19 Kislew 5781 | 05 December 2020
Mededelingen
Een oud Sefardisch gebed tegen het coronavirus

רבון העולמים,
גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר מדת הדין מתוחה עלינו בעונותנו ובאנו לחלות פניך שתעצור המגפה מעלינו ולא תתן המשחית לבא אל בתינו,
ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו ועל כל ישראל עמך וקבל תפילתנו כמו שקבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן כאשר החל הנגף בעם שנאמר ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה,
וכן פנחס שנאמר ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה,
וכן דוד שנאמר ויבן שם דוד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל,
כי אתה אבינו ולך תלויות עינינו רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה שכן כתוב בתורתך והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאך:
ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:
ה' צבאות אשרי אדם בטח בך:
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו.Heer der Wereld,
Het is u bekend dat er een plaag woedt in de wereld.
Wij komen voor uw Troon om u te smeken dat de plaag ophoudt en ons niet bereikt,
Heb medelijden met onze kinderen en uw onderdanen,
Neem onze gebeden en onze offers aan, zoals u die van Aharon aannam,
Want u bent onze Vader, help ons en genees ons,
Koning, verlos ons van de plaag wanneer wij U aanroepen.

Laatste artikelen
Doodstraf basjamajiem voor het onnodig doden van dieren

Een ieder die onze FB pagina Jodendom online Tora en Dierenwelzij n en deze website een beetje kent, weet dat dieren door de Torah worden beschermd. De Torah is de eerste documentatie waar dierenrechten zijn vastgelegd. Diverse voorbeelden kunnen gegeven worden, maar we pakken er nu een. In Wajjiqra/Lev. 17: 3-4 staat het volgende geschreven: “ Ieder man van het huis van Israël, die een os, of lam of geit in het kamp doodt, of die het buiten het kamp doodt......

Uitgelicht dossier
Kabbalah
Door de Kabbalah - de verborgen wijsheid - heen, is voor de menselijke intellect een verborgen waarheid die gekend kan worden. Kabbalah is de studie over: De G'ddelijke Inspiratie en Profetie Wegen om Hasjem te benaderen en aan Hem te kleven G'ds Unicum, Voorzienigheid...
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Wajjisjlach
Aanvangstijd:
04 Dec: 16:10 uur
Eindtijd:
05 Dec: 17:18 uur
Jom Hazikaron

5 december 1349:
560 joden van Neurenberg (NL) werden slachtoffer van vervolgingen omdat men de joden verdachten aanstichters van de Pest te zijn. Een aantal werden doodgeslagen en anderen eindigden op de brandstapel. Vele zijn gemarteld.

5 december 1939:
De synagoge van Krakow werd door de nazi’s verbrand en de joodse eigendommen werden afgepakt. 60000 joden van deze stad gingen hiermee een moeilijke tijd tegemoet.

5 december 1941:
6500 joden van Kolo werden weggevoerd naar de vernietigingskamp Chelmno.

5 december 1942:
12000 joden van Plonsk werden uit het getto van Plonsk weggevoerd naar Auschwitz. Slechts enkelen zouden de hel overleven.

Pasoek
BT Pesachiem 112a
Men zou [ zijn kind ] uit een goed boek moeten onderwijzen, want zodra een fout wordt geleerd, is dat moeilijk om het te verbeteren.
Informatie
Artikelen: 1.338
Nieuwsberichten: 3.115
Dossiers: 255
Aantal bezoekers
Vandaag: 101
Deze maand: 1.387
Dit jaar: 208.978
Totaal: 3.532.494
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.