12 Siewan 5784 | 18 juni 2024
Artikelen Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Artikelen / De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj
Ik dien een tabernakel, een heiligdom
Opperrabbijn Jacobs, De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj , De rabbijn » 1.599 keer gelezen
Veel reizen, weinig thuis. Ik moest even denken aan de sidroth van de laatste weken, waarin tot in de kleinste details uitvoerig wordt gesproken over de bouw van het tabernakel, het met de Joden meetrekkende Heiligdom. De mens wordt geacht om ook van zichzelf een heiligdom te maken. En gelijk het misjkan, tabernakel, voortdurend onderweg was, zo ook was en ben ik wel erg veel onderweg de laatste en komende periode. Berlijn was een geweldige ervaring. 130 Europese Rabbijnen die...
Waarom mag een Koheen zich niet aan een dode verontreinigen?
De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj , Halacha, Opperrabbijn R. Evers » 1.535 keer gelezen
Het Jodendom: de leer van het leven Het Hebreeuwse woord koheen is afgeleid van de Hebreeuwse stam KWN, hetgeen of ‘basis’ of ‘richting geven’ betekent. Ook tegenwoordig nog worden de kohaniem gezien als degenen, die bij uitstek geschikt en voorbestemd zijn om geheel klal Jisraëel in haar fundamentele waarden te richten en te verenigen in wijding aan G’d. De antieke religies – maar ook de geloofsbeleving tegenwoordig – werden beheerst door de...
De Sjabbat is belangrijk
Sjabbat, Opperrabbijn R. Evers, De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj » 1.508 keer gelezen
...zelfs belangrijker dan de Tabernakel Op 10 Tisjrie, Jom Kippoer, de eerste Grote Verzoendag in de Joodse geschiedenis kregen de Joden vergiffenis voor de aanbidding van het gouden kalf. De bouw van het Misjkan (Tabernakel) moest het teken zijn dat deze overtreding vergeven was. De dag na Jom Kippoer verzamelde Mosjé het hele Joodse volk en vertelde: “Zes dagen mag er werk gedaan worden maar op de zevende dag moeten jullie je onthouden van al het werk”. Interessant...
De Tempel en de Cherubijnen
Opperrabbijn R. Evers, De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj , Engelen en demonen » 1.490 keer gelezen
De Tempel vormde het brandpunt van G’ds heiligheid. Hoe dichter men G’ds onzichtbare troon naderde des te strenger werden eisen van reinheid en heiliging. Met name voor de Koheen gadol, de Hogepriester, golden hoge eisen van morele en rituele zuiverheid. Vanuit onze profane, alledaagse, onreine menselijke sfeer kunnen wij niet zomaar G’d benaderen. Hoe dichter men de binnenste cirkel van heiligheid nadert, hoe meer men zich hierop moet voorbereiden. De opstelling van het...
Kohaniem en Levi'iem oververtegenwoordigd
Opperrabbijn R. Evers, De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj » 1.381 keer gelezen
Kohaniem en levi’iem nemen in onze parsja een belangrijke plaats in: “En G’d sprak tot Mosjé:  Laat de stam Levi naderen, plaats hem voor Aharon, de priester en zij zullen hem dienen” ( 3:6 ). De levi’iem kwamen in plaats van de bechoriem, de eerstgeborenen. Toen deze zondigden bij het gouden kalf werden ze afgekeurd als G’ds dienaren. De levieten, die geen afgoden hadden gediend, werden in hun plaats aangesteld. Kohaniem en levieten hadden...
De Sjabbat en de Misjkan [Tabernakel]
Opperrabbijn R. Evers, Sjabbat, De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj » 1.363 keer gelezen
Waarom werden de vele details van Sjabbat pas na de vergeving van de zonde van het gouden kalf gegeven? Reeds eerder in de Tora – in Mara – had het volk al de opdracht om Sjabbat te houden gehoord! Na Jom Kippoer kon iedereen weer opgelucht adem halen. Hun zonde was vergeven! Iedereen was besimcha – in vreugde. Na de volledige tesjoeva konden ze met totale overgave alle moeilijke details van Sjabbat aanvaarden. “Dit zijn de zaken, die G’d geboden heeft om te...
Verschijningsplicht in de Tempel
Opperrabbijn R. Evers, De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj » 1.275 keer gelezen
Tegen het einde van de Sidra staat er de opdracht om “drie keer per jaar te verschijnen voor het aangezicht van de G’d van Israël” ( 34:23 ). Vlak daarvoor en daar vlak na verschijnen allerlei losse ge- en verboden die hier totaal geen verband mee lijken te hebben. De vraag is wat de grootste gemene deler hier is. Van de landbouwgaven moest het tweede tiende (Ma’aseer Sjeni) in het eerste, tweede, vierde en vijfde jaar van de zevenjarige Sjemita-cyclus op...
Geen blauwe knoop in de Tempel
De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj , Opperrabbijn R. Evers » 1.256 keer gelezen
Nadaw en Awihoe, zoons van Aharon stierven. Ze gingen niet mee in de ware bedoeling van het Jodendom. G’d wilde wonen temidden van Zijn volk. De heiligheid zou afdalen naar de aarde. Nadaw en Awihoe gingen juist de tegenovergestelde richting, van beneden naar boven. Daarom trouwden zij ook niet omdat ze zich niet wilden verlagen tot een huwelijk en ook geen nesjommes op de wereld wilden laten afdalen. Dit zou daling betekenen. Zij zochten juist stijging. Zij droegen geen kleding omdat...
De architecten van de Miskjan
Opperrabbijn R. Evers, De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj » 1.253 keer gelezen
“Mosje zei tot de kinderen Israëls: ‘Ziet, Hasjeem heeft met name benoemd Betsalel,  de zoon van Oeri, de zoon van Choer van de stam Jehoeda’ ” ( 35:30 ). Wat bedoelt de Tora met het woord ‘ziet’? Volgens Kli Jakar (18e eeuw) betekent dit: ‘let op hun namen’. Namen zijn belangrijk. Uit de naam kan `s mensens aard of levensopdracht worden afgeleid. Wanneer ouders hun kind een naam geven heet dat een kleine profetie. Ook Betsalel kreeg...
Waarom was een fysieke Tabernakel nodig?
De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj , Opperrabbijn R. Evers » 1.233 keer gelezen
Waarom was een fysieke Tabernakel nodig? Deze week staat de bouw van de Tabernakel centraal. G'd verbond zich op de één of andere wijze met de aardse Tabernakel. Verbinding betekent interactie.Waarom was een fysieke Tabernakel eigenlijk nodig? Kunnen we G’d niet met ons hart dienen – zonder Tempelgebouw? Het verschil tussen het fysieke en het geestelijke vormt sinds mensenheugenis een probleem. Reeds in de oudheid was dit onderscheid het centrale thema van...
pagina 5 / 6 [1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6      »      [6]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.