12 Chesjwan 5781 | 30 October 2020
Mededelingen
Een oud Sefardisch gebed tegen het coronavirus

רבון העולמים,
גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר מדת הדין מתוחה עלינו בעונותנו ובאנו לחלות פניך שתעצור המגפה מעלינו ולא תתן המשחית לבא אל בתינו,
ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו ועל כל ישראל עמך וקבל תפילתנו כמו שקבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן כאשר החל הנגף בעם שנאמר ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה,
וכן פנחס שנאמר ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה,
וכן דוד שנאמר ויבן שם דוד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל,
כי אתה אבינו ולך תלויות עינינו רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה שכן כתוב בתורתך והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאך:
ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:
ה' צבאות אשרי אדם בטח בך:
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו.Heer der Wereld,
Het is u bekend dat er een plaag woedt in de wereld.
Wij komen voor uw Troon om u te smeken dat de plaag ophoudt en ons niet bereikt,
Heb medelijden met onze kinderen en uw onderdanen,
Neem onze gebeden en onze offers aan, zoals u die van Aharon aannam,
Want u bent onze Vader, help ons en genees ons,
Koning, verlos ons van de plaag wanneer wij U aanroepen.

Laatste artikelen
Hoe zagen Qa'jin [Kain] en Hevel [Abel] eruit?

Credits afbeelding: Zohar: Were Cain and reptilians or human? Van rabbi Anava In twee pasoekiek, verzen, in Bereesjiet/Gen. staat er iets opmerkelijks. “ En Adam [Harisjon] kende Chava en zij ontving en baarde Qa’jin en zei: “Ik heb een mens geworven met Hasjem” Bereesjiet/Gen. 4:1 . In Bereesjiet 5:3 staat vervolgens: “ Toen Adam [Harisjon] 130 jaar had geleefd, kreeg hij een zoon naar zijn gelijkenis en beeld en hij noemde hem Sjet”....

Uitgelicht dossier
Eilat
Eilat of Elat is een stad in het uiterste zuiden van Israël met 45.800 inwoners. Het is een trekpleister voor toeristen om haar beroemde stranden, snorkelactiviteiten, zwemmen met dolfeinen, etc. In de TeNaCH wordt Eilat al genoemd. Zo heeft Sjlomo hamelech, koning Salomo in Etsion Geber,...
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Lech Lecha
Aanvangstijd:
30 Oct: 16:55 uur
Eindtijd:
31 Oct: 17:56 uur
Jom Hazikaron

30 oktober 1941:
200 joden werden in Ioda door de SS doodgeschoten. Groot aantal joden van Poesjkin werden door de nazi’s bijeengedreven en gedood.

5000 joden van Nesvisj werden door de SS vermoord.

30 oktober 1942:
659 joden van Westerbork (NL) naar Auschwitz.

600 joden van Garwolin werden naar Zelichow gedeporteerd. Deportatie van 800 joden van Chmielow, 500 van Coniew, 2200 van Skarzysko-Kamienna en 1200 van Pokrzywnica naar Treblinka.

1500 joden van Podhajce naar Belzec. Joden die nog in Belchatow woonden werden naar het vernietigingskamp Chelmno gevoerd.

Pasoek
TJ Makkot 2:6
Men vroeg aan wijsheid: "Wat is de straf voor een zondaar?" Wijsheid antwoordde: "Het kwaad zal de booswicht achtervolgen". Men vroeg aan de profetie: "Wat is de straf voor een zondaar?" Profetie antwoordde: "De zondige ziel zal sterven." Men vroeg aan de Heilige, geloofd zij Hij: "Wat is de straf voor een zondaar?" Hij antwoordde: "Laat hem terugkeren en vergeven worden."
Informatie
Artikelen: 1.326
Nieuwsberichten: 3.115
Dossiers: 255
Aantal bezoekers
Vandaag: 51
Deze maand: 12.370
Dit jaar: 197.723
Totaal: 3.521.239
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.