25 Aw 5780 | 15 augustus 2020
Mededelingen
Een oud Sefardisch gebed tegen het coronavirus

רבון העולמים,
גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר מדת הדין מתוחה עלינו בעונותנו ובאנו לחלות פניך שתעצור המגפה מעלינו ולא תתן המשחית לבא אל בתינו,
ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו ועל כל ישראל עמך וקבל תפילתנו כמו שקבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן כאשר החל הנגף בעם שנאמר ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה,
וכן פנחס שנאמר ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה,
וכן דוד שנאמר ויבן שם דוד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל,
כי אתה אבינו ולך תלויות עינינו רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה שכן כתוב בתורתך והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאך:
ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:
ה' צבאות אשרי אדם בטח בך:
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו.Heer der Wereld,
Het is u bekend dat er een plaag woedt in de wereld.
Wij komen voor uw Troon om u te smeken dat de plaag ophoudt en ons niet bereikt,
Heb medelijden met onze kinderen en uw onderdanen,
Neem onze gebeden en onze offers aan, zoals u die van Aharon aannam,
Want u bent onze Vader, help ons en genees ons,
Koning, verlos ons van de plaag wanneer wij U aanroepen.

Laatste artikelen
Gioer, Joods worden

Fotocredits: Evan Goldenberg Wij vormen geen ras maar zijn voornamelijk een volksgemeenschap. Wij zijn er wonderwel in geslaagd onze identiteit tussen 70 n.d.g.j. - toen de Tempel verwoest werd - en nu in het postmoderne Israël te behouden. Dankzij onze religie en traditie en ondanks alle pogroms. Iemand is Joods als hij een Joodse moeder heeft. Je kan ook Joods worden. Dat kost tijd en intensieve studie: weten, praktiseren en accultureren. Wij kennen geen missie. Maar het...

Uitgelicht dossier
Toe Bisjvat
De bloei van de amandelboom in Israël valt samen met Toe Bisjvat. In de profeten staat geschreven dat de vijand uit het noorden net zo snel zal komen als een amandelboom dat in bloei komt. Maar de vrede zal 500 keer sneller komen! Toe Bisjvat is de 15e dag van de maand Sjevat die als...
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Aanvangstijd:
Eindtijd:
Jom Hazikaron

15 augustus 1940:
Presentatie “Madagascar Plan” van Adolf Eichmann. Men ging er van uit een verdrag met Frankrijk te kunnen sluiten om de Franse koloniën voor de kust van Afrika in de Indische Oceaan te eigenen en daar de Europese joden te verbannen.

15 augustus 1942:
1500 joden van Torysk werden door de SS vermoord. 2350 joden van Mir (Wit Rusland) werden door de SS vermoord. 150 joden wisten te vluchten.

3500 inwoners van het getto van Gostynin (PL) werden naar vernietigingskamp Chelmno gestuurd en daar door de SS vermoord. 1000 joden – waarvan 700 kinderen – werden naar Auschwitz gevoerd. Ze kwamen van kamp Tenje in Kroatië.

3500 joden van het getto van Lask werden in een kerk net buiten het stadje ondergebracht. Na een aantal dagen – onder erbarmelijke omstandigheden – werden 2700 van hen naar Chelmno gestuurd en de rest (800 geschoolde arbeiders) werd naar overgebracht naar het getto van Lodz.

1000 joden van kamp Mechelen naar Auschwitz. Onder hen 172 kinderen tot 16 jaar. Slechts drie kinderen zouden de bevrijding overleven.

Pasoek
Pesachiem 50b
Je moet zonder zuivere bedoeling de Tora leren en de Mitswot in praktijk brengen.Dit zal jou aanzetten de Tora met zuivere bedoelingen te leren en de Mitswot in praktijk te brengen.
Informatie
Artikelen: 1.318
Nieuwsberichten: 3.115
Dossiers: 255
Aantal bezoekers
Vandaag: 32
Deze maand: 5.286
Dit jaar: 162.671
Totaal: 3.486.187
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.