12 Siewan 5783 | 01 juni 2023
Artikelen Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Artikelen / Opperrabbijn R. Evers
Mosje en Aharon: bescheidenheid en leiderschap
Opperrabbijn R. Evers, Parasja » 1.930 keer gelezen
Mosje en Aharon staan centraal in de Tora als leiders. Laten we beginnen met Mosje. In Bemidbar/Numeri 12:3 staat: “De man Mozes was erg nederig, meer dan alle mensen, die op de oppervlakte van de aarde leefden”. Het winnen van “de prijs voor de nederigste mens op aarde” en aangesteld worden als leider over een volk zijn twee eerbewijzen, die normaliter niet hand in hand gaan. Toch krijgt Mosjé beide titels in de sidra van deze week. Trots? Men zou...
De positie van de Kohaniem en Levieten tegenwoordig
Halacha, Opperrabbijn R. Evers, De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj » 1.620 keer gelezen
Kohaniem in het IDF Kohaniem en Levi’iem nemen een belangrijke plaats in in het boek Numeri : “En G’d sprak tot Mosjé als volgt: Laat de stam Levie naderen, plaats hem voor Aharon, de priester en zij zullen hem dienen” ( 3:6 ). De Levi’iem kwamen in plaats van de Bechoriem, de eerstgeborenen. Toen deze zondigden bij het gouden kalf werden ze afgekeurd als G’ds dienaren. De Levieten, die geen afgoden hadden gediend, werden in hun plaats...
De wekelijkse agenda van een rabbijn
Mikwe, De rabbijn, Opperrabbijn R. Evers » 1.891 keer gelezen
Rabbijn [Dayan] mr. Drs. R. Evers Geschiedenis van het rabbinaa t De titel Rabbijn wordt afgeleid van het zelfstandig naamwoord ‘Rav’, dat in het Hebreeuws ‘groot’ betekent. Deze term komt als zodanig niet voor in de Tora (Bijbel) maar in het late Misjna-Hebreeuws wordt deze term vaak gebruikt als `meester’ tegenover een slaaf (vgl. B.T. Berachot 10a en Misjna Soekot 2:9 ). Pas rond het begin van de burgerlijke jaartelling werd deze titel gebruikelijk...
Gastvrijheid: een centraal Joods begrip
Gastvrijheid, Moessar [ethiek], Opperrabbijn R. Evers » 2.564 keer gelezen
Tora-interpretatie is niet ieders werk. Tora-begrip eist gevoel voor actualiteit – de Tora is in iedere generatie opnieuw relevant, diepgang - elke letter telt , context - er gebeurde veel meer dan er staat, toekomstgevoel – de Tora is ook toekomstgericht en symbolisch inzicht. Awrahams verdienste “En Awraham hief zijn ogen op en zag; en zie! drie mannen stonden bij hem en hij zag en rende hen tegemoet van de ingang van de tent en boog zich ter aarde” ( I:18:2 )....
Specifieke zorgvragen van mensen met een verstandelijke handicap en hun ouders
Gezondheid, psychologie en sport, Opperrabbijn R. Evers, Halacha » 1.156 keer gelezen
Het Jodendom is een religieus systeem en benadert deze problematiek dus vanuit godsdienstige hoek. Reeds in de oudste bronnen (Misjna, Mondelinge Leer, 200 na en Talmoed, omstreeks 500 na) worden zwakzinnigen in civielrechtelijke zin ontoerekeningsvatbaar genoemd en in religieuze zin vrijgesteld van alle ge- en verboden van de Tora. Het Jodendom is een religie, die zich richt op het goede handelen in het `hier en nu'. Een systematische theologie kent het Jodendom niet. Een antwoord op de...
Post mortem onderzoeken: eerbied voor overledenen
Leven, dood en Opstanding der doden , Opperrabbijn R. Evers » 1.064 keer gelezen
...een oud Joods principe geactualiseerd... In Deuteronomium staat de begraafplicht beschreven: ”Maar begraven zult u hem op dezelfde dag” ( 21:23 ). Dit snelle begraven geschiedt uit eerbied voor de overledene. Wij proberen onze overledenen ongeschonden te begraven. Toch wensen sommigen hun lichaam ter beschikking te stellen van de wetenschap. Soms eist de overheid, dat het stoffelijk overschot onderzocht wordt. Hierdoor wordt een snelle begrafenis onmogelijk. Enkele weken...
Invloed van de Tora op de Europese Wetgeving
Halacha, Opperrabbijn R. Evers, Reguliere wetgeving » 1.303 keer gelezen
De levensfilosofie van de Tora, zoals wij die millennialang door de bril van de Talmoed gelezen hebben, heeft het fundament gelegd voor de algemene wetgeving in het Westen. Het Jodendom heeft niet alleen een indringend effect gehad op de ontwikkeling van de westerse ethiek en het filosofisch perspectief van Europa, maar ook op de breedte en de diepgang van de wetgeving in de moderne samenleving. Inmiddels heeft de Europese Unie een eigen lijst van grondrechten gekregen. Deze zijn juridisch...
De Tora is bedoeld om de mens te verheffen
Opperrabbijn R. Evers, Halacha » 1.218 keer gelezen
... enkele gedachten bij de wetgeving op de berg Sinai... Bij de voorlezing van de Tien Geboden heeft men in sommige gemeenten de gewoonte om op te staan. Men luistert beter en met meer respect naar de Tien Geboden. Maimonides stelt dat dit verboden is: “Hoewel de Joden van Babylonië – het tegenwoordige Irak – staan gedurende het lezen van de Tien Geboden, is dit verboden indien men gedurende de rest van het jaar zit”. Wij mogen geen onderscheid maken...
Bedrijfsleven en handel worden streng gereguleerd in de Tora
Opperrabbijn R. Evers, Bli Neder [geloften doen], Halacha » 1.698 keer gelezen
Misjpatiem – de civiele en sociale voorschriften – staan centraal in de Tora (Bijbel). Deze diniem – bepalingen - worden verder uitgewerkt in de Misjna – Mondelinge Leer, Talmoed en Sjoelchan Aroech, de Joodse wet. Bij lezing van alle voorschriften valt op hoe oprecht en eerlijk onze wet is. Het beeld van de bedrieglijke Jood – zoals in de `cartoons’ van Julius Streicher en in de Arabische karikaturen – hebben gelukkig niets met de realiteit van de...
Kan DNA-onderzoek onwettige kinderen opsporen?
Opperrabbijn R. Evers, Wetenschap, Halacha » 1.307 keer gelezen
Het Joodse volk beging een zware overtreding met het Gouden Kalf. Afgoderij is een halsmisdrijf. Op de pasoek, het vers dat Mosje in de “poort van het kamp stond” ( Sjemot 32:26 ) leggen onze Meforsjiem , verklaarders uit dat met “poort” meestal het Sanhedrin wordt bedoeld, het gerechtshof van éénenzeventig oudsten. Voordat Mosje opdracht gaf om de zondaars te executeren, consulteerde hij het Sanhedrin , de hoogste gerechtelijke autoriteit. Ieder...
pagina 38 / 44 [1]      «      36   |   37   |   38   |   39   |   40      »      [44]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.