17 Ijar 5784 | 25 mei 2024
Dossiers
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Dossier / Lag Be'omer
Tijdens de zeven weken tussen het Pesachfeest en het Wekenfeest telt het Joodse volk de 'Omer' (Sefierat Ha'omer). Lag Baomer vindt plaats 33 dagen na de eerste dag van het Pesachfeest, de 33ste dag van de Omer. Lag Baomer is de enige feestdag tijdens de minder vreugdevolle periode van de Sefiera (telling). Lag Baomer is namelijk de overlijdensdatum van Rabbi Shimon Bar Jochai.Hij droeg op om van zijn Jahzeit een feestdag te maken. Daarom staan op deze dag uitstapjes (waarop de kinderen traditioneel met buiging en pijlen spelen), vreugdevuren en andere blije gebeurtenissen centraal. Vele in Israel bezoeken de qever (graf) van deze geleerde in Meron.
Bestanden / Lag Be'omer
Lag baOmer – Lichtpunt van tolerantie op weg naar Sjavoe’ot
04 mei 2023
Afbeelding: Chabad Vanaf de tweede Seider-avond worden 49 dagen `Omer’ geteld tot Sjavoe’ot (het Wekenfeest), waarop wij 3335 jaar geleden de Tora ontvingen. De Omer werd voor het eerst geteld door de slaven, die de Exodus uit Egypte meemaakten. Zij telden – ongeduldig...
Miron en Rimon
13 mei 2020
Pesach ligt alweer een flinke tijd achter ons. Maar toch ook weer niet. Want nadat de Joden uit Egypte waren getrokken ‘waren ze er nog niet’. Waar doel ik op? Egypte staat voor slavernij. Slaven waren wij bij de Farao in Egypte. Jodendom doet niet aan geschiedenis! Dat wil zeggen:...
De 33e dag van de 'Omer, de dag die veranderde van treur naar feest
19 mei 2016
De dagen tussen Joods Pasen en Joods Pinksteren (Sjavoe'ot) worden de tijd van de ‘Omer telling genoemd. Vanwaar die naam? Op de tweede Pesachdag werd er een speciaal offer gebracht: het omeroffer. Dit offer bestond uit gerst. Het was het teken dat het nieuwe graan, dat tot Pesach was...
Waarom worden er vreugdevuren aangestoken op Lag Ba'omer?
19 mei 2016
Foto credits: Alex Pielak Er zijn twee geschiedkundige gebeurtenissen die aan Lag Ba'omer verbonden zijn. Allereerst wordt er in Talmoed Yevamot 62 melding gemaakt dat in de tijd van Rabbi Akiva vierentwintig duizend van zijn talmidiem stierven naar aanleiding van een door de Hemel...
Lief en leed in de Omertijd
06 mei 2013
Het Omertellen benadrukt de waarde van tijd niet zozeer in de zin van “time is money” (kwantiteit) maar meer in kwalitatieve zin, “time is spirit”. Binnen sommige Chassidische groeperingen is het gebruikelijk voor het slapen gaan een balans op te maken van de spirituele...
Het leven van Shimon Bar Yochai (RaSjBi)
24 mei 2012
Kort na de verwoesting van de Tweede Bejt Hamiqdasj , is Rabbi Shimon Bar Yochai [100-170 ndgj] - ook wel de RaSjBi [Rabbi Sjimon Bar Jochai]- in Israël geboren. RaSjBi beheerste zowel de geopenbaarde als de verborgen dimensies van de Tora. Als klein jongetje studeerde hij aan de...
De Omertijd als rouwperiode
21 juni 2011
Gedurende de Omerperiode werd het Joodse volk getroffen door verschillende tragedies. De 24.000 discipelen van Rabbi Akiwa stierven een vreemde dood juist in de periode tussen Pesach en Sjawoe’ot . In B.T. Jewamot ( 62b ) staat dit als volgt beschreven: “Rabbi Akiwa had 12.000...
Lag BaOmer: menigte, vreugdevuren en luide muziek
21 mei 2011
Vandaag wordt de Jahrzeit van de Tanna Rabbi Sjimon Bar Yochai - auteur van de Zohar - gevierd. Door de hele wereld, met name in Israël, zal dit uitbundig worden gevierd. Maar de Place To Be is de Qaver - graf - van de RaSjBi en dat ligt in Meron. De betekenis van Meron in de Joodse...
Lag Baomer
07 mei 2009
Tijdens Lag Baomer worden vuren aangestoken Tijdens de zeven weken tussen het Pesachfeest en het Wekenfeest telt het Joodse volk de 'Omer' ( Sefierat Ha'omer ). Lag Baomer vindt plaats 33 dagen na de eerste dag van het Pesachfeest , de 33ste dag van de Omer. Lag Baomer is de enige...
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.