6 Sjewat 5781 | 19 January 2021
Mededelingen
Een oud Sefardisch gebed tegen het coronavirus

רבון העולמים,
גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר מדת הדין מתוחה עלינו בעונותנו ובאנו לחלות פניך שתעצור המגפה מעלינו ולא תתן המשחית לבא אל בתינו,
ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו ועל כל ישראל עמך וקבל תפילתנו כמו שקבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן כאשר החל הנגף בעם שנאמר ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה,
וכן פנחס שנאמר ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה,
וכן דוד שנאמר ויבן שם דוד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל,
כי אתה אבינו ולך תלויות עינינו רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה שכן כתוב בתורתך והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאך:
ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:
ה' צבאות אשרי אדם בטח בך:
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו.Heer der Wereld,
Het is u bekend dat er een plaag woedt in de wereld.
Wij komen voor uw Troon om u te smeken dat de plaag ophoudt en ons niet bereikt,
Heb medelijden met onze kinderen en uw onderdanen,
Neem onze gebeden en onze offers aan, zoals u die van Aharon aannam,
Want u bent onze Vader, help ons en genees ons,
Koning, verlos ons van de plaag wanneer wij U aanroepen.

Laatste artikelen
De spirituele wereld volgens de hasjkove van de RaMCHaL

HOOFDSTUKKEN Kochot Nivdaliem , scheidende krachten  Mal'achiem , engelen Zielen Sjediem , demonen De beria bestaat uit twee basisdelen: de fysieke wereld en de spirituele wereld De fysieke wereld kunnen we weer opdelen in: aards, ook wel de lage sferen en hemels, dat zijn de hoge sferen De lage sferen kunnen we opsplitsen in: aarde water atmosfeer en alle detecteerbare wezens en dingen De hoge sferen kunnen we verdelen onder:...

Uitgelicht dossier
Islamiseren
De Tempelberg, de Kotel, Graf van Rachel in Bethlehem, Graf van Joseef, Maarat Hamachpela, je kunt zo gek niet denken of de Palestijnen en UNESCO weten een draai aan te vinden om het Joods erfgoed zelf officieel te verislamiteren. Alle Joodse bewijzen en sporen worden door Palestijnen in Israel
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Bo
Aanvangstijd:
22 Jan: 16:50 uur
Eindtijd:
23 Jan: 17:58 uur
Jom Hazikaron

19 januari 1942:
Tijdens een actie van Hongaarse fascisten werden in het toen door de Hongaren bezette Joegoslavische gebied Vojvodina honderden joden op weg gestuurd en vermoord. Aankomst in Riga, de hoofdstad van Letland, van een transport van 1000 joden, afkomstig uit Wenen. 70 á 80 jongeren werden geselecteerd om in en werkkamp dwangarbeid te verrichten, de anderen werden in bos Bikerneku doodgeschoten.

19 januari 1945:
24 joodse vrouwen uit kamp Gwizdzilny werden door de SS in het bos bij Skalin in Oost Pruisen (woj. Olsztyn) doodgeschoten. In Mokre Slaskie, woj. Katowice vermoordde de SS15 gevangenen die niet in staat waren de lange tocht te voet vanaf het vernietingskamp Auschwitz vol te houden. Diezelfde overkwam 17 andere gevangenen uit Auschwitz in Brzezce, woj. Katowiece. In beide gevallen bestond het merendeel van de slachtoffers uit joden.

Pasoek
BT Ta'aniet 7a
De regen valt als voor de rechtvaardige als voor de misdadiger. De wederopstanding van de doden is alleen voor de rechtvaardige.
Informatie
Artikelen: 1.350
Nieuwsberichten: 3.115
Dossiers: 255
Aantal bezoekers
Vandaag: 433
Deze maand: 12.619
Dit jaar: 12.619
Totaal: 3.564.037
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.