15 Chesjwan 5782 | 21 oktober 2021
Artikelen Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Artikelen / Omer tellen
Miron en Rimon
Opperrabbijn Jacobs, Lag Be'omer, Omer tellen » 553 keer gelezen
Pesach ligt alweer een flinke tijd achter ons. Maar toch ook weer niet. Want nadat de Joden uit Egypte waren getrokken ‘waren ze er nog niet’. Waar doel ik op? Egypte staat voor slavernij. Slaven waren wij bij de Farao in Egypte. Jodendom doet niet aan geschiedenis! Dat wil zeggen: geschiedenis zuiver en alleen om te weten wat er in het verleden is geschied, is interessant, maar meer niet. Tenzij, en daarom kan geschiedenis van vitaal belang zijn, tenzij we leren van die...
Omertellen en tolerantie
Omer tellen, Opperrabbijn R. Evers, Ahavat Israel [naaste liefde] » 1.184 keer gelezen
Intolerantie Het is deze week de Omertijd en wij rouwen volgens de Talmoed vanwege de onverdraagzaamheid binnen klal Jisraeel, het Joodse volk. Vele leerlingen van Rabbi Akiwa konden het grote principe van hun leraar “heb uw naaste lief als uzelf – dit is de hoofdregel van de Tora” niet waarmaken. Rabbi Sjimon bar Jochai was hiertoe wel in staat en wel op zo een uitzonderlijke wijze, dat dit zich aan het menselijk oog onttrok. Rabbi Akiwa voegde hem eens toe:...
Omertellen in de halacha
Minhagiem [Gewoonten en Gebruiken], Omer tellen, Halacha » 1.595 keer gelezen
De Omertelling bereidt ons voor op het ontvangen van de Tora. De Midrasj vertelt, dat de Tora pas werd gegeven, toen alle leden van het Joodse volk elkaar in een verdraagzame eenheid konden aanvaarden. Misschien is het daarom, dat de Tora geen duidelijke datum aangeeft voor Sjawoe’ot . Sjawoe’ot is niet afhankelijk van een vastgestelde datum. Pas na intermenselijke perfectie, dat zijn beslag heeft gekregen in de Omertelling, is men gereed voor het werkelijk ontvangen van de...
Omertellen is een uiting van liefde voor de Tora
Omer tellen, Opperrabbijn R. Evers » 1.234 keer gelezen
 . ..van het Joodse volk, het Joodse volk tellen in Bamidbar is een uiting van liefde van G’d voor het Joodse volk Vlak voor het geven van de Tora op het wekenfeest Sjawoeot lezen we Bamidbar , het begin van het boek Numeri, waarin de Joden geteld worden. Nadat het Misjkan - de Tabernakel - was opgericht kreeg Mosje Rabbenoe weer opdracht om het Joodse volk te tellen. Tellen is een uiting van liefde. Rasji begint zijn commentaar op elk van de vijf boeken van de Tora met een...
Sefirat Ha'Omer, een dag te laat?
Omer tellen » 1.757 keer gelezen
Zoals door talloze commentatoren verklaard werd, dient het Bijbelse gebod (Wajjikra 23:15) om 49 dagen te tellen tussen Pesach en Sjawoe'ot , om de mensen aan te moedigen deze tijd te gebruiken om rekenschap over zichzelf af te leggen en aan introspectie te doen. De Exodus uit Egypte, het begin van de eerste ontmoe¬ting van onze voorvaderen met vrijheid en de culminatie daarvan in Matan Tora [het Geven van Tora], de wet van morele vrijheid op Sinaï, moet in onze persoonlijkheid...
Sifras Ha'Omer volgens de Baal Shem Tov
Redactie, Omer tellen, Leer van de Baal Sjem Tov » 2.567 keer gelezen
De Baal Sjem Tov telde op de eerste nacht van de Omer - na het avondgebed - in de sjoel, maar niet na het tweede Sedermaaltijd. Samen met de Maggid van Mezeritch (zijn opvolger) was de BSJT gewoon de minjan in het reciteren van de broche en het tellen van de Omer in de sjoel te leiden. Ook knipte hij in de periode van het Omertellen nooit zijn haar. Hierin volgde hij de Arizal. (Bron: David Sears "The Path of the Baal Shem Tov; early Chasidic Teachings and Customs)....
[Omertellen] Inspiratie halen uit de dood van 24.000 Tora geleerden
Omer tellen, Joël Nesanel Schukkmann » 1.668 keer gelezen
Jesjive Chevron De gemora in Yevamos ( 62b ) vertelt ons dat “ Rabbi Akiva 12.000 paar talmidim (leerlingen) had. Allemaal stierven ze in dezelfde periode omdat zij elkaar niet met respect behandelden ( … ) zij stierven allemaal tussen Pesach en Shavuos… en zij stierven een vreselijke dood. Wat [voor een dood] was het? R’ Nachman zei as’kerah (een verstikkingsdood door een pseudocroup -achtige ziekte)” De mysterieuze dood onder Rabbi...
pagina 2 / 2 «      1   |   2   
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.