23 Adar II 5784 | 03 maart 2024
Dossiers
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Dossiers / Jodendom in praktijk
Oepsjernisj [eerste knipbeurt]
In de eerste drie jaar, absorberen kinderen de liefde van hun ouders. Dan neemt hun leerproces een sprong: ze zijn er klaar voor om hun unieke gaven voort te brengen en deze te delen. Voor een jongetje wordt dze overgang gemarkeerd door een haarknip-ceremonie op hun 3e verjaardag. 
Sjabbat
Woord Sjabbat is letterlijk: Hij staakte. De Sjabbat is de enige dag in het Jodendom dat een naam draagt en Koningin wordt genoemd. De rest van de dagen van de week worden geteld als de eerste dag, de tweede dag, etc.. De Sjabbat onderscheid ons met de rest van de schepping - waarin alles dag in en dag uit hetzelfde gebeurd (cyclus van planten, dieren, astronomen, etc.). Op de sjabbat is het even een halt roepen in alle dag. Daarom is de Sjabbat de belangrijkste dag in het Jodendom. Door de...
Sjechita [Ritueel slachten]
Sjechita is het slachten van voor consumptie geoorloofde en bestemde dieren volgens de voorschriften van de Tora [Dwariem/Deut. 12:21 vv]. "Levende kreeften worden in kokend water gegooid, maar wij krijgen een verbod voor onze kiezen" Chanan Herzberger aan Mark Rutte Bron: NIW nr. 30 2011. Lees hier een achtergrondverhaal over het afgewende dreiging van het sjchita-verbod hier in Nederland.
Sjmitah [Sjabbatsjaar]
Wat zou jij er van vinden om ieder zeven jaar een jaar lang onafgebroken vakantie te hebben? Te kunnen reizen, Torastudie tot in de finesse te beleven? Stel je voor dat heel Nederland ieder zeven jaar een Sjabbatical jaar zou houden? Geen gek idee in onze haastige maatschappij, niet waar? Sjmitah betekent "vrijgeven". Het Sjemitah begon vanaf het moment dat de Bnee Jisra’eel, de Joden Israël binnen trokken, het land veroverden en verdeelden. In dat jaar is verboden: planten,...
Stelen
Het is verboden om te stelen. Of het nu van een kind of van een volwassene is, een Jood of niet-Jood, zelfs een persoon die jou pijn heeft gedaan. Het verbod geldt zelfs voor een object dat van een zeer geringe waarde is, nog minder dan een peroetah [een oude koperen munt die nagenoeg niets waard is]. De regels op het verbod van stelen zijn erg streng. Het is veel moeilijker om je handen hier van schoon te houden dan je zou denken, want wat voor jou niet stelen is, is volgens...
Synagoge
De Dikke van Dale: sy·na•go•ge gebedshuis van Joden => sjoel. Synagoge komt van het Griekse woordje sunagogè . Dit betekent vergadering of samenkomst. Dit is een goede vertaling voor het Joodse woord Bejt Hakneset, wat letterlijk huis van samenkomst betekent. Men komt daar samen voor G'dsdienst en lernen (leren). Vandaar dat de synagoge ook sjoel wordt genoemd.
Tefillien
Vs.8 …’al-jadecha… bejn ‘ejnecha… op jouw arm en tussen jouw ogen… [ Dwariem/Deut. en zie ook Sjmot/Ex. 13:16 ] Hier worden Joden opgedragen tefillien te dragen. Tefillien zijn zwarte huisjes op het voorhoofd en de linkerarm. Zij bevatten vier parsjiot , afdelingen uit de Tora, geschreven op perkament met zwarte inkt. Tefillien zijn van koeienhuid gemaakt, van dezelfde materie als waarvan het mensenlichaam gemaakt is om te benadrukken, dat de...
Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen]
Het Joodse gebed heet tefillah [meerv. tefillot ] en voor het woordje bidden gebruiken wij meestal het Jiddische woordje dawnen . In het algemeen zijn de mannen verplicht 3 keer per dat te dawnen binnen een bepaalde tijdsinterval [ zmaniem ]. Volgens de Talmoed moet de vrouwen minimaal 1 keer per dag dawnen, dit omdat zij over het algemeen zijn vrijgesteld van verplichtingen waaraan tijd gebonden zijn. Traditioneel worden 3 gebedsdiensten dagelijks gereciteerd: Sjacharit...
Tien Geboden [Aseret Hadibrot]
Tien Geboden [Aseret Hadibrot; lett. Tien Woorden of Tien Dingen] vormen als het ware tien categorieën of een samenvatting van de 613 mitswes, geboden en verboden, en vormen de essentie van de hele Tora. Eerste 5 geboden hebben betrekking tussen de mens en Hasjem en de laatste 5 geboden hebben betrekking tot de mens en zijn naaste.
Tsedaka [geven aan een goed doel]
Tsedaka is geven aan behoeftigen. Het is een Tora gebod wat vertaald wordt in het geven op zijn minst ma'aser [hetgeven van tienden]. Verschillen tussen chesed en tsedaka is het volgende. Tsedaka heeft altijd met het geven van geld aan armen of geven aan Tora doeleinden te maken. Rijke mensen hebben geen tsadaka nodig. Chesed daarentegen, is liefdadigheid. Zo heeft een rijk persoon ook recht op chesed. Dus als iemand ziek is, ongeacht rijk of arm, heeft hulp nodig. Een ander verschill is...
pagina 3 / 4 «      1   |   2   |   3   |   4      »      
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.