13 Siewan 5780 | 05 juni 2020
Mededelingen
Sjavoe'ot

Sjavoe'ot begint donderdagavond tot en met Motse Sjabbat. Dan is het precies zeven weken geleden dat wij Pesach vierden. 

Sjavoe'ot is een Jom tov zonder specifieke mitswot dan het leren van Tora, en dat is niet voor niets. Het feest gaat over de Tora, eenvoudig en duidelijk, niets meer en niets minder. Geen Pesach schoonmaak om ons af te leiden, noch enige bijzonderheden over hoeveel matse je moet eten om de mitswa te vervullen.

Ook hoeven we geen perfecte loelav en etrog vinden of de perfecte Chanoeka-cadeau; Je hoeft niet vroeg te sjoelen zodat je een goede zitplaats hebt voor Jom Kippoer.

Sjavoe'ot is gewoon de terugkeer naar de essentie van wie en wat we zijn, waarom we hier zijn en wat onze grotere verplichting is om de wereld een betere plek te maken met de fundamentele waarheden die we via de Tora hebben mogen ontvangen.

Met Sjavoeot stof je als het ware het trouwalbum af en ga je terug naar de choeppah - de huwelijkskoepel - bij Har Sinaj waar we elkaar in de ogen keken en alleen liefde, potentie en betekenis zagen Sjavoe'ot gaat over het terugkeren naar die plaats waar het allemaal begon en dat wij ons herinneren aan het ware doel van de Tora en waarom Hasjem ons naar de Sinaj gebracht.

Het gaat erom dat je de hele nacht opblijft als je jezelf verliest in de diepte en betekenis van het leren van de Tora en jezelf opnieuw verbindt met het huwelijk dat het Joodse volk met Hasjem is ingegaan op de berg Sinaj.

Aish.com

Zie artikelen over Sjavoe'ot.

 

Een oud Sefardisch gebed tegen het coronavirus

רבון העולמים,
גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר מדת הדין מתוחה עלינו בעונותנו ובאנו לחלות פניך שתעצור המגפה מעלינו ולא תתן המשחית לבא אל בתינו,
ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו ועל כל ישראל עמך וקבל תפילתנו כמו שקבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן כאשר החל הנגף בעם שנאמר ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה,
וכן פנחס שנאמר ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה,
וכן דוד שנאמר ויבן שם דוד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל,
כי אתה אבינו ולך תלויות עינינו רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה שכן כתוב בתורתך והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאך:
ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:
ה' צבאות אשרי אדם בטח בך:
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו.Heer der Wereld,
Het is u bekend dat er een plaag woedt in de wereld.
Wij komen voor uw Troon om u te smeken dat de plaag ophoudt en ons niet bereikt,
Heb medelijden met onze kinderen en uw onderdanen,
Neem onze gebeden en onze offers aan, zoals u die van Aharon aannam,
Want u bent onze Vader, help ons en genees ons,
Koning, verlos ons van de plaag wanneer wij U aanroepen.

Laatste artikelen
Angst en stress bij dieren

We weten dat in de Torah geleerd wordt goed te zijn voor dieren en dat er geen plaats mag zijn voor iedere vorm van dierenleed zonder reden [een reden kan de correcte manier van slachten zijn]. Mensen worden door Hasjem zelfs voor het veroorzaken van angst bij dieren en vogels gestraft! Dit komt omdat het dier zijn eigen spirituele "voogd" heeft [ mazzal ] die [bij het Hemels Bejt Din/Gerechtshof] namens ieder schepsel een klacht indient tegen de onderdrukker… In Seifer...

Uitgelicht dossier
Burgerschild
Bewapende terroristen gebruiken menselijke schilden tegen de IDF. Het meest bekende voorbeeld van Chamas is Israël aanvallen vanuit een VN-school vol burgers. De menselijke schilden worden hierdoor burgerslachtoffers, met de hoop dat de pers in genoeg herrie maakt zodat de publieke opinie...
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Aanvangstijd:
Eindtijd:
Jom Hazikaron

5 juni 1919:
27 joodse dodelijke slachtoffers vielen na een pogrom in Felsjtin door de Oekraïense Nationale Leger.

5 juni 1942:
Vanuit het door de nazi’s ingerichte internationale kamp van Compiègne ten noorden van Parijs werden 1000 joden van buitenlandse nationaliteit weggevoerd naar vernietigingskamp Auschwitz. Slechts 32 overleefden deze ramp.

70 joodse patiënten van het joodse ziekenhuis van Tsjernovtsy (toen Roemenië en nu Oekraïne) werden midden in de nacht in veewagons gestopt en werden getransporteerd naar het gebied tussen Dnestr en de Boeg (Transnistrië).

1000 Weense joden getransporteerd naar Izbica (PL).

5 juni 1943:
10.000 joden werden binnen 3 dagen uit het getto van Brodu (Oekriane) weggevoerd naar vernietigingskamp Belzec.

700 joden van Borszcow vonden door de SS en de Oekraïense politie de dood.  

1266 joodse kinderen onder de 16 jaar, die geïnterneerd waren geweest in het doorgangskamp Westerbork (NL) werden weggevoerd naar het vernietigingskamp Sobibor waar zij bij aankomst direct werden vergast.

 150 joodse arbeiders van Ruzkifabriek in Minsk (PL) werden door de SS gedood.

Pasoek
Midrasj Sjir Hasjirim Rabba 6:11
Rabbi Tarfon: De Joodse mensen zijn als een stapel walnoten. Wanneer 1 walnoot verwijderd wordt, is ieder noot op de stapel uit zijn evenwicht. Zo is het ook met een enkele Jood die in nood verkeert, elke andere Jood is dan uit zijn evenwicht.
Informatie
Artikelen: 1.305
Nieuwsberichten: 3.115
Dossiers: 254
Aantal bezoekers
Vandaag: 1.267
Deze maand: 3.918
Dit jaar: 124.136
Totaal: 3.447.652
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.