10 Niesan 5780 | 04 april 2020
Mededelingen
Een oud Sefardisch gebed tegen het coronavirus

רבון העולמים,
גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר מדת הדין מתוחה עלינו בעונותנו ובאנו לחלות פניך שתעצור המגפה מעלינו ולא תתן המשחית לבא אל בתינו,
ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו ועל כל ישראל עמך וקבל תפילתנו כמו שקבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן כאשר החל הנגף בעם שנאמר ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה,
וכן פנחס שנאמר ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה,
וכן דוד שנאמר ויבן שם דוד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל,
כי אתה אבינו ולך תלויות עינינו רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה שכן כתוב בתורתך והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאך:
ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:
ה' צבאות אשרי אדם בטח בך:
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו.Heer der Wereld,
Het is u bekend dat er een plaag woedt in de wereld.
Wij komen voor uw Troon om u te smeken dat de plaag ophoudt en ons niet bereikt,
Heb medelijden met onze kinderen en uw onderdanen,
Neem onze gebeden en onze offers aan, zoals u die van Aharon aannam,
Want u bent onze Vader, help ons en genees ons,
Koning, verlos ons van de plaag wanneer wij U aanroepen.

Kosjere Pesach

Klik op de afbeelding om het beter te kunnen bekijken

woensdag 8 april ingaande Sjabbat begint één van de belangrijkste feestdagen binnen het Jodendom. Dan begint de Sederavond voor Pesach. Acht dagen eten wij matses en ander voedsel waar geen chamets [gist] in verwerkt is. Asjkenazische Joden onthouden zich ook van voedsel wat onder 'kitnijot' [peulvruchten] valt. Kitnijot zijn granen en peulvruchten zoals rijst, maïs, soja bonen, bonen, erwten, linzen, mosterd, sesamzaad en maanzaad.

Tijdens de tussendagen - chol hamo'ed Pesach - gaan de meeste gezinnen dagjes uit. Het is dus een echte vakantieperiode onder familie en vrienden. Vervolgens wordt Pesach afgesloten vanaf dinsdagavond 14 april tot donderdagavond 16 april. 
Na zonsondergang tweede Pesach, wordt er tot Sjavoe'ot omer geteld [details volgt na Pesach]. Je kan met ons meetellen via deze link. Omer moet je na zonsondergang tellen.

Voorts kun je alles over Pesach lezen in dossier Pesach, maar niet onbelangrijk in het kader van Pesach is het Messiaans Proces naar de uiteindelijke verlossing onderwezen door Rav Kessin sjlit"a aan de hand van de leer van de RaMCHaL.

Namens de redactie wensen wij iedereen kosjere Pesach toe.

Afbeelding:
Foto: Niek Stam
Tekst: Jodendom-online en
Laatste artikelen
Aanleiding en redenen van Corona

DEEL 1: AANLEIDING VAN CORONA IS DIERENLEED Wilde dieren Slachtoffers opgeëist Eerste stappen van maatregelen van China tegen dierenleed Overtreding op ‘Even min hachaj is de aanleiding van Corona DEEL 2 REDENEN VAN CORONA IS ZIMAH [seksuele verdorvenheid en immoraliteit], SINAT CHINAM [ongegronde haat], MATERIALISME EN HET VERZAKEN VAN DE ZEVEN WETTEN VAN NOACH Hasjem’s wetten voor de Joden nu ook voor de niet Joden Ook Joden worden getest G’d...

Uitgelicht dossier
Conferentie van san Remo
De Conferentie van San Remo werd gehouden in San Remo van 19 tot en met 26 april 1920. De geallieerden uit de Eerste Wereldoorlog namen hier besluiten over de onderlinge verdeling in mandaatgebieden van de Arabische gebieden in het Midden-Oosten die voordien onder Ottomaans bestuur bestonden. Het...
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Tsav-Sjabbat Gadol
Aanvangstijd:
03 apr: 19:00 uur
Eindtijd:
04 apr: 21:06 uur
Jom Hazikaron

4 april 1942:
1500 inwoners van het getto van de destijds Poolse stad Horodenka werden bijeen gedreven en vervolgens vermoord. Eerste 1000 inwoners van het getto van Sniatyn (Oekraine) op transport gesteld naar het vernietigingskamp Belzec.

4 april 1943:
3500 joden werden door de SS vlakbij Wilna vermoord.

4 april 1944:
Vertrek van het 34e transport joden van Mechelen (B) het doorgangskamp Auschwitz. Bij de bevrijding van het kamp in januari 1945 zouden van dit transport van 625 personen, 147 personen in leven zijn w.o. 62 kinderen. Aankomst in Auschwitz van een transport joden dat op 28 maart het kamp Risiera di San Sabba bij Triest had verlaten. De meeste joden werden bij aankomst doorgestuurd naar de gaskamers, enkelen van hen werden als dwangarbeiders ingezet doch ook zij zouden het verblijf in het kamp niet overleven.

Pasoek
Misjna Pirke Avot 2:4b
Hillel zegt: Zonder je niet af van de gemeenschap; geloof niet in jezelf tot de dag van je dood; beoordeel een ander niet of je moet in zijn omstandigheden zijn gekomen; zeg niet iets (waarvan je denkt) dat het onmogelijk gehoord kan worden, want tenslotte wordt het wel gehoord; zeg niet als ik tijd heb zal ik wel leren, misschien vindt je geen tijd.
Informatie
Artikelen: 1.297
Nieuwsberichten: 3.115
Dossiers: 254
Aantal bezoekers
Vandaag: 77
Deze maand: 1.876
Dit jaar: 71.282
Totaal: 3.394.798
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.