1221:
Beschuldiging van rituele moord in Erfurt (DL) waardoor vele joden door een menigte (waarwschijnlijk Friese kooplieden) onder de kreet “doop of dood” werden gefolterd en/of om het leven werden gebracht. De synagoge en de heeel joodse wijk werd in brand gestoken.

16 juni 1941:
3500 joden van het getto Subotica werden door de Hongaarse facisten gedopteerd naar de toen door hun Joegoslavische bezette gebied Vojvodina in het kamp Bacalmas.

16 juni 1942:
300 joden werden tijden een “Aktion” door de SS vermoord. 1200 joden van Bohorodczany (Oekraine) werden door de Oerkinase politie vermoord.

16 juni 1943:
Onbekend aantal Weense joden werden naar Theresienstadt gedeporteerd.

16 juni 1944:
1500 joden van Hodmezovasarhely (HON) werden naar het getto van Szeged gestuurd. Deportatie van Joden uit Noord-Hongarije naar Auschwietz was voltooid.

Pasoek
Nedariem 38a
De Tora werd aan Mosje en zijn nakomelingen gegeven. En Mosje besloot het met de rest van het volk te delen.
Informatie
Artikelen: 1.231
Nieuwsberichten: 3.115
Dossiers: 254
Aantal bezoekers
Vandaag: 383
Deze maand: 16.445
Dit jaar: 129.988
Totaal: 2.986.423
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2019 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.